seneste ture 2015

Klostermølle

Den 6. Dec. 9 -12.30

Af Rikke Rørbech
Artsliste Dorte Hertz Faurschou

Den ene storm afløser den anden op til den sidste tur i kalenderåret 2015.
Gorm havde væltet adskillige træer langs kanalen, der leder vandet ned mod Klostermøllen, så der var sus ned over laksetrappen.

Gudenåen ved Tørreladen

Gudenåen ved Tørreladen. foto©RR15

11 friske fugledamer trodsede den blæsende morgen og mødte op på P-pladsen ved den røde lade. Gensynsglæden er altid stor.

”The same procedure as last year, Miss Sophie?”, lød det i træernes susen.

Vi har besøgt Klostermølle mange gange igennem årene, så de fleste kender ruten.
Med skoperne på ryggen og håndkikkerten om halsen, går vi ned mod den sorte

Vi kigger på svaner

Vi kigger udover engen. foto@RR15

tørrelade. Optrækkerstedet og teltpladsen står under vand. Gudenåen er gået over sine bredder. Ude på engen ligger knopsvaner og i år ligger der sør’me 10 sangsvaner.

Vi holder øje med rødellene. Her plejer da at være træløbere. Selskabet fortsætter op i tørreladen. Her kan vi stå inde i læ og kigge ud over engene og Gudenåens udløb i Mossø.
En stor flok blishøns ligger i læ, hvinænder, krik-, trold- og gråænder ligger tæt på stranden.
Vi holder et skarpt øje med kanalen;: dukker den isfugl ikke snart op?Pludselig ser turlederen en stor rovfugl og sædvanen tro bliver der råbt, havørn!

11 kikkerter retter deres sigte mod trætoppene. Fuglen vender sig og viser vingestillingen. Uden den mindste tøven kommer det stille og tørt fra Inge:

”Det er en musvåge”.

Turlederen foreslår straks, at vi går ned til stranden. Herfra opdager vi en gruppe stor skallesluger, som fouragerer langt ude tæt på sivskoven.

Gæs over engen

Gæs over engen. foto©RR15

Vi går tilbage til p-pladsen for at få skoperne i bilerne. Ved samme lejlighed bliver der uddelt en enkelt ,af den hjemmelavede brændevin. Det beroliger nervespidserne, og giver en dejlig varme i den fugtige luft.

Vi fortsætter med at kratluske langs kanalen. Træløber, sumpmejse og dompap. Pludselig synger en gærdesmutte hele sin sang. Spætmejsen hopper rundt og gi’r advarselskald.

Det er ikke muligt at fortsætte hen til det sted, hvor Gudenåen og kanalen deler sig. Her ses vandstæren ofte. Der er for meget vand i åen, vi kommer ikke videre. Over broen og så et smut til bøgetræet, hvor sortspætten yngler, inden turen slutter i den røde lade.

Trangianen bliver tændt, og glöggen sættes over. Flere havde taget deres bedste hjemmebag med. Der er ingen, der savner det efterhånden overrendte stykke langs Giberåen. Her har vi holdt vore juleafslutning de tidligere år. Kassereren gjorde kassen op og ordnede indbetalingerne for 2016. En 20’er pr. kvindfolk, blev velvilligt lagt i papkassen. En god afslutning på året 2015.

Artsliste: Toppet lappedykker, Træløber, Hvinand, Krikand, Troldand, Gråand, Grågås,Sangsvane, Knopsvane, Blishøns, Fiskehejre, Stor skallesluger, Gråkrage, Husskade, Sølvmåge, Sumpmejse, Sjagger, Solsort, Musvit, Spætmejse, Grønirisk, Kærnebider, Skarv, Fuglekonge, Musvåge.

Der blev gået til kagerne

Der blev gået til kagerne. foto©RR15  GOD JUL OG GODT NYTÅR!

 

Blåvands Hug aflyst p.g.af storm

 

Nordmandshage og Sødringholm

Lørdag den 24.10 2015. kl. 10 – 16.

Af Lotte Skjærbæk

Knortegæs i luften

Knortegæs i luften ved Nordmandshage. foto©RR15

Otte morgenfriske kvinder mødtes den morgen ved færgelejet i Egense. Hurtigt fik vi os fordelt i 3 biler og blev færget over, og kort efter nåede vi frem til Nordmandshage, hvor Grete ventede på os.

Før der blev tid til at kigge efter fugle, var der lige noget lunt brød, der skulle sættes til livs, men så var vi også klar med kikkerter, skoper og højt humør. Nu skulle der ses fugl! Det var lavvande, så dem der havde husket gummistøvler, drog ud over den blotlagte vade for at komme ud til stranden og dermed endnu tættere på fuglene. De blev belønnet med trækkende knortegæs, men nåede dog aldrig helt ud til stranden, for pludselig var der så meget vand på vaden, at det ikke var forsvarligt at fortsætte.

Lotte havde bagt frød.Uhm

Lotte havde bagt frød.Uhm. foto©RR15.

 

 

Fuglekik på vaden

Fuglekik på vaden. foto©RR15.

Imens nogen vadede på vaden, studerede vi andre en mindre forsamling af fouragerende strandhjejle og alm. ryle. Godt hjulpet af en ung medfuglekikker ved navn Anders fik vi også set en håndfuld suler, da de passerede fyrtårnet i det fjerne. Indimellem kom små flokke af fugle flyvende hen over hovederne på os, bl.a. grønsisken og lille korsnæb.Det var ikke os alle der havde set knortegæssene, så vi valgte at trave lidt nordpå langs kysten – det kunne jo være kræene gemte sig rundt om hjørnet. Vi fandt dem aldrig, men fik til gengæld endnu nogle vadefuglearter her, både rødben, hjejler og nogle livligt snakkende strandskader.

Vel tilbage ved skydebakken tog vi afsked med Grete og drog mod syd og Sødringholm. På vejen blev der også tid til en lille rast på Egense-siden af fjorden, og her fik vi bl.a. toppet skallesluger og hvinand.

Der kigges på de mange hjejler

Der kigges på de mange hjejler. foto©RR15.

Pollerne ved Sødringholm Strand

Pollerne ved Sødringholm Strand.fotoRR©15

Første stop var ved den sydlige del af Sødringholm strand ud for Mellempolde, hvor en vandrefalk og ikke mindst en flok formationsflyvende hjejler gjorde damerne bløde i knæene. Vi tjekkede også fuglelivet ved skydebanen, men det var nu et sælhundepar med unge, der holdt siesta på en sten, der løb med den største opmærksomhed.

Tak for endnu en sjov og hyggelig tur.

Artsliste: Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Knortegås, Gravand, Gråand, Pibeand, Ederfugl, Hvinand, Toppet skallesluger, Vandrefalk, Strandskade, Strandhjejle, Hjejle, Almindelig ryle, Rødben, Storspove, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Ringdue, Engpiber, Musvit, Blåmejse, Gråkrage, Bogfinke, Grønirisk, Grønsisken, Lille korsnæb.

Rosenvold ved vejle Fjord

Der er trængsel af udstyr

Der er trængsel af udstyr, damer og herrer på Rosenvold. foto©RR15

Den 20.09 2015

Af Rikke Rørbech
Artsliste af Inge Olesen

”Sodfarvet Skråpe, nordlig retning ved vindmøllerne” råber en ophidset herre i outdoor tøj, der passer sig til dagens feltarbejde.

Som havde de en fjeder monteret i ’rumpetten’, ryger resten af det mandlige selskab op af feltstolene, beredte med kikkerter i hånden.

”Sodfarvet Skåpe, hvad er det han siger, sådan en viste jeg slet ikke der fandtes?”, turguiden stirrer vandtro ud i horisonten.

”Nej, du siger det forkert, det er Skråpe, med r i”, mens jeg øver mig på at sige Skråpe finder Inge, kræet i bogen og der bliver læst højt.

Skråperne tilhører stormfuglene og ja, den fløj nordpå, hvor den overvintrer.

Vi er 9 fuglepiger der besøger Rosenvold denne morgen. Vi ankommer til ’direktørtid’, som Hans Pinstrup kalder det, her kl. 7.30 søndag morgen.
Sammen går vi den lille kilometer fra p-pladsen ned til den pynt, der er et af de yndede opholdssteder i træktiden, fra slut august til 1. november.
Hybenroser og havtorn står i små grupper helt ned til stranden ved Vejle fjord.
Det giver lidt læ for vinden. Vejret er sol og let vestlig vind. Perfekt til fugletræk, og når der op ad dagen dannes lidt skyer, bliver det lettere at se og fotograferer de trækkende fugle.

Her går man ikke ned på udstyr.foto©RR15

Her går man ikke ned på udstyr.foto©RR15

Hans fortæller villigt lidt om betingelserne for en rigtig god trækdag. Alex, Hans Henrik, Lars og Anders mødes ofte på dette sted i træktiden. De fortæller os, at en Steppehøg netop havde passeret kl. 7.23. I går var to fløjet ud, så nu var Hans oppe på 6 stk. i alt, her i år. Helt udsædvanlig at se så mange i Østjylland. Mændene forklarer os, at den megen østenvind har presset både steppehøgene og de mange aftenfalke over til os.

Jeg tænker på de 15 min. vi er kommet for sent til at se steppehøgen. Damm…

Der skal en særlig psyke til at blive grebet af de trækkende fugle. Det kræver en god portion tålmodighed og det kick det gir, når en fugl man slet ikke havde forestillet sig passerer. Og stor tilgivelse, hvis der ikke kommer skyggen af fugl, når dagen er omme. Det gode selskab, de venner man er sammen med, får pludselig stor betydning for den gode dags oplevelse.

Dorte og Lotte hviler deres lange ben.foto©RR15

Dorte og Lotte hviler de lange ben.foto©RR15

Det vrimler med svaler i luften både by- land -og digesvaler flere tusinde passerer os og alle flyver samme vej, nemlig sydpå. Små flokke af stillits, skov- og engpibere, grønsisken, lærker o.s.v. passerer. Her får vi en lektion i at lytte og kende til fuglenes kald. Mændene er slet ikke i tvivl, de har efterhånden en del år på bagen. Det kræver stor øvelse at identificere fuglene. Vi er synligt imponerede.

”Hvad var det, der lige kom der?” Inge, der normalt er dygtig til at kende fuglene på sangen, er pludselig kommet på en hård prøve, for her er det kun kaldene vi hører.

Inge bliver provokeret af hendes manglende viden på dette område. Mændene svarer velvilligt, for de kan det der med fuglenes kald.

”Blå kærhøg trækker ud”, råber Hans Henrik mens vi alle retter kikkerten mod det sted, hvor fuglen flyver henover fjorden.

Man kan næsten høre, når der stilles skarpt på kikkerterne.

”Det ligner en steppehøg”, siger flere af mændene i kor. Solen står nu sådan, at den giver genskin samtidig med at fuglen flyver i en vinkel, hvor det er mere end vanskeligt at se dens karakteristika. Nej, den kan ikke registreres med sikkerhed, som steppehøg. Skuffede sætter vi os ned, jeg havde håbet på et nyt hak i bogen.
En af mændene snakker i mobil og han lyser op;

”Så I den tydeligt og fik billeder med den flotte aftegning, nej hvor godt. I ringer hvis I ser Mellemkjoven der ligger på vandet, vi kan ikke få øje på den, herfra hvor vi står.”

Det viser sig at to andre træknørder, står på den østlige side af indsejlingen til Fredericia Fjord, og de står så steppehøgen kommer lige mod dem.

Inden jeg ser mig om står Hans ved siden af mig og begejstret giver mig et klem om skulderen:

”Så fik du alligevel set steppehøgen, Rikke” smiler han.

Havørnen poserer for kameraerne. foto©RR15

Havørnen poserer for kameraerne. foto©RR15

Vi droppede turen til Nørrestrand og blev på Rosenvold til 13.30. Det var første gang vi var på træktur med fuglepigerne og omkring frokost var der pause i trækket. Vi sluttede kl.13.30. Timerne fra tre- tiden til 16.30 var igen fyldt med endnu flere fugleoplevelser. En mere end godkendt dag, sammen med trækfuglene, Hans Pinstrup og hans venner fra DOF- Sydjylland.

Artsliste: By- land og digesvale, Stillits, Jernspurv, Rørspurv, Stær, Tornirisk, Grønsisken, Sanglærke, Gransanger, Hvid vipstjert, Bjergvipstjert, Gul vipstjert, Skovpiber, Engpiber, Skovspurv, Edderfugl, Pibeand, skarv, Fjordterne, Splitterne, Allike, Gråkrage, Råger, Ravn, Sodfarvet Skråpe, Toppet Skallesluger, Dværvfalk, Rød Glente, Musvåge, Rørspurv, Steppehøg, Tornfalk, Havørn,

Hans Pinstrup skrev på Fb: “Det er lidt svært at få armene ned igen efter sådan en dag ved Rosenvold. Der var folk på plads fra kl. 0700 til kl. 1635, og det kastede mange fugle af sig, bl.a. sule 3, sodfarvet skråpe 1 (mod NØ kl. 0809, ca 2 km mod sydøst – den sås godt og i flere minutter), hvepsevåge 1 1k, spurvehøg 31, blå kærhøg 3, steppehøg 2 1k (kl. 0720 og kl. 0958), rød glente 2, musvåge 10-15 (vi gjorde ikke så meget for at holde styr på dem, for der var mange andre fugle at holde styr på), havørn 2 (yngre fugle, kl. 1235 og kl. 1527), fiskeørn 1, vandrefalk 2 ad. (kl. 1603 og 1612, dværgfalk 4, tårnfalk 38, trane 2, bjergvipstjert 10-15 m.m. Jo-da – en absolut godkendt dag, hvor de faste observatører havde fornemt besøg af Fuglepigerne, som vist nok også havde en fremragende dag.”

 

 

 

 

 

 

Rømø

Den 29.August 2015 kl. 10 – 16
Af Dorte Fauerscou Hertz og Rikke Rørbech

Efter en lang sommer kom dagen, hvor vi skulle mødes ved Rømø dæmningen.

Det er første gang vi besøger Rømø. Tidligere fugleture er gået fra dæmningen via Ballum bagland og ned mod Højer sluse.
Vejret var næsten perfekt. En frisk vind blæste fra vest, men ingen regn i vente.

Den første ”skibsbrudne” deltager tog imod på dæmningen. Eas bil lækkede en klar væske.

”Jeg har smagt på det, det smager som vand, men jeg har abonnement på Falck”, fortalte Ea, mens vi alle stod og kiggede ned i motorrummet på hendes lille grønne Opel.

Vi var 8 morgenfriske der glædede os til at se fugl, og blev hurtig enige om, at det måtte være aircondition og ikke kølevæske, der løb ned på asfalten.
Grete kom også kørende og efter gensynets glæde, var det ligesom, at det med at lække vand smittede, for nu stod Volvoen og dryppede. Nå, pyt – det gør sådan nogle engang imellem.

Birding på Rømø

Birding på Rømø foto©LS15

Vi kørte hen til p- pladsen midt på dæmningen. Herfra er det muligt at se, de mange klyder der søger mod den nordøstlige del af Rømø for at fælde og fouragerer inde de trækker mod sydligere himmelstrøg. Klyderne var desværre ikke kommet endnu. Derimod gik mange Storsporver og stak det lange krumme næb ned i slikken efter sandorm. Der passerer mellem 100.000 – 250.000 spover ned igennem Danmark. Flere bliver i vadehavet vinteren over. Det var nogle af dem vi så. Strandskader i større mængder, hvidklirer, hjejler og ryler. Jo, vaderne var ved at være på plads ude på vaderne. Men de helt store mængder af pibeænder, gråænder og gravænder var ikke ankommet endnu. De er på vej.

Det helt store minus ved at studerer vadefuglene på dæmningen er de mange biler der kører til og fra Rømø. Det stresser fuglekikkeren men ikke fuglene.

Efter dæmningen gik turen til Lakolk sø. Her yngler rørdrummen og flere par vandrikse. Men der var umådelig stille og ingen nem tilgængelighed, så vi valgte at køre videre mod Sønderstrand fra vejen. Her spiste vi frokost i det dejlige solskind, og havde en fin udsigt over et græs og engareal med bl.a. sortkrage, og fiskehejre. En enkelt skestork var fløjet med en gruppe grågæs der også rastede på græsengen lige bag diget.

frokost

Frokost med kik udover baglandet.foto©RR15

Dragefugle blev observeret i stort antal længere ude i horisonten.

For at nå Lakolk Sydsøer skal man køre omkring 4 km på stranden mod nord. Desværre opgav vi efter nogle kilometer. Flere af deltagerene syntes ikke, det var sikkert at køre på stranden og det skal indrømmes, at det er hårdt ved bilerne.

Men søerne ligger bag klitter i et Natura 2000 område med et stort eng- og hede landskab, som er fredet. Det er også her man kan være heldig at se den hvidbrystede præstekrave, et pænt antal af stor kobbersneppe, sortklire, svaleklire m.fl.

Rømø

Rømø foto©RR15

Tæt ved Havneby i den sydlige ende af Rømø ligger Stormengene. Lyngen blomstrede og i et gammelt dødt træ sad to tårnfalkeunger og ventede, mens deres forældre afsøgte engene for føde. Idyllen blev afbrudt af en stor rørhøg hun, som skræmte ungerne på vingerne. Men de faldt hurtigt til ro igen.

Vi sluttede turen på havnepromenaden hvorfra der er en fin udsigt over et lille overdrev. Her var vi flere der mente at se en hvidbrystet præstekrave, men det blev vist ikke helt verificeret. På overdrevet gik en meget stor flok lille kobbersneppe, hjejler og viber. Her blev også observeret strandskader, edderfugle og gravænder.

Endelig blev der tid til en stor Rømø isvaffel og bilerne holdte den lange vej hjem.

Det var en god tur, men de kæmpe store fugleflokke af hjejler og ryler, klyder og strandskader, der giver det særlige sus i et fuglepigebryst, fik vi ikke. Det er godt at ha noget til gode.

Artsliste: Sortkrage, Gråkrage, Skarv, Fiskehejre, Skestork, Grågæs, Gravand, Pibeand, Gråand, Ederfugl, Rørhøg, Tårnfalk, Musvåge, Grønbenet rørhøne, Blishøne, Strandskade, Stor præstekrave, Hjejle, Vibe, Almindelig ryle, Stær, Skovspurv, Rødben, Hvidklire, Lille kobbersneppe, Storspove, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Ringdue, Landsvale, Bysvale, Hvid vipstjert

 

Gyldensten Strand

Søndag den 7.juni

Af Rikke Rørbech og Merry Sunken Larsen
Artsliste: Lotte Skjærbæk

Solen skinnede men vinden var stærk, så vi forsøgte at finde læ de mange steder, vi skulle besøge ved den nye fuglelokalitet på Nordfyn.
Merry tog imod os ved det nye fugletårn, der har udsigt udover kystlagunen.

Merry og Kirsten når op over de brede sprodser.

Merry og Kirsten når op over de brede sprodser. Foto©RR15

 

Der er handicapvenlig opkørsel, og automatiske skydedøre går op, og en balsal af et fugletårn åbenbarer sig for den nysgerrige fuglekigger.
Det er bare ikke let, at få et godt udsyn.
Vi, 11 fuglepiger af middel dansk standardhøjde, kiggede direkte ind i vinduernes tykke sprodser. Vinduerne sidder helt forkert for os. Enten skal vi gå i knæ eller også mangler vi en skammel at stå på. Ærgerligt, at et ellers smukt og velgennemtænkt bygningsværk ikke tager højde for den alle vigtigste detalje for fuglekiggeri; et godt udsyn. Vi så bl.a. havterner og en sorthoved måge i skoperne.
Merry guider os videre mod ebbevejen til Æbelø. Her i Gyldensteens Strands reservat går bl.a. rødben, hvidklire og strandskader og fouragerer.

Skoper i vind. vi kigger udover reservatet

Skoper i vind. Vi kigger udover reservatet. foto©RR15

Vi kører tilbage og ned langs diget til naturcentret. På denne strækning har vi p å vores ene side Kystlagunen på den ene side Engsøen. Her flyver havternerne lavt henover bilerne. De ligger og krydser mellem ferskvandssøen og saltvandssøen. Blæsten tvinger os videre mod naturcentret, der ligger i de ny istandsatte tidligere avlsbygninger.

Her spiser vi vores frokost og får kigget lidt udover det nærtliggende vådområde, Langø. Et dejligt sted for os at gøre hvil, da der på stedet var både borde og bænke samt toiletter.

Frokost ved Naturcenter Gyldensten Strand

Frokost ved Naturcenter Gyldensten Strand foto©RR15

Efter frokost beslutter vi at kigge en ekstra gang ud over Langø, men fortsætter ellers langs den nordlige del af Engsøen. Vi passerer på vores vej et skovområde, hvor vi lytter til de mange sangfugle. Efter en kilometer kommer vi til et af flere udkigssteder, der findes langs Engsøen. Her overværer vi to store dramaer;

 

 

”Nej, hvor er de søde. Se gravænderne med en, to, tre…20 små ællinger. Nøj, hvor er de nuttede”, udbryder Anne Grete.

Vi andre retter straks skoperne ind mod dette livsbekræftende syn. De to forældrefugle vælger at gå i land på en af de mange øer, der ligger rundt i den nyetablerede ferskvandssø.
Og for øjnene af os snupper en stor sølvmåge en af ællingerne. Vupti, så er den væk.
Vi står lidt rystede og følger den reducerede families videre færd.

Drabsstedet

Drabsstedet i Engsøen. foto©RR15

”Jeg kan ikke holde ud at se dyrebørn lide, selvom jeg godt ved, at det foregår ude i naturen” fortsætter Lisbeth, hun går væk fra skopet, lettere rystet.

En hættemåge bliver nærgående. De to forældrefugle er på vagt. Og dong bliver hættemågen nakket. Det er så voldsomt, at den brækker nakken og flyder ud i søen. Et voldsomt hug med næbbet fra en gravand slår hættemågen ihjel. Vi står og ser det voldsomme drama. Det er et senarie, som jeg ikke glemmer.

Vi tæller mange gråstrubet lapperdykkere. Mange fouragerer, mens andre ligger på tuer rundt i søen og ruger. En enkelt skestork står og sover.

Som det fremgår af artslisten, var det en fugletur med 66 arter. Nordfyn har fået et fuglemekka, som vi gerne besøger igen, også på en anden årstid. Tak til Merry for en både begivenhedsrig og veltilrettelagt fugletur.

Artsliste:
Toppet lappedykker, Sorthalset lappedykker, Gråstrubet lappedykker ,Skarv, Fiskehejre, Skestork, Knopsvane, Grågås, Canadagås, Gravand, Gråand, Knarand, Skeand, Pibeand, Krikand, Atlingand, Ederfugl, Hvinand, Troldand, Taffeland, Toppet skallesluger, Rørhøg, Musvåge, Tornfalk, Fasan, Blishøne, Grønbenet rørhøne, Strandskade, Klyde, Stor præstekrave, Vibe, Almindelig ryle, Rødben, Hvidklire, Storspove, Hættemåge, Stormmåge, Sorthovedet måge, Sølvmåge, Svartbag, Havterne, Ringdue, Gøg, Stor flagspætte, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Mursejler, Engpiber, Hvid vipstjert, Gærdesmutte, Rødstjert, Solsort, Munk, Tornsanger, Rørsanger, Gulbug, Løvsanger, Gransanger, Allike, Gråkrage, Stær, Bogfinke, Stilits, Grønirisk, Gulspurv

 

Tunø – hvor solen næsten altid skinner

Lørdag den 9.maj 2015  Kl. 10.20 – 15.30

Fuglepiger fra Dofoj

Fuglepiger fra Dofoj.  Tunøfærgen. 0905.15

Af Rikke Rørbech

Årets besøg på Tunø startede på kajen, hvor 14 kvinder fra Dofoj hankede op i taskerne og fandt regntøjet frem. Alle viste at der var varslet frisk vind med byger og mere vedvarende regn på denne lørdag.
Turen gik op igennem byen hvor gadekæret blev turens første stop.
Den sjældne grønbrogede tudse yngler her i kæret, som dens nordligste levested.
Desværre lå den fladmast på asfalten, muligvis påkørt af en knallert. Vi håber alle, at der er flere end den ene.
En blishøne svømmede rundt med sin lille kylling og en grønbenet rørhøne viste sig i sivene.

På vej gennem mosen hvor fuglekoret plejer at være i fuld gang

På vej gennem mosen
hvor fuglekoret plejer at være i fuld gang

Området midt på øen kaldes mosen og her gir fuglekoret sædvanligvis en større koncert.
Da det nu var begyndt at øse ned, faldt antallet af sangere, men munken gik klart igennem.

Regnen stilnede af da vi nåede ud til kysten. I de tætte hybenroser hørtes nu tornirsk, havesanger og gærdesmutten. Både på havet og i luften var der livlig aktivitet af den toppede skallesluger.
Der findes et mindre antal, som yngler ved øen. Den toppede skallesluger finder noget krat, hvor reden lægges direkte på jorden, men altid tæt ved vandet.

Vandhul til frøer og salamanter

Vandhul til sjældne frøer og salamantere foto©RR15

Et glædeligt gensyn med en gruppe splitterner , hvor flere sad på de store sten helt henne ved klinten. De yngler i en større koloni på nordspidsen af Hjarnø og derfra er der ikke langt til Tunø.

Vi fortsatte op mod Nørreklint. Vi gik bag hybenroserne langs skoven og lyttede til flere sangere.
Oppe på Nørreklint rastede flere selskaber. Vi hilste bl.andet på gruppen fra Dofsydoj. Frokosten blev indtaget i tørvejr alt imens vi gik til og fra skoperne, som stod opstillet med retning mod tejsterne. De små charmerende alkefugle lå igen i år og vuggede på vandet nedenfor klinten.

Stormmåger ved Sønderklint

Stormmåger ved Sønderklint. foto©RR15

Videre i den stærke blæst med piskende regn silende ned ad kinderne. Vi valgte at gå ned langs markvejen for at komme lidt i læ, inden vi igen drejede ud mod sønderklint, hvor stormmågerne ynglede. Flere lå på rede nede på stranden. Mens andre svævede lige ud for klintens græsdække hvor vi stod.

Rugende stormmåge

Rugende Stormmåge foto©RR15

Alle nåede ned til havnen hvor vi var enige om at turen rundt på Tunø havde været spændende trods regn og blæst.

Artsliste 38: Skarv, Grågås, Gravand, Gråand, Edderfugl, Toppet skallesluger, Grønbenet rørhøne, Blishøne, Strandskade, Vibe, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Splitterne, Tejst, Ringdue, Stor flagspætte, Sanglærke, Digesvale, Landsvale, Bysvale, Hvid vipstjert, Gærdesmutte, Solsort, Havesanger, Munk, Gærdesanger, Tornsanger, Gransanger, Musvit, Blåmejse, Gråkrage, Gråspurv, Bogfinke, Tornirisk, Grønirisk, Gulspurv

Agerø og Agger Tange

Flere var kommet i god tid. P-plads ved fugleværnsfonden velkendte skilt

Flere var kommet i god tid. P-plads ved fugleværnsfonden velkendte skilt på Agerø. foto©RR15

Lørdag den 11. April 2015

Af Rikke Rørbech
Artslister: Lotte Skjærbæk

Den mørkbugede knortegås i luften ved Agger Tange

Den mørkbugede knortegås i luften ved Agger Tange foto©RR15

Inden man når Agerøs p-plads, som var mødested for denne tur, kører man på en dæmning, der forbinder øen til Mors. I den lille vig lå der 48 lysbugede knortegæs og fouragerede i solskinnet.

”YES, der er de,” råbte min sidemand i bilen. Bremsen blev hugget i.

De fleste stoppede op og satte håndkikkerten for øjnene. Svært at løsrive sig.
Vi fik alligevel gennemført den sædvanlige fællessamling, hvor alle 13 fremmødte lige fik hilst på hinanden, og guiderne fortalte om dagens program.
Vi startede turen med at gå langs læhegnet ned mod fugleskjulet, og her lyttede vi til kornværlingen (bomlærken), der meget karakteristisk satte sig i toppen af det halvhøje hegn og sang. Bag sangen gav over 10 sanglærker baggrundsmusikken.
Lige før fugleskjulet fik Lotte øje på en tornirisk, og forinden have Ea og jeg fået øje på det, vi først troede var en engpiber, men det var en hun tornirisk. Måske et ynglende par.

Fugleskjulet ved Agerøs vestside ligger op til et stort strandengsområde, der afgræsses. Ud fra området ligger en række småøer og store sten, Stenklipperne.

”Kirsten, hvor er du, se, se op i himlen”, guidens begejstring og tydelige ophidselse bevirkede, at flere af deltagerne havde svært ved at få vejret ved dette syn.

Så er der hjejler i luften

Så er der hjejler i luften. foto@RR15

En meget stor flok hjejler lavede flyveformationer op mod himlen.
Et fantastisk syn, når fugleflokken vender i luften, og det hele glimter i solen.
Kirsten havde drømt om at opleve dette fænomen, og nu var det der.

Ud over hjejlerne var de store præstekraver i gang med at fouragere og viber lavede deres karakteristiske dyk, mens de skreg.
Vi gik tilbage til bilerne og kørte ud midt på dæmningen. Det blæste så lidt, at vi valgte at sidde midt på dæmningen og spise vores frokost ved bordbænkesættet, der står helt ude på kanten. For her var der udsyn til knortegæssene. Lotte fortalte at disse truede gæs, spiser sig fede, inden de tager af sted mod Svalbard for at yngle.

Turen fortsatte op mod kirken. Der går en lille markvej ned langs stendiget. Her er der et godt udsyn ud over den lille vig. Lidt langt ude spottede vi gravænder og endnu en flok knortegæs. Så tog vi mod Agger Tange. Næssund færgen er nedlagt, så det var op over Vildsundbroen og ned mod Agger Tange.

På Agger Tange fik vi vind i håret, mens vi så ud over vaderne

På Agger Tange fik vi vind i håret, mens vi så ud over vaderne. foto©RR15

Det første vi mærkede, da vi stak hovederne ud af bilen, var den friske blæst, der ofte er over Limfjordens vande. Skoperne skulle tøjres, og langt ude i disen gik fuglene og forsøgte at finde lidt læ. Vi stoppede flere steder på tangen. På vaderne gik der rigtig mange rødben, præstekraver, strandskader, lille kobbersneppe og storspover. Inden færgelejet er der en markvej, der fører helt ned til klitterne ved Vesterhavet, og her var der mere læ. Et rigtig godt kik på et hav af ænder. Vi fik de fleste andearter undtagen atlingand. Så der blev øvet i ænder: skeænder, den smukke spidsand, krikænder, pibeænder o.s.v.
Turen var ved at slutte, men så kom Trines småkager i spil. Vi kørte til p-pladsen lige inden æ hav.

På vej hjem valgte flere at tage færgen til Thyborøn. Vi var fire, der lige skulle se ud over vaderne ved havnen. Her gik den mørkbugede knortegås og fouragerede. Og ude på en sandbanke, lå der sæler.

Inge, lige inden hun besvimer over de mange sæler

Inge, lige inden hun besvimer over synet af de mange sæler. foto©RR15

”Nu besvimer jeg, de ligger lige derude”, Inge begyndte at tælle og nåede op på 31 gråsæler, der tog en ordentlig morfar på sandbanken.
En rigtig god tur, hvor vi slap for de stærke byger, der var varslet.

50 forskellige arter:
Toppet lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Bramgås, Lysbuget og Mørkbuget Knortegås, Gravand, Gråand, Knarand, Spidsand, Skeand, Pibeand, Krikand, Troldand, Tårnfalk, Strandskade, Klyde, Stor præstekrave, Hjejle, Vibe, Almindelig ryle, Rødben, Stor kobbersneppe, Lille kobbersneppe, Storspove, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Sildemåge, Svartbag, Ringdue, Sanglærke, Landsvale, Engpiber, Hvid vipstjert, Gærdesmutte, Solsort, Gransanger, Musvit, Blåmejse, Husskade, Allike, Gråkrage, Stær, Gråspurv, Bogfinke, Tornirisk, Kornværling/Bomlærke

 

 

Sneum Digesø og Vadehavet

Kongeåen, Kammerslusen og Nørreå ved Ribelund

Ea noterer sete arter

Ea noterer sete arter. foto©RR15

den 15. marts 2015  Kl.10- 15
Af Lotte Skjærbæk

Dette blev dagen, da Hanne fik sin første vandrefalk, Kirsten S. fik sin første rørdrum og Annette fik sin første bramgås, men mere herom senere.

P- pladen ved Sneum digesø

P- pladen ved Sneum digesø. Mange var i gang inden kl.10 foto©RR15

Det hele begyndte i solskin på P-pladsen, ved Sneum Digesø lidt syd for Esbjerg. Sneum Digesø er i modsætning til de fleste af de øvrige klæggrave langs digerne designet med henblik på fuglenes behov, og det virker! Der er mange fugle, der enten raster eller yngler i søen. I dag havde vi specielt fokus på sorthovedet måge samt de mange forskellige ænder og gæs, der var samlet her. Her var der virkelig mulighed for at træne sine ænder! Også en større flok klyder, der var forsamlet i den fjerneste ende af søen blev studeret med glæde og interesse. Indimellem gik en lille flok viber på vingerne. Det smukke syn bliver man vist aldrig træt af. Det var her Annette fik sin bramgås – eller mere korrekt 1000-vis af bramgæs.

Kik udover vadehavet, hvor knortegæssene gik og fouragerede.

Kik udover vadehavet, hvor knortegæssene gik og fouragerede. foto©RR15

Vi måtte også lige op på diget og spottede på trods af modlys straks en større forsamling af mørkbuede knortegæs, der lå ud for slusen.

Ad diverse meget spændende veje (guiden beklager) fortsatte vi mod Kongeåslusen, hvor man ifølge DOF-basen et par dage tidligere var stødt på et par sovende skestorke. Dem så vi nu ikke, og i det hele taget kom der vist ingen nye arter på listen her. Ebbe kombineret med østenvind gør det svært at få øje på fuglene, og artsbestemmelse ville være det rene gætværk. Østenvinden gjorde til gengæld, at vi kunne finde en plads med læ på ydersiden af diget, hvor madpakkerne blev fortæret.

Pispotte ved Kongeåen.

Pispotte ved Kongeåen. Ribe,det må I gøre bedre!

Næste stop var kammerslusen. Her kom vi efter de pauvre toiletforhold ved Kongeåen tilbage til civilisationen. Der lå en del ænder i klæggravene, men det var i første omgang en nærmest beige pælesiddende rovfugl, der tiltrak sig mest opmærksomhed. Den var ikke let, men vi enedes om, at det måtte være en musvåge. Det store hit blev i stedet den vandrefalk, der i luften forsøgte at støde en vibe. Annegrete hørte den skrige. Hanne satte skopet op og hvor heldigt, sad den lige i skopet. Sikke en oplevelse.

Så havde vi fået nok af vadehav og klæggrave for denne gang og satte kursen mod Ribe

Bramgæs i luften

1000 vis af Bramgæs i luften. foto©RR15

Nørreå ved Ribelund, hvor der er etableret et stort handicapvenligt fugletårn med udsigt til å og rørskov. En sand rørdrumlokalitet. Det havde rørdrummen heldigvis også opdaget, og den kvitterede endda med sin karakteristiske pauken, så nu fik Kirsten endelig den at høre. Desuden hørte vi lille lappedykker og fik fine knar- og skeænder på tæt hold.

Guiden takker for en dejlig dag i felten med god ro og orden og godt humør blandt deltagerne. Glæder mig allerede til den næste tur til Agerø og Agger Tange.

49 på artslisten: Lille lappedykker, Skarv, Rørdrum, Fiskehejre, Knopsvane, Blisgås, Grågås, Bramgås, Knortegås, Gravand, Nilgås, Gråand, Knarand, Spidsand, Skeand, Pibeand, Krikand, Hvinand, Troldand, Stor skallesluger, Musvåge , Vandrefalk, Tårnfalk, Fasan, Grønbenet rørhøne, Blishøne, Strandskade, Klyde, Hjejle, Vibe, Storspove, Hættemåge, Stormmåge, Sorthovedet måge, Sølvmåge, Svartbag, Ringdue, Sanglærke, Engpiber, Solsort, Musvit, Blåmejse, Spætmejse, Husskade, Råge, Gråkrage, Ravn, Stær, Rørspurv.

 

Rands Fjord – og Kongens Kær

Lørdag d. 28.februar 2015 Kl. 9.30 – 15.00
af Grete Rann Damgaard

Ved Egeskov Kirke fløj allikerne som sædvanligt livligt snakkende omkring. Bogfinkens smukke sang lød, dompap og rødhals meldte sig i koret. Kvækerfinke, stillids og stor flagspætte blev spottet.

kik over fjorden

Udsigt til ørnereden ved Rands Fjord foto©IO2015

Jo, de 16 par øjne og ører var klar til dagens udfordringe
Udsigten fra kirkebakken var smuk i formiddagens sol. Ænder, gæs, svaner, skalleslugere og skarver var snart udpeget. Sanglærke, tårnfalk og flaksende viber
– ikke meget undgik de trænede fugleglade øjne.

Men snart gik turen mod Fagerlien forbi grågæs, 2 blisgæs, stære, sjaggere samt 2 canadagæs i en kæmpe stor flok sangsvaner.
Målbevidste – med lyden af grønspætte og spætmejse i ørerne – nærmede vi os kiselgurgravene og fugletårnet på Fagerlien. Jo, der var en havørn på reden!

Ørnenes rige ved Rands Fjord

Ørnenes rige ved Rands Fjord. Havørn på reden.

Og snart kom også den anden ørn til syne. Med de karakteristiske bløde vingeslag nærmede den sig og cirklede roligt rundt, før den fløj op til sin mage – den smukke hvide hale var tydelig at se. Nu var der 2 havørne at holde øje med.

Kikkerter og teleskoper var stillet skarpt, og så kunne vi bare nyde de imponerende fugle – i og omkring reden eller på vingerne – indtil vi efter lang tid måtte forlade stedet.
Det var svært at løsrive blikket fra havørnene, men der var selvfølgelig andre smukke fugle så som gravænder, troldænder, stor og lille skallesluger mm.
Et par toppet lappedykkere underholdt med det yndefulde kurtiserings spil – et herligt syn.
På den nordlige side af Rands Fjord var der megen aktivitet i skarvkolonien, der rummer ca. 50 par ynglende fugle.

Kongens Kær, Vejle

Kongens Kær, Vejle foto©IO2015

Tilbage ved kirkeladen var maden nær røget i den gale hals, da en flok stillids – ca. 25 fugle – pludselig slog sig ned ganske tæt på og smuttede kvidrende om i hegnet og på jorden. En usædvanlig smuk og dejlig underholdning til madpakken.

Ved Høll kom vi tættere på bl.a. lille og stor skallesluger, krikænder og pibeænder og gravænder. Her fik vi også bestemt mågerne. Enkelte hættemåger havde anlagt den mørkebrune hætte allerede. 3 harer løb legende omkring nær en flok grågæs, mens en musvåge majestætisk overvågede fra en pæl.
I Kongens Kær genså vi mange af dagens fugle bl.a. krikænderne i pragtdragt.

I alt 52 forskellige arter.

Artsliste: Havørn, tårnfalk, musvåge,stor skallesluger, lille skallesluger, toppet lappedykker, lille lappedykker, gråand, gravand, troldand, hvinand, krikand, taffeland, pibeand, knopsvane, sangsvane, canadagås, grågås, blisgås, blishøne, skarv, fiskehejre. hættemåge, stormmåge, sølvmåge, svartbag.
vibe,ringdue, allike, gråkrage, råge, husskade, stor flagspætte, grønspætte
bogfinke, kvækerfinke, stillids, musvit, blåmejse, sumpmejse, grønirisk, grønsisken, stær, sjagger, solsort, sanglærke, dompap, spætmejse, alm. træløber og korttået træløber.  samt 3 harer.

Alrø, Gyllingnæs og Horskær

26.01 2015 kl. 13-17
Af Dorte Faurshou Hertz
Foto og artsliste: Rikke Rørbech

Svaner på blikstille vand

Normalt blæser det på Alrå men denne søndag var helt vindstille. Sangsvaner ved Egehoved

Tålmodigt stod 21 nye og gamle fuglepiger og ventede ved Alrø dæmningen på at den ene turguide kunne mage sig til at komme for sent. Det vil skribenten bestræbe sig på ikke at lade ske igen. Vejret var smukt med nyfalden sne fra dagen før og solen varmede vores blege kinder.

Ankomst i det smukke klare vejr

Ankomst i det smukke klare vejr

Ude ved Egehoved fik vi pakket os godt ind i vintertøjet og gik vi langs med vandet. Her blev bl.a. spottet en flok almindelig ryle, strandskader og tre stenvendere hvilende på en lille pold. Vuggende på det blikstille vand så vi Edderfugle, Hvinænder og toppet skallesluger.

Inden vi forlod Alrø, satte vi skoperne op og kikkede udover Lerdrupbugt. En større flok pibeænder fouragerede og sandelig om et par sanglærker også gav lyd. En engpiber blev studeret længe, før vi blev enige om at artsbestemme kræet.

Dorte kigger på gæs

Ny i planlægningsgruppen. Dorte birder den.

Tilbage i bilerne gik turen videre til Gyllingnæs med store flokke af sangsvaner og knopsvaner. Lidt derfra gik bramgås, canadagås og grågås i skøn blandet flok. Enkelte blisgæs løftede hovedet hist og her i flokken. Dejligt syn med så mange gæs og sangsvaner samlet på dette sted.

Med skygger der blev lange og en kulde der begynde at fortrænge solens varme kørte vi til Horskær hvor tårnfalken hilste os velkommen på sine mussende

Kigger efter sæl

Nogen kigger efter sæl andre efter fugl. Horskær

vinger. Nede ved vandet så vi sæler og flere ænder. En tåge begyndte at rulle ind mod os og vi gik tilbage til bilerne med friske rødmossede kinder og en begyndende sult i maven, tolker jeg på den snak der var om lækre desserter. Tak for en dejlig tur.

 

Artsliste:
Canada gås, bramgås, grågås, blisgås
Sangsvaner, knopsvaner
Sanglærke, guldspurv, engpiber, db. bekkasin, stær, gråkrage, råge, fiskehejre, toppet skallesluger, hvinænder, gråænder, pibeænder, gravænder, edderfugle, vibe, alm. Ryle, stenvender, strandskade, svartbag, hættemåge, stormmåge, skarv, musvåge, tårnfalk og sæl.

 

Reklamer