Seneste ture 2011

Skovmøllen/Moesgaard lørdag den 04.12.11

 af Birgitte Locht Andersen foto Rikke Rørbech

Hanne i decemberdragt en regnfuld morgen

Kl. 10 mødtes 11 piger ved Skovmøllen. Udsigten til at se vandstær havde lokket flere af sted trods det regnfulde vejr. Inden turstart fortalte Birgitte om vandstæren og bjergvipstjerten, der også kan ses ved Giber å. Vandstæren holder til langs Giber å om vinteren. Der er nogle år set op til 3 individer.

Vi gik langs åen mod vandet. Det holdt ret hurtigt op med at regne, og solen tittede også lidt frem. På ruten blev set og hørt flere småfugle, stor flagspætte m.m. Kort efter broen blev vandstæren fundet.

Vandstær Giber Å arkivfoto 2011 Lotte Skjærbæk

Skøøøønt at programmets hovedattraktion viste sig. Mens den blev studeret, fløj den tilbage i retning af Skovmøllen.

Der var interesse for at gå til havet for at se efter sortstrubet lom, der et par dage forinden var indtastet i DOF basen. Det var ikke så ringe endda. Vi fik set lidt fugle på vandet dog ingen lommer. Men hittet blev en stor tornskade, som kom flyvende og satte sig i et lille træ tæt på stien. Den var tydelig at se selv uden kikkert.

kigger efter lom

Turen gik tilbage langs Giber å, vi håbede at se vandstæren en gang til. De der gik forrest fandt den igen. Den var så tydelig at se ved nogle store sten, mens den badede og fandt føde.

Kl. 12 indfandt vi os ved borde/bænkene under halvtaget ved museet. Rikke og Lotte syntes, vi skulle synge en sang. De uddelte derfor en sang som passede til lejligheden: ”I skoven skulle være gilde”. Efter sangen blev madpakken indtaget sammen med gløgg, chokolade, pebernødder og Jettes hjemmebagte kage i en skøn sammenblanding.  Gløggen blev varmet på Astrids trangiasæt, som Astrid styrede meget professionelt. 1½ time senere tog vi afsked med ønsket om en god jul.

I skoven blev der gilde

Planlæggerne vil her ønske alle Fuglepiger en god jul og et godt nytår. Vi ser frem til mange gode fugleoplevelser med jer i det kommende år. Tak for jeres deltagelse og gode humør. Det giver inspiration til at planlægge nye ture.

Artsliste:
Spætmejse, sumpmejse, træløber, blåmejse, musvit, solsort, gråkrage, gråand, vandstær fuglekonge, husskade, skovskade, ringdue, stor flagspætte, halemejse, rødhals, toppet lappedykker, ederfugl, stor tornskade, skarv, hættemåge, gravand, musvåge, sølvmåge,

Horsens Nørrestrand – 5. November

Af Rikke Rørbech også fotos
Artsliste Lotte Skjærbæk

Tågen lettede op ad morgenen, og et smukt november vejr støttede op om denne fugletur til Horsens.
8 fuglepiger mødtes på p-pladsen ved vandrerhjemmet, og mens gummistøvlerne blev fundet frem, fortalte de to guider lidt om, hvad det var for et sted, vi skulle opholde os i den dag.

Naturpleje i Dvævlekløften

Nørrestrand er i dag et vildt- og naturreservat og er et fredet område, der kun ligger ca. 1 km fra Horsens centrum. Djævlekløften, som den kaldes, er en lang skrænt, der hæver sig langs det ferskvandsområde, der dækker ca. 60 ha ned mod Stensballe Sund. En tidligere havarm af Horsens fjord som blev lukket med sluser i 1915 og omdannet til en ferskvandssø med en dybde på kun 0,75 m. Her er i tidens løb set hele 214 forskellige arter. Et stiforløb følger skrænten 20-25 m over vandfladen, og det giver en fin udsigt til de fugle, der ligger på vandet.

Stejl skrænt, ingen hindring

O.K., og hvad så vi så af fugl denne smukke novemberdag? Guiderne havde sat næsen op efter den lille skallesluger. Der kommer en lille flok og overvintrer, for det lave vand giver gode fødemuligheder. Udover lille skallesluger findes mange dykænder, her i blandt bjergand og større flokke af gæs. Blishøns i hundredevis og svaner. Skalleslugeren så vi ikke, men mange af de andre. Vi startede med at gå ned af skrænten mod fugletårnet på Loddentot. En spurvehøg passerede fugletårnet i stor fart. Ellers så vi mest blishøns, (der var talt 1700) ugen forinden, svaner, og en del taffel og troldænder. Men en fin udsigt henover den store rørskov.

Langs Djævlekløften står gamle rødtjørn og slåen fyldt med bær. Sjagger og vindrossel sad i trætoppene. Nede ved bredden står rødel og deres mange kogler er lækker fugleføde.

At gå over til normaltid tager åbenbart længere tid, når man er fuglepige. Flere var ved at dø af sult allerede ved ellevetiden, og vi var ikke sene til at finde maden frem og slå os ned ved det nærmeste bord-bænke sæt.

kik ned mod Sundet

Vi sluttede turen nede ved Sundet, hvor fjorden møder Nørrestrand, men der var ikke så meget at fugl at se. Da Brigsted ligger på vej hjem mod Århus, kørte vi lige en afstikker ned til vadegrunden ud fra Vorsø. Her blev vi ikke skuffede. Storspoven gik rundt i det lave vand og fandt føde. Grågæssene larmede længere henne af strandengen, og der var strandskader og en enkelt knortegås (vi kunne ikke bestemme om det var lys eller mørk).

Flere havde aldrig været ved Brigsted, men den stride blæst, der ofte er her sendte os alle hjem i vores varme stuer.
Som altid var det en stor fornøjelse at være på tur, og næste gang ser vi på vandstære ved Giber Å – og drikker gløgg.

Artsliste: Ved Horsens Nørrestrand 30 arter:
hættemåge, sølvmåge, svartbag, pibeand, troldand, gråand, hvinand, taffeland, blishøne, toppet lappedykke​r, knopsvane, sangsvane, grågås, solsort, sjagger, vindrossel​, bogfinke, gærdesmutt​e, dompap, rødhals, musvit, blåmejse, sumpmejse, stor flagspætte​, ringdue, husskade, gråkrage, råge, musvåge, spurvehøg, skarv , spurvehøg.
Ved Brigsted supplerede vi med følgende 5 arter:
stormmåge, fiskehejre​, strandskad​e, storspove, knortegås

Blåvands Huk den 8. oktober

Af Jette Lynge Jensen ©
fotos: Anni Oppelstrup og Rikke Rørbech

Pia Morsing vores lokale guide fra Dofvj

Dagbogen for Blåvands Huk lovede godt for turen: de første kjover og stormsvaler var set i dagene op til, sammen med andre spændende havfugle og rovfugle, så vi håbede at vejrguderne ville være med os. Men sådan skulle det ikke være: en voldsom nordvesten-vind fra den tidlige morgenstund holdt fuglene på jorden ved Blåvands Huk.

Ved fyret kigger vi forgæves efter træk. foto AO

Dette forhindrede dog ikke de 10 fuglepiger i at nyde den blå himmel, de hvide bølgetoppe og det fygende sand, der lå som en tåge hen ad stranden og de ganske få havfugle, der tog turen: en enkelt ung sule, skarver, enkelte sortænder (eller måske fløjlsænder) og en del måger. De tre observatører fra Fuglestationen stod i læ bag den store grønne container og af mangel på fugle måtte de nøjes med cigaretterne og hinandens selskab.

Efter en god halv times tid med forgæves forsøg på at finde læ til os alle og med sand alle vegne i mund, øjne og kikkerter, mente vi at der måtte være fugle at finde et andet sted i området. Vores turguide Pia Morsing valgte at køre til Skallingen og der var flere fugle at se på, selvom der også her var en strid nordvesten-vind og ikke noget læ at finde. De store grå klumper på engen viste sig at være storspover og det mærkværdigt lange næb var til stor forbløffelse for nogle, som så storspove for første gang. Tænk, at næbbet virkelig var så langt som vist i “Fugle i felten”! Der kom jævnligt fugle trækkende langs strandkanten og der var fugle spredt ud over engen, så der var hele tiden noget at se på selvom det var svært at få kikkerter og skoper til at forholde sig stille og samarbejdsvillige i den stærke blæst.

Blæsten raser ved havet. foto RR

På engen fandt vi stær, engpiber og sanglærke og blandt de trækkende fugle var der foruden måger også kobbersneppe og hvidklirer. Tårnfalk og musvåge var de eneste rovfugle, vi så på Skallingen, selvom vi havde skarpt udkig efter vandrefalk.

Så var det på høje tid med frokost! De knurrende maver nåede lige at få bunden lagt inden en byge med vand og hagl fik os jaget tilbage i bilerne. Dette bygevejr fortsatte desværre resten af dagen og temperaturen faldt til under 10 grader, så det var dejligt at der altid var en tør og varm bil i nærheden på resten af turen.

Græssende kronvildt ved Grærup Langsø. foto AO

Fra Skallingen kørte vi til Grærup Langsø, hvor vi tog en lille pause for at beundre to hedesøer i det militære område. Hedesøer er en udryddelsestruet naturtype i Danmark, men som fuglelokalitet var der nu ikke andet end guldspurve på denne årstid.
De største vilde dyr i Danmark lod sig beundre på tæt hold ved Grærup Langsø: en flok af kronhjorte med en flot tyr som enehersker over en stor flok drøvtyggende og hvilende hinder og en lille flok ungkarle i pæn afstand af hinderne. Søen var komplet fugle-fri, men på engen gik der 9 hjejler sammen med en vibe og en sovende ung svalbard. For nogle var dette deres første hjejler, så det var super at fuglene var så tæt på.

Filsø i dag med drænede marker og gæs i luften. I 2012 starter den store naturgenopretning. Så kommer her sø og forhåbentlig også mange forskellige fuglearter. foto RR

Så videre til Filsø Avlsgård og igennem den store gårdsplads og her på de store eng-områder åbenbarede der sig et sandt mekka af efterårets fugle!! Tusinder af grågæs græssede sammen med tusinde af kortnæbbede gæs, der kan kendes på deres lyserøde ben. Bramgæs med de smukke sorte aftegninger græssede også på markerne. Midt i de store gåseflokke kunne flere skimte lysende orange ben. Sådanne ben kan enten sidde under en sædgås men også under blisgås. begge arter er observeret i området.

På den anden side af vejen hundreder af hjejler i pløjemarken og en smuk hun af blå kærhøg steg på vingerne og gav en flot, men alt for kort flyve-opvisning inden den forsvandt. Da vi havde beundret de smukke gæs, havde vi kun kørt ganske få meter før vi måtte suse ud af bilen for at beundre en han af blå kærhøg, som jagede i den opskræmte flok af hjejler. To blå kærhøg inden for 10 minutter!

Vi kunne slet ikke få armene ned igen, så det var svært at komme i bilen og komme videre. Så gik det galt igen: bilen måtte stoppes og endda i bakgear for at få det perfekte udsyn til et smukt par af sortstrubet bynkefugl, som sad højt til vejrs i det lange græs blot 20 meter fra vejen.

Fuglekiggeri ude på Skallingen. foto RR

Vores dygtige guide havde gemt det bedste til sidst. På en rasteplads var der en virkelig flot udsigt over Filsø og hele det område, vi lige var kørt igennem. På Filsø var der hundreder af krikænder og blishøns og til helt enorm jubel og hurra-hop: en ung havørn i et lille træ lige ved søen. Efter en passende tid til beundring steg havørnen på vingerne for at få lidt i maven. Krikænderne gik straks på vingerne i håb om at kunne forvirre jægeren. Havørnen viste sig at have talenter, som ingen af os Fuglepiger havde set en havørn udføre før: den kunne stå helt stille i luften med svirrende vinger over det samme sted og det endda rigtig godt. En havørn, som kan muse!! Der er altid noget nyt at lære om fugle. Herlig hobby.

Med dette helt fantastiske og umuligt at overgå scenarie, afsluttede vores guide turen og sagde tak for denne gang og god tur hjem.

Artsliste: Sortand (måske fløjlsand), sule, skarv, hættemåge, sølvmåge, svartbag, tårnfalk, storspove, lille kobbersneppe, hvidklire, engpiber, sanglærke, stær, solsort, skovskade, husskade, musvåge, gråkrage, sortkrage, gråand, gulspurv, hjejle, vibe, sædgås,(måske blisgås) kortnæbbet gås, bramgås, grågås, sortstrubet bynkefugl, blå kærhøg, blishøne, krikand, knopsvane, havørn.

Tur til Årslev Engsø

– bagefter årsmøde i Naturcenter Sølyst
Lørdag den 17. september

På vej tilbage fra fugletårnet ved Årslev Engsø

På vej tilbage fra fugletårnet ved Årslev Engsø

Otte kvinder mødte op den formiddag for at tage turen rundt til de gode observationssteder på sydsiden af Årslev Engsø. Mødestedet var parkeringspladsen på Storskovvej, og anledningen var Årsmøde for Fuglepigerne i Østjylland. Vejret var mildt og tørt, og med kikkerter om halsen og skoperne på ryggen begav vi os forventningsfulde af sted på den lille tur.
På vejen ned til søen fik vi lejlighed til at træne fuglestemmer, bl.a. hørte vi gransangerens karakteristiske tjiftjaf. Første stop var det tidligere pumpetårn, hvorfra vi kunne se diverse svømmefugle. Ikke noget der bragte nogen i affekt.

Sølvhejren studeres

Først da Rikke spottede sølvhejren bredte begejstringen sig for alvor blandt fuglepigerne. Ifølge DOF-basen havde fuglen været observeret ved søen de foregående dage, og det var formentlig samme kræ som i en periode havde holdt til ved Egå Engsø. Skønt var det at få den set i nærbillede i skoperne.
Herfra traskede vi videre til fugletårnet, hvor vi mødte en af de flittige DOF-base rapportører, som havde set havørn tidligere på dagen og vidste at også fiskeørnen var en meget sandsynlig gæst. Desværre blev vi ”snydt” for disse gode rovfugle, men det blev da til flere svømmefugle og en enkelt lille kobbersneppe. Heller ikke så ringe.

Artsliste: bysvale, digesvale, landsvale, fiskehejre, sølvhejre, pibeand, gråand, troldand, krikand, grågås, råge, gråkrage, allike, toppet lappedykker, lille lappedykker, vibe, knopsvane, blishøne, gransanger, spætmejse, gærdesmutte, ringdue, hættemåge, stormmåge, lille kobbersneppe, skarv, musvåge.

Lotte viser hvordan man bruger Dof-basen

På et tidspunkt lykkedes det også at få liv i Sølysts it-udstyr, så planlægningsgruppen kunne komme med gode råd til brug af DOF-basen og Fuglepigerne i Østjyllands egen hjemmeside.

  Læs videre under Årsmøde i menuen

Fuglepigerne til Hjarnø

28.8 2011 kl.9.30

Sure fuglepiger på Snaptun havn

Tekst og fotos, Rikke Rørbech.

Turen til Hjarnø
– Og det var da noget vi havde planlagt og glædet os til længe, men inden vi nåede havnen, blev jeg ringet op af, to fuglepiger, der kunne fortælle, at færgen var fyldt med jægere der skulle til Hjarnø og jagttræne med deres hunde.
Fuglekiggeri og jagttræning
er to uforenelige størrelser. En fugletæller/biolog stod straks af færgen og sammen med de to fuglepiger, der ventede på kajen, kørte de videre ned for, at se fugle ved Glud Håb.

Vi fem andre kørte også et smut forbi og så strandskader, ederfugle og flere andre vadefugle. En nyankommen fuglepige, spottede en stor rovfugl, der yndefuldt svævede langs strandkanten.
Det var en stor rørhøg og med det gule hoved lysende i solen, var alle enige om, at det var en hun.

Kik over mod halvøen ved Glud

Den stærke blæst betød, at vi lod turen gå over til Brigsted, der ligger på den anden side af Horsens Fjord, tæt ved vadegrunden til Vorsø.

Det viste sig at være et godt valg. Her stod lille kobbersneppe, og en stor flok storspover havde lagt hovedet om langs vingen og tog sig en søndagsmorfar.

Rigtig mange grågæs lå og vuggede på vandet, mens rødben, tinksmed, ryler, hvidklire og mange flere gik i vandkanten eller ude på de fritlagte sandbanker og fouragerede.

Men vi var alle enige om, at artsbestemmelse af vadefugle ikke er nogen let opgave.
Genskinnet fra vandspejlet gør det vanskeligt at se farver på ben, næb og fjerdragt. Så ofte er det silhuetten, hvor næbbets længde og krumning der afgør hvilken fugl der går og pikker efter små krebsdyr i slikken.

Er det en sortklire? eller.......

Men vi er blevet gode til, at hjælpe hinanden med at artsbestemme fuglene.

Efter endnu et måltid, kørte vi langs kysten til Alrø. Det blæste nu så kraftigt, at da vi skulle se hvad der gik ved Pollerne, havde vi svært ved at få skoperne til at stå fast. Tusindvis af grågæs lå på stranden eller gik og græssede på de våde jorde ned til fjorden.

Efter tidligere besøg på Alrø
kender jeg til, en lille markvej, som fører ned til læsiden af  øen. Her ligger et større engområde med græssende køer og små åbne vandspejl. En lille samling træer giver læ og et godt skjul.

Og her var der rigtig mange forskellige vadefugle at kigge på, og en stor flok unge viber, lå i græsset også der var dobbeltbekkasiner.

Vi var enige om, at turen var meget vellykket og det var godt at komme på fuglepigetur igen, efter den lange sommerpause.

Artsliste Af Lotte Skjærbæk: skarv, hættemåge, sølvmåge, svartbag, rørhøg, tårnfalk, bysvale, landsvale, digesvale, strandskade, hvidklire, sortklire, hjejle, storspove, rødben, alm. ryle, dobbeltbekkasin, vibe, tinksmed, gråkrage, råge, husskade, allike, ederfugl, ringdue, pibeand, krikand, stær, grågås, hvid vipstjert, fiskehejre.

Fuglepigerne til Vallum sø

Vallum Sø

den 4. juni kl. 8-12
7 kvinder mødtes på parkeringspladsen bag supermarkedet Kiwi i Ryomgaard.

Pia var turleder og lavede artsliste. Jeg tog ansvaret for at skrive referat samt tage billeder.
Efter en skøn tur med et væld af fugle, tænkte jeg: ” Hvad er der at skrive, artslisten taler for sig selv”.
Men så let måtte jeg ikke slippe.

Området ved Vallum søer med meget blandet vegetation, skov, eng og marker. Fuglene var svære at få øje på, så vi fik rigtigt øvet fuglestemmer. Pia har en fantastisk god hørelse. Hun hører ofte fuglene længe før os andre. Havesanger og munk sad tæt på hinanden, så der blev lyttet intenst. Hvordan er det nu lige, man kan huske forskellen? Var det havesangerens hurtighed eller munkens rumklang? Vi må hver især finde vore egne huskeregler. Senere på turen var der kærsanger og gulbug, som begge er to eminente imitatorer. Men i deres sang har de hver især en strofe, som går igen hos alle af samme art, ellers er sangene forskellige fra fugl til fugl. Det kan være ret underholdende at kunne genkende andre fugles fløjt i deres sang. Vi var imponeret over antallet af kærsanger og gulbug. Der var med sikkerhed 3 af hver art.

Fuglekoret er i fuld gang

Vi kom forbi skotsk højlandskvæg, som havde søgt skygge under nogle træer pga deres tykke pels. På marken gik der får med lam, og på den anden side af stien gik et rådyr med 2 lam i engen og græssede. De tog ingen notits af os.

Der var også en vis interesse for at se på planter, som flere af deltagerne havde et godt kendskab til. På søen var der bl.a. en del åkander også den sjældne gule.

Det var ellers småt med fugle på selve søen, men Pias skop blev taget i brug, da vi skulle have spot på nogle toppede lappedykkere på den anden side.

Fugleunger var der masser af. Forældrefuglene fodrede ungerne utrætteligt og ænsede os ikke. Lyden af spætteunger i reden kunne vi høre på lang afstand. Og den voksne fugl (stor flagspætte) skældte ud, fordi vi var for tæt på.

Bare man ikke sidder fast!

Den sidste del af turen foregår i bakket terræn. Men der var en særlig fysisk udfordring. To træstammer var væltet hen over stien. Man kunne vælge at klatre oven over eller mave sig gennem det hul, der var mellem stammerne. Billedet taler for sig selv.

Solen skinnede og det var varmt, men der var heldigvis få stikkende insekter. Vi var tilbage ved bilerne over kl. 12.

Artsliste:
Tornsanger, gransanger, kærsanger, løvsanger, munk, havesanger, rørsanger, gulbug, stær, solsort, sangdrossel, rødhals, bogfinke, ringdue, mursejler, blåmejse, musvit, sortmejse, sumpmejse, spætmejse, gærdesmutte, bysvale, landsvale, hvid vipstjert, skovspurv, gulspurv, grønirisk, fuglekonge, skovpiber, træløber, rødstjert, stor flagspætte, fasan, ravn, allike, råge, gråkrage, skovskade, gøg, skarv, gråand, knopsvane, toppet lappedykker, blishøne, hættemåge,

Tunø – 8 maj 2011
Af Rikke Rørbech

Foto af tejster, strandskade, stormmåge

Tejster kurtiserer

Lotte Skjærbæk og Rikke Rørbech 2009
Øvrige fotos Rikke Rørbech

Solen skinner altid, når vi tager til Tunø, og sådan var det også i år. Vores mål med turen var den lille alkefugl, tejsten, der yngler ved øens kyster.

I år lagde vi ruten lidt anderledes. Lis vidste, at den lille sanger, Gulbugen og den mere kendte Gulspurv opholder sig ved plantageområdet fra Revet og op langs kysten mod Nørreklit.

På vej op langs kysten

Samme morgen hørte jeg et indslag i radioen, hvor speakeren, Hans Otto Bisgaard, fortalte at: ” i følge almanakken skulle Gulbugen ankomme til Danmark netop denne dag”. Og så blev fuglens sangstemme sendt ud i æteren.
Måske var det lidt naivt at tro, vi ville møde fuglen opad formiddagen, samme dag som den var omtalt i radioen, men det kunne jo være vi var heldige.

Lytteflapperne var i hvert fald slået ud hos alle 16 kvinder der deltog på turen. Birgitte og Inger er dygtige til at identificere de mange forskellige sangere.
Gulspurven var der flere af, men Gulbugen var ikke ankommet til Tunø endnu.

Strandskade over vandet

Med et hårdt udgangstempo nåede vi Nørreklit og tejsterne. De kurtiserede og viste sig fra deres smukke side. De mange digesvaler fløj op og ind over land inden de søgte hullerne i klinten. – Den lille fugl, der lige vejer knap 13 gram, viste sine flyvefærdigheder som vi studerede på ganske tæt hold.

Efter indtagelse af frokost gik vi videre mod mosen.
Vi har erfaring for, at der er rigtig mange træløbere – og håbede vi både mødte den korttåede og den almindelige træløber. Men vi blev lidt skuffede i år, en enkelt træløber viste sig kort, men jeg nåede ikke at høre, om det var den ene art eller den anden.

Stormmåge

Ved Sønderstranden så vi mange stormmåger, der lå på æg. Vi passede på ikke at forstyrre fuglene. Mange Tejster lå også og vuggede ude på vandet.

Efter vores tur til Tunø er Tejsterne blevet talt og der er registreret et antal på 105 individer.
Vi tog færgen i god ro og orden. Alle havde fået rigeligt med frisk luft og tilbagelagt 8,5 km og set og hørt 47 fuglearter.

Henover vandene

47 arter
Observationsliste:
Skarv, Gravand, Gråand, Ederfugl, Toppet skallesluger, Rørhøg, Musvåge , Spurvehøg, Fasan, Blishøne, Strandskade, Stor præstekrave,Vibe, Stenvender, Stormmåge, Sølvmåge, Havterne, Splitterne, Tejst, Ringdue, Sanglærke, Digesvale, Landsvale, Bysvale, Hvid vipstjert, Gærdesmutte, Rødhals, Rødstjert, Solsort, Havesanger, Munk, Gærdesanger, Tornsanger, Løvsanger, Gransanger, Musvit, Spætmejse, Træløber, Gråkrage, Stær, Gråspurv, Skovspurv, Bogfinke, Tornirisk, Grønirisk, Gulspurv

Fuglepigerne til Fussingø skov

Udsigten fra p-pladsen

Af Birgitte Locht Andersen
Lørdag d. 30. april 2011 kl. 8-12

Sikke et skønt vejr og sikke mange fuglestemmer. Allerede på parkeringspladsen var der et livligt fugleliv. Gærdesangeren sad og klaprede, stillitser fløj rundt efter hinanden, tornsangeren sang ved søbredden (min første i år).

Vi fulgte stien, som ligger skjult bag en hæk langs vejen hen mod Fussingø Gods. Vi var heldige. Bjergvipstjerten sad oppe på tagryggen af en stor rød lade og sang. Derefter gik vi hen mod Gammelhave. I området hørte vi bl.a. korttået træløber og rødstjert.
Den gråstrubede lappedykker gryntede som en pattegris ude på søen. Den plejer at yngle i den lille sø, der hedder Søndermade på den anden side af landevejen, men i dag befandt de sig i selve Fussing Sø.

Birgitte viser ruten

I Fussing Sø ser man ikke mange fugle. Årsagen kan måske være, fordi søen er meget dyb. Op til 30 m dyb hvor den får sin vandtilførsel fra flere kildevæld på søens bund.Vi krydsede landevejen og gik op ad stien, der hedder Søndermadevej hen mod Husbjerg mark. Ca. 1½ time efter tur start var et pitstop tiltrængt. Grønspætten underholdte os med sin sjove ”latter”, mens vi indtog vores kaffe.
Nu havde jeg været på prøvetur dagen før med Lars, og her havde vi været inde på marken og set en af skovpiberne meget tydeligt.

Her er godt at være fugl

Vi havde hørt 3 skovpibere.
Sååå fuglepigerne trådte med let elegance hen over markskellet og ud på marken. Stor var begejstringen, da en skovpiber gentagne gange lavede opvisning lige over hovederne på os. Sjovt at se og høre den lille fugl og dens karakteristiske fald igennem luften. Måske den største oplevelse den dag?

Desværre er træerne sprunget ud tidligere i år, end de plejer, så det var generelt svært at få øje på fuglene. Munken fik vi rigeligt at høre under turen. Der var ingen havesanger. Den forveksles ofte med munken især i begyndelsen af foråret.
Vi gik og vi gik og stoppede op engang imellem for at øve stemmerne. Et sted lå flere træstammer og indbød til at holde endnu en pause. Da vi havde brugt meget tid på den første tredjedel af turen, og klokken nu var elleve, var der stemning for, at vi gik resten af turen uden stop, med mindre der var noget ekstraordinært. Så i rask tempo var vi tilbage ved bilerne kl. 12.

Skovpiber i luften

9 kvinder i flok kan i sig selv gøre det svært at høre fuglestemmer, men de 9 kvinder kunne også være meget stille, når der skulle lyttes efter fuglene. Det var skønt at opleve jeres ihærdighed efter at lære stemmerne. Ting tager tid, og øvelse gør mester.

Artsliste:
Toppet lappedykker, gråstrubet lappedykker, fiskehejre, knopsvane, gråand, troldand, musvåge,  blishøne, ringdue, grønspætte, stor flagspætte, sanglærke, landsvale, skovpiber, hvid vipstjert, bjergvipstjert, gærdesmutte, rødhals, rødstjert, sangdrossel, solsort, munk, tornsanger, løvsanger, gransanger, fuglekonge, broget fluesnapper, musvit, blåmejse, sortmejse, sumpmejse, spætmejse, træløber, korttået træløber, gråkrage, bogfinke, stillits, grønsisken, rørspurv, gulspurv.

Turen gik til Vejlerne
– og Bulbjerg 26. marts 2011

Af Rikke Rørbech
og Lotte Skjærbæk

Guide Lotte Skjærbæk og Rikke Rørbech

Et stramt program ventede, da fuglepigerne vendte bilen mod nord for at besøge de mange fugleskjul, der er

Fuglefjeld med Rider

opstillet rundt i landskabet.
Forventningerne var høje, der var både observeret skestorke og et par enkelte traner udover de mange arter, der i øvrigt fouragerer i disse vådområder. Og så var der gæs, og gæs og atter gæs.

udkik i et af de mange fugleskjul

Vejret var igen med os: klart vejr og sol og næsten ingen blæst, så det føltes nærmest lidt varmt så tæt på Vesterhavet. Der var lagt op til, at i dag kunne der kigges langt.

Og der var fugl. Vi talte 50 arter + 1

Denne gang vil referenten lade artslister og “stop for fugl” tale for sig selv.

Lotte er kommet i Vejlerne i gennem 10 år, så det var også en introduktion til de mange smukke fugleskjul, der findes i området. En opfordring til at tage af sted igen på egen hånd.

Artsliste: Gulspurv, Klyde, Alm. ryle, Stor præstekrave, Strandskade, Vibe, Gravand, Grågås, Bramgås, Kortnæbbet gås, Blisgås, Hættemåge, Stær, Pibeand, Krikand, Blå kærhøg, Knopsvane, Rørspurv, Bogfinke, Hvid vipstjert, Solsort, Rødben, Ringdue, Sanglærke, Toppet lappedykker, Gråstrubet lappedykker, Lille Skallesluger, Troldand, Taffeland, Hvinand, Blishøne, Vandrikse, Skægmejse, Spidsand, Rørdrum, Fiskehejre, Svartbag, Sølvmåge, Husskade, Skestork, Skarv, Stor skallesluger, Gråand, Stormmåge, Tyrkerdue, Ride, Ederfugl, Gråkrage, Musvåge, Storspove,
+1 = Posefugl.
Vi var tre fyldte biler, der efter en hård opbremsning, blev enige om, at den stork, vi så på marken, var en hvid pose på en pind. Godt at air-bagsene ikke blev udløst denne gang!

Mødested: Borremosefæstningen sydøst for Års

Tissepause ved Vejlernes Naturcenter ved Bygholm Vejle.
Uddeling af folder med kort.
Stop på dæmningen øst for Naturcentret (div. vadefugle mm.)
Stop ved Kraptårnet (bl.a. blå kærhøg)
Stop ved Han Vejle skjulet (frokost i rørskoven + vandrikse, gråstrubet lappedykker og blandet and)
Stop ved Kærup Holme skjulet (rørdrum, spidsand, fiskehejre mm)
Stop ved Vesløs Vejle (østenden af Arup Vejle – store flokke af overflyvende kortnæbbede)
Stop ved Arup Vejle Skjulet (en enlig skestork, skarv, stor skallesluger, mange gæs i det fjerne)
Stop ved Bulbjerg (rider og ederfugl – og kaffe)
Stop på P-pladsen på dæmningen vest for Naturcentret
Stop ved Naturcentret – og afsked

Kloster Mølle ved Mossø
20. februar 2011
Søndag kl. 10-12 og vi der ikke fik nok, tog videre til Salten Langsø hvor vi kikkede efter havørne.
Af Rikke Rørbech
Artsliste: Jette Lynge Jensen

Halemejse foto LS

Kloster Mølle:
Artsliste:
Lille skallesluger, stor skallesluger, grågås, hvinand, allike, blishøne, troldand, gråand, gråkrage, spætmejse, grønsisken, gråsisken, fuglekonge, bogfinke, solsort, sumpmejse, ravn, musvit, blåmejse, stor flagspætte (hørt) halemejse, både central/sydlig og nordlig art.

Høj sol og – 3 graders frost bød vejret os på denne søndag, hvor 10 fuglepiger havde sat hinanden stævne ved Kloster Mølle ved Mossø.
Søen var frosset til, men ved Gudenåens udløb i Mossø er der altid åbent vand, og her fandt vi både den store og lille skallesluger, der enten fiskede eller pudsede fjer i solen oppe på iskanten.
Vi gik op i den gamle tørrelade, hvor den øverste etage fungerer som fugletårn. Her er der et godt udsyn over de våde engområder og et lille stykke af Gudenåen. Jette  var overbevist om, at isfuglene måske var gået til i de strenge vintre, vi har haft. De har ikke været observeret i år, og flere af os, der jævnligt besøger Kloster Mølle, har ofte set isfuglen komme forbi langs dette stykke af åen. Men ikke i år.

Den smukke Tørrelade foto LS

På vej fra tørreladen og videre op langs klosterkanalen kunne vi iagttage nogle gråsisken. Vi var flere, der aldrig før havde set disse spurvefugle. Små flokke af halemejser havde travlt i træerne langs kanalen. Der var livlig aktivitet af småfugle, og vi var alle enige om, at foråret nok snart er på vej. Lyset er vendt tilbage.

Inde vi nåede p-pladsen opdagede vi en
fastboende vandstær.

Salten Langsø
Nu var det også ørnenes dag, så 6 fuglepiger fortsatte til Salten Langsø, for det kunne jo være…men ikke denne gang. Vi så ikke havørnen, men fik gået i den smukke natur og besluttede at guide en tur næste forår på 3 forskellige lokaliteter ved Salten Langsø.

Salten Langsø:
Artsliste:

Sangsvane, dompap, solsort, halemejse, musvit, træløber, fuglekonge, fiskehejre, spætmejse, stor flagspætte, musvåge, fasan, sumpmejse.

Salten Langsø foto LS

Fuglepigernes Tur til Alrø – med stop ved Alrø Poller, Alrø Egehoved og Gyllingnæs

Lørdag den 22. januar 2011 kl.13 – 17

Hannes Artsliste Alrø

Af Lotte Skjærbæk

Guide: Lotte Skjærbæk

Dagens deltagerantal: 7 kvinder, der havde taget turen til Alrø fra Horsens, Århus, Åbyhøj og Brabrand.

Dagens vejr: Ganske fint til en fuglepigetur. Svag vind, lidt diset, men af og til tittede solen heldigvis frem og bragte smil og varme frem.

Dagens rovfugl: Uden sammenligning den havørn som havde placeret sig meget publikumsvenligt på isen ved Alrø Poller og dermed blev den første art på dagens liste. Ørnen stod stille så længe, at vi alle kunne nå at beundre den gennem de medbragte skoper, inden den gik på vingerne og satte sig på en sten lidt længere ude i fjorden.
Dagens frisure: En toppet skallesluger som velvilligt lod sig betragte og beundre på nær hold ved Alrø Egehoved.

Alrø Egehoved

Astrids 100-års kage indtages

Dagens drillepind: En flok storspover der tog sig en skraber med næbbene under vingerne og derfor først efter lang ventetid og mange diskussioner kunne bestemmes med sikkerhed, da et par eksemplarer omsider ”foldede sig ud”, så vi kunne se de fine krumme næb.

Dagens kage: Astrids chokoladekage (rester fra en 100-års fødeselsdag!) som blev indtaget under pitstop ved Alrø Egehoved. Tak til Astrid.

Sangsvaner og canadagæs

Dagens flok: Canadagæssene, der stod sammen med en flok sangsvaner på en mark tæt ved Gylling. Vi talte ikke efter, men der var rigtigt, rigtigt mange. Dejlig oplevelse.

Dagens afstikker: Gyllingnæs/Kalsemade, hvor turlederen havde håbet at kunne lokalisere de lysbugede knortegæs, som tidligere på ugen var indrapporteret på DOF-basen. Desværre uden held.
Dagens konklusion: En fin tur med god stemning og mange gode fugleoplevelser.

Reklamer