– seneste ture i 2017

Vædebro, Lindholm Hoved og Klostermølle ved Mossø

Af Rikke Rørbech

Efter lidt tid lykkedes det de sidste af de i alt 20 kvinder at finde Mettes hus på Vædebrovej.

Mettes hus ved Vædebro. foto©RR17

Huset ligger i den østlige ende af Mossø. Egentlig er det kun laden, der er tilbage af det lille husmandsbrug, hvor Mette blev født og levede et hårdt og nøjsomt liv. Men det er hende, vi kan takke for, at vi i dag har adgang til den østlige ende af Mossø. På strækningen ligger der en del sommerhuse og så er her ikke adgang for os.
I dag er der indrettet et madpakkehus, en udendørs grill og en kort badebro. Naturstyrelsen står som ejere af stedet.
Vinden står stik vest og rammer os, mens bølgerne slår ind mod stranden.

Men så er den der pludselig, svævende over skoven ved Dørup. Den store havørn. Og pludselig kommer en stor skallesluger piskende med vingerne i den hårde vind, i lav højde og ikke langt fra strandbredden. Med den start på vores sidste tur i 2017 tegner det til en god fugletur trods den fuglefattige årstid.
En lang kortege af biler kører hurtigt af sted mod fugletårnet på Lindholm Hoved.
Vi passerer P-pladsen med den smukke Anbjergmose (det kan anbefales at gå ad sporet), og de mange græssende geder ved Munkekanalen, inden vi kører ned af grusvejen mod søen.

Lindholm Hoved

Da vi når fugletårnet, deler vi os op i to grupper. Vi kan ikke alle være i fugletårnet på samme tid. Halvdelen af damerne går hen mod gærdet og kigger ud over den smukke våde eng. Igennem lidt opvokset pil ser vi en lille flok hvinænder. I træerne langs grusvejen ser vi pludselig en nervøs træløber. Her er lunt, og solen varmer også en smule.
Oppe fra tårnet ser vi rigtig mange blishøns og troldænder. Et par knopsvaner med en stor unge prøver at finde læ.
Herefter kører vi via Engvejen til Klostermølle. Inden vi tager turen op i fugletårnet, hører vi en flok halemejser, og vi ser nogle få gråsisken, der fouragerer i rødel-træerne.

Efter tårnet går vi langs klosterkanalen. Tænk hvis vi møder den Lille flagspætte, der yngler her. Så heldige var vi ikke. Isfuglene kom heller ikke forbi i dag.

Glögg-mesteren i aktion

Glögg-mesteren i aktion

Vi spiser frokost i den røde lade. Lotte sætter glögg over blussene, og kagerne kommer frem. I år udmærker Ann Pia sig ved at medbringe en stor flot og meget velsmagende lagkage. Inden turen har Ea været i gang med at rydde op derhjemme, og derfor har hun taget effekter med, som andre måske kan få glæde af. De gik som varmt brød. Men det må være lagkagen, der modtog de fleste roser.

Artsliste: Toppet lappedykker, Fiskehejre, Grågås, Knopsvane, Gråand, Troldand, Hvinand, Blishøne, Stor skallesluger, Skarv, Havørn, Tårnfalk, Musvåge,Hættemåge, Solsort, Bogfinke Musvit, Blåmejse, sumpmejse, halemejse, Gråsisken, Træløber, Spætmejse, Husskade, Skovskade, Råge, Gråkrage.

Alrø, Gyllingnæs, Nørrestrand og Stryget ved Bygholm

Alrø, ved Polkrogen og en kik udover strandengen ind mod Amstrup. Videre til markerne ved Gyllingnæs med Lerdrup bugt i nakken og så hed det Lodden tot ved Nørrestrand, og endelig Stryget ved Bygholm i Horsens.

Turledere: Rikke Rørbech og Dorte Hertz Faurschou

Søndag den 19.11. 17 kl. 10 – 15.15

Af Rikke Rørbech

Alrø dæmningen i November sol. foto©RR17

En november tur i felten er altid en udfordring. Vi planlægger turen et halvt år før, og vejr og vind er ofte afgørende for, om det bliver en ’neder eller en over’ fugletur.
Temperaturen er +4 og vindstyrken er 10, men solen skinner denne søndag. Det gule vinterlys og de mangefarvede skyformationer ligger henover den skummende fjord. Sådan ser det ud ved det velkendte lidt skumle toiletskur, som er møde stedet på Alrø.
Vi er rigtig mange biler der mødes og mange nye ansigter, der hilses og trygges hånd.

“På grund af den hårde nordvesten vind er vandet presset helt ind i fjorden, det betyder at vi starter med at kigge i Polkrogen og derefter ovre på Nordsiden af øen” forklarer turlederen, herefter tager vi til Gyllingnæs og så kører vi til Nørrestrand i Horsens”.

Vi forsøger at fordele os i færre biler for, der er ikke mange muligheder for parkering på øen. Ved første stop går vi ned af en lille markvej, hvor en iskold vind rammer vores ansigter. Ude på strandengen ligger en større gruppe pibeænder, viber og et par enkelte storspover. Pludselig bliver der set en lille flok snespurve. Sjakkere fouragerer ivrigt i hvidtjørnens bær og skoperne afsøger terrænet henover engene og de regnfyldte vandhuller.

Pollerne er helt væk. foto©RR17

På den anden side af vejen går vi nedover græsmarken og kigger i Poldkrogen. En diskussion kører mellem kvinderne, om hvor vidt det er rødben og islandske ryler, der står langt ude. Pludselig flyver rødbenet, de hvide kanter på vingerne ses tydeligt.

En enkelt gravand og igen flere pibeænder går og fouragerer. Grågæs skræpper i luften henover hovederne på os.
Efter fleres ønske kører vi ud mod Egehoved, som er enden af Alrø. På vejen ser vi musvåger og en enkelt havørn. Et par knopsvaner går og græsser. Men vandet er presset ind mod kysten, så her hvor der normalt er sandbanker, hvor fuglene finder føde. I dag er her det brusende hav.
Vi kører over til græsmarkerne ved Gyllingnæs. Her står vi i læ af det levende tjørnehegn, som bugner af røde bær. Ude på marken ligger omkring 2200 bramgæs og ca. 700 grågæs går og græsser. En flok stor spover går i nærheden af det regnvandshul, der ligger langt ude på marken. En tårnfalk muser over hoveder på os. En del viber flyver ind imellem op. Her bliver det stående taffel, inden vi kører mod Nørrestrand i Horsens.

Fugletårn et ved Lodden tot, Nørrestrand. foto©RR17

Det nye fugletårn står fast i den hårde nordvesten vind, der fejer ned igennem Å- dalen og lige lugt igennem tårnet. Vi kan næsten være deroppe alle sammen. Ovre på den modsatte bred ligger masser af grågæs, knob- og sangsvaner, taffel, trold -og pibeænder svømmer rundt imellem hinanden.
Tilbage til bilerne på Rønnevej, hvor nogle tager hjem. Men flere af os vil lige hen til Stryget ved Bygholm, hvor der næsten er vandstær garanti.

Vandstæren sad stille og rastede. foto©RR17

Vi finder den siddende ved det underjordiske betonrør der går under hovedvejen. Det er fint at hilse på fossekarlen, som igen i år er kommet fra landene nordligere os. Dofbasen er kilden til antallet af gæs.

Stryget ved Bygholm. foto©RR17

 

 

 

 

 

 

 

Arts Liste, 29 forskellige: Fiskehejre, Knobsvane, sangsvane, Grågås, Bramgås, Gravand, Gråand, Troldand, Taffeland, Pibeand, Havørn, Musvåge, Tårnfalk, Blishøne, Strandskade, Vibe, Islandsk ryle, Rødben, Storspove, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Gærdesmutte, Vandstær, Jernspurv, Sjagger, Musvit, Blåmejse, Råge, Gråkrage, Skovspurv, Snespurv.

Ho Bugt, Sneum Digesø og Kammerslusen

lørdag den 14.10  kl. 10-15.30

Af Lotte Skjærbæk

Billum Kirke

Efteråret kan jo godt byde på klare dage med sol, men så heldige var vi ikke på oktober måneds tur. I stedet satte dis og småregn den vejrmæssige ramme for de 14 deltagere, der mødte op ved Billum Kirke i håb om nogle gode fugleoplevelser. Det begyndte også ganske lovende ved det første stop ved Nyeng på vestsiden af Ho Bugt. Knap var vi stået ud af bilerne, før en rovfugl blev spottet. Kikkerterne blev rask rettet mod kræet, som viste sig at være en vandrefalk.

Således opmuntrede trissede vi ud mod det punkt, hvor vadevejen til Langli begynder. På vejen blev der set både lille korsnæb og vindrosler. Længere fremme sad en ung stenpikker og poserede på et skilt – tilpas længe, til at alle nåede at se den smukke fugl.

”Hvad er det, der ligger derude på vandet?” udbrød Hanne pludselig.

”Det er da bare nogle planter, der stikker op” var der flere der mente.

”Nej, længere ude, ud for 6. pind fra højre.” fortsatte Hanne

”Nå, ja, nu kan jeg se den… jamen det er da en lom!” , kunne jeg se i skopet.

Skoperne blev sat i stilling, og den sædvanlige diskussion begyndte: var der tale om en rødstrubet eller en sortstrubet? Konklusionen blev (vist) rødstrubet. Under alle omstændigheder godt at få en lom på artslisten.

På trods af disen fik vi også set en del vadere her, bl.a. nogle storspover og juvenile hjejler. Lidt efterfølgende kratlusk gav nogle flere lille korsnæb, men desværre ikke den

Snerum Digesø i dis foto©RR17

hvidbrynede løvsanger, som eller var set på lokaliteten samme dag.

Frokosten blev indtaget ved Myrthuegård på den modsatte side af Ho Bugt. Her havde vi selskab af en flok meget nysgerrige og sultne får – og det lykkedes os også at spotte nogle af de mange spidsænder, som raster i bugten, inden vi trak videre mod Sneum Digesø. Her så der først lidt dødt ud, men der VAR fugle. Lidt blandet and lå på vandet.

Får ved Myrtue og Ho Bugt i baggrunden foto©RR17

En musvåge blev mobbet af nogle viber. Flere småflokke af bramgæs fløj forbi i deres sjuskede formationer. En af flokkene fløj lige over os, så vi kunne høre deres ”bjæffen” – efter at guiderne havde tysset lidt på damerne. Vi måtte selvfølgelig også en tur op på diget og kigge ud og blev belønnet med en hel del ryler og storspover. Alle var dog enige om, at det var rarere at stå i læ bag diget.

På turen videre sydpå stødte vi på en flot kærhøg. Ved Kongeå-slusen var der flere ryler og storspover, mens der ikke var meget at komme efter ved Kammerslusen og klæggravene ved Ribe. Det blev trods alt til en del forskellige arter på turen, men de kæmpestore flokke af fugle, som man ofte møder på disse kanter, fik vi ikke på denne dag. Det kan dog ikke slå fuglepiger ud, og stemningen var som altid i top.

Artsliste 44 : Vandrefalk, Tårnfalk, Musvåge, Blå kærhøg, Bramgås, Sortbuet knortegås, gravand, rødstrubet lom, Pibeand, gråand, krikand, spidsand, engpiper, grønsisken, stillits, stenpiker, musvit, blåmejse, gærdesmutte, fuglekonge, rødhals, skovspurv, solsort, vinddrossel, sjagger, stær, skovskade, husskade, sortkrage, gråkrage, allike, råge, lille korsnæb, Vibe, storspove, strandskade, alm. Ryle, strandhjejle, skarv, Knobsvane, hættemåge, sølvmåge, stormmåge, svartbag, Fiskehejre.

Langeland og Tåsinge

Lør –og søndag den 23. og 24 September

Af Rikke Rørbech
Artsliste Lotte Skjærbæk

 

Fuglepigerne på Dovns Klint

Fuglepigerne på Dovns Klint. Forrygende vejr. foto©RR17

Når de fleste af os bor i en radius af 25-30 km rundt om Århus, er køreturen rigtig lang til Dovns Klint. Derfor har vi længe tøvet med at arrangere en fugletur til Langeland. Men øen kvitterede med næsten vindstille og sensommersol hele dagen. Og i det lys gør den lange ø sig rigtig godt. Det særlige landskab med de 690 hatbakker, som kun findes her, giver os, ligesom poisien fra guldalderen, konstant associationer til kvindens bølgende kurver. Hatbakkerne ligger som to kæder hen over Langeland, med den første ved Gulstav og med den højeste, Skøvlebjerg 46m, ved Tryggelev.

På et par af disse bakker ved Dovns Klint sad der ornitologer med kikkerter og holdt øje med efterårstrækket. Vi var elleve kvinder, der strakte ben på P-pladsen, og straks kom en lokal mand os i møde. Han uddelte kort over Sydlangeland og gav diverse tips til gode kratluskerture i nærheden af klinten og kunne fortælle os om de andre destinationer, vi havde planlagt at besøge. Han hed Anders Mørup og var rigtig god til fugl, selvom at han ivrigt benægtede det. Vi hilste på hans datter, der i en alder af 17 år var kommet i klub 300. Det var ikke mindst fordi hun birdede sammen med bedstefaren, som også var med til naturgenopretning af Nørreballe Nor. Derom senere. Men dejligt at så mange efterhånden har hørt godt om fuglepigerne, at de straks kommer og deler generøst ud af de gode lokale oplevelser. Det lever vi højt på. Men at hilse på tre generationer birdere, det har jeg ikke oplevet før.

Der kom enkelte individer af lærkefalk og spurvehøg, småfugle og en enkel steppehøg. Musvåger og røde glenter skruede sig op mod de høje skyer. Straks kastede flere sig ned i græsset under påskud af, at de fik ondt i nakken.

”Så fik jeg et nyt hak”, udbrød Anni spontant, mens hun viklede sig ud af de mange støtteben hun efterhånden bærer rundt på. Udover sit skop bærer hun nu også på et stort kamera på en pind.

Den lille hurtige lærkefalk greb en guldsmed i luften og suste tilbage ind over land. Vi blev enige om at det var en ungfugl, da den havde lyse bukser og ikke ret meget rødt på bugen.

Gulstav Mose. foto©RR17

Efter frokost gik turen til fugleværnsforeningens område ved Gustav mose. Vi kratluskede på vejen derhen og gik i det smukkeste landskab. Der var ikke meget fugl at komme efter, men mødet med de mange græssende vilde heste, og habitatens beskaffenhed, gav os en fornemmelse af, at der må være rigtig mange sangere om foråret. Vi gik forbi Bruns Banke, hvor ringmærkernes net var spændt ud. Her var der udsigt udover Kelds Nor. Videre til fyret, hvor vi fik endnu

AnneMarie kigger ud over Kelds Nor. foto©RR17

bedre udsigt til fuglene. Knar – og spidsænder var der en del af. Hjejler, alm. ryler og et par rødben. Musvåger og de røde glenter trak op over skoven.

Så hed det Tryggelev Nor, endnu et af Fugleværnsfondens områder. Super fuglested med gangsti ind igennem et hegn af hvidtjørn, der bugnede med røde bær, og videre ud til fugleskjulet. Her sad Lotte og Karen, lidt høje i hatten, for de havde lige set en rørdrum sidde ved sivkanten.

Tryggelev Nor. En stor kobbersneppe stod i solen. foto©RR17

Vores Langelands tur endte ved Nørreballe Nor. Vi gik turen ned af en markvej og så, hvordan en havørn fik de mange gæs og viber til at lette. Vi kørte med det samme om på den anden side af Noret og her på den lille P-plads, så vi tydeligt havørnen stå på en af de stenbanker, der var etableret.

”Det glæder mig at ørnen kan stå tørskoet på banken”, lød det gemytligt fra en ældre herre. De tre generationer af fuglekikkere var også lige ankommet i bil.

I en snak med Lotte fortalte han, hvor mange m3 sten og grus de havde hældt ud i noret, så øerne blev dannet. 550 m3 grus og 100 m3 sten Ret imponerende.

En havørn 4K står på grusbanke. foto©RR17

Vi spurgte til rovternen, der var obset i torsdags, men den var ikke set.

”Den har havørnen garanteret ædt”, sagde Lisbeth for hun havde set, hvordan ørnen havde plukket hvide fjer af en lille rest fjerkræ.

Tåsinge

Kl. 10-15.30

Morgenen bød på dis og gråvejr og næsten vindstille. Vi kørte til Vejlen. Her førte en sti ud til et lille fugletårn. Et par skægmejser sad tæt på skjulet og lod sig fotografere. En del lille lappedykkere, spidsænder, knar- og hvinænder lå og fouragerede. En lille flok hjejler vendte i luftrummet. Og havørnen viste sig også. Vi kørte om på den anden side af Vejlen med Svendborgsund i ryggen. Her stod en sølvhejre tæt på sivkanten og en fiskeørn fløj væk, meget langt ude.

Fugletårn ved Monnet på Sydtåsinge. foto©RR17

 

Et par hurtige stop på forskellige lokaliteter gav os ikke så meget fugl. Vi endte turen ved Valdemar Slot for at se de mange ænder og gæs, der holder til i Slotssøen. Men nu var der også entré at betale, hvis vi skulle ind i parken og nej….

Helles kage blev indtaget, uhm… kaffe drukket og vi blev enige om lige at prøve, om vi kunne få et kik udover søen i nærheden, fra den lille p-plads oppe ved skoven.

Udsigt udover de våde strandenge på Sydtåsinge, Monnet foto©RR17

Vi havde ikke stået ret længe, før et plask rettede vores opmærksomhed på en flot fiskeørn, der fløj henover søen. Den kom tilbage med en lille aborre i fangerne og satte sig på en udgået gren for at indtage byttet. Vi stod lige ovre på den anden side af søen og så den direkte i øjnene. Det var stort og satte et flot punktum for en rigtig god weekend.

Artsliste 64: Toppet lappedykker, Lille lappedykker, Skarv, Rørdrum, Sølvhejre, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Canadagås, Bramgås, Gråand, Knarand, Spidsand, Skeand, Pibeand, Krikand, Ederfugl, Hvinand, Troldand, Taffeland, Havørn, Fiskeørn, Rørhøg, Steppehøg, Rød glente, Musvåge , Spurvehøg, Tårnfalk, Lærkefalk, Fasan, Vandrikse, Blishøne, Strandskade, Stor præstekrave, Hjejle, Vibe, Almindelig ryle, Rødben, Hvidklire, Stor kobbersneppe, Storspove, Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Splitterne, Ringdue, Tyrkerdue, Huldue, Digesvale, Landsvale, Engpiber, Gærdesmutte, Musvit, Blåmejse, Skægmejse, Allike, Råge, Gråkrage, Ravn, Stær, Bogfinke, Stillits, Grønsisken, Lille korsnæb

Randers fjord

Lørdag den 26. August kl. 10-15
Turledere: Dorte og Inge Olesen  Gæsteguide: Lars Tom-Petersen

Af Inge Olesen og Dorte Faurschou Hertz

P-Pladsen ved Udbyhøj Havn. fotoRR17

Om Lars Tom-Petersen følte sig smigret er uvist, men han var genstand for 13 fuglepigers næsten udelte opmærksomhed den første fuglepige tur efter ferien, da vi alle mødtes på nordsiden af Udbyhøj færgehavn ved Randers fjord. Lars lagde godt ud med en fiskeørn, der svævede tæt hen over os, mens vi stod på færgehavnen og ventede på de sidste deltagere. En hvepsevåge blev også identificeret i det fjerne og et marsvin svømmede forbi havneområdet. Ternerne på havnen blev tjekket grundigt ud og Lars gav et par gode fif til at adskille fjordterne og havterne i felten.

Vi gik oppe på digerne ved Sødringholm. Udbuhøj færgeleje i baggrunden. foto©RR17

Herefter kørte vi til nordsiden af Sødringholm strand ved sommerhusområdet. Her er et stort, meget lavvandet vadeområde, et rigtig godt sted til forskellige arter af vadefugle, som alm. ryle, storspove og lille kobbersneppe. Der var middelvandstand og modlys, så fuglene stod lidt langt ude, og lysforholdene var ikke de optimale til observationer. Men det blev alligevel en god oplevelse at studere fuglene på de små holme og sælerne på sten i det fjerne.

Stenpikker på sten. foto©IO17

Herefter gik turen til fods ind til hedearealet ved Sødringholm skov, hvor vi gjorde et par stop. Her så vi et utal af stenpikkere, som fouragerede på græsmarken og i enebærbuskene, men også rødstjert, bynkefugl, grå fluesnapper, skovpiber og løvsanger blev studeret nøje i skoperne, så grundigt at maverne til sidst begyndte at knurre. Tilbage ved bilerne blev sulten stillet og Karens lækre kage blev indtaget i det dejlige solskin. En del deltagere valgte at stoppe turen her.

Er det madpakken Irene tænker på? fotoRR17

Resten af holdet kørte sammen med Lars langs nordsiden af fjorden til Mellerup havn. Straks ved ankomsten så vi en fiskeørn over skoven på den modsatte side, derefter endnu en. En grundig afsøgning af himlen i nordlig retning afslørede yderligere 6 fiskeørne i luften langt væk, Lotte havde på et tidspunkt 3 fiskeørne i skopet samtidigt. Usædvanligt mange fiskeørne på træk gav dermed en dejlig afslutning på en solrig augustdag for de sidste deltagere!

Vi takker Lars for en veltilrettelagt tur og gode fif til bestemmelse af diverse fugle.

Den samlede artsliste:

Skarv, Fiskehejre, knopsvane, canadagås, gravand, gråand, spidsand, krikand, fiskeørn, hvepsevåge, tårnfalk, fasan, strandskade, strandhjejle, hjejle, vibe, alm. ryle, islandsk ryle, mudderklire, rødben, hvidklire, lille kobbersneppe, storspove, dobbelt bekkasin, hættemåge, stormmåge, svartbag, sølvmåge, fjordterne, splitterne, ringdue, digesvale, landsvale, bysvale, engpiber, skovpiber, hvid vipstjert, gul vipstjert, rødstjert, stenpikker, bynkefugl, tornsanger, løvsanger, gransanger, grå fluesnapper, gråkrage, ravn, stor flagspætte, stær, skovspurv. 50 arter.

Endelave

Lør- og søndag den 10.-11. juni

Af Inge Olesen
Artsliste: Lotte Skjærbæk

Atten forventningsfulde og fugleglade kvinder deltog i fugleturen til Endelave. Trækfuglene er trukket nordpå i juni måned, så det var ynglefuglene vi især kunne forvente at se og høre.
Selv om turen officielt først startede lørdag ved første færge fra fastlandet, ankom de fleste deltagere i løbet af fredagen til campingpladsen for at være på pletten. Fredag eftermiddag stod på skybrud, – så heldigvis blev vejret bedre til lørdagens lange tur.

Nordspidsen af Endelave

Nordspidsen af Endelave foto©IO17

Den gik til det fredede areal på Øvre, så kortegen af fuglepigebiler kørte nordpå efter at de sidste deltagere var ankommet med færgen. Parkering af seks biler på en lille grusvej kan være en udfordring, men til slut fandt vi en P-plads og blev pakket ud med alt vores udstyr. Første tur gik ud over engen mod vest i retning af kysten. Her blev vi dog mødt af et hegn, hvor skoperne blev sat op. Rødben yndede at stå på hegnspælene, en rørhøg fløj over rørskoven og der blev diskuteret små vadere, som stod i varmedisen længere ude. En rødrygget tornskade lod sig se med mad i næbbet flere gange i buskene rundt om os, den var dermed sikkert ynglende og blev skrevet ind i Atlas III-basen.

Efter en tiltrængt frokost og afslapning nær bilerne, startede vi på en gåtur gennem det særprægede skovområde på Øvre, som er præget af fyr, birk og røn. På vejen hørte vi især gærdesmuttesang, som er meget hyppig i år, og blandt de lidt mere ualmindelige arter gulbug, skovsanger og misteldrossel. Musvåger fløj over engen udenfor skoven, – og snakken gik under gåturen.

Høj himmel, varmedis og masser af lærkesang prægede strandengsområdet, hvor tornirisk og tornsanger sang fra hybenroserne. Rikke spottede en engpiber med mad i næbbet, som dermed også var sikker ynglefugl. De fleste kvinder nåede helt ud på Verdens ende, landtangen, hvor ”havene” mødes ved Endelaves nordspids. På vej syd på langs stranden var der terner i luften, og vi traf stor præstekrave i strandkanten. Pludselig lød det:

Der lyttes til kærsanger

Fire lommer ligger på havet. foto©RR17

”Hvad er det, der ligger der ude på vandet? Det er unge skarver, nej det ligner lommer”. Udbryder Lotte mens teleskopet kom i aktion.

Fotograferne prøvede at hale fuglene ind på kortet, for at kunne bestemme dem ud fra billederne. Diskussionen gik længe. Efterhånden blev den fremherskende stemning, at det var unge lommer, og det var en god observation i sig selv – men var det så rødstrubede eller sortstrubede lommer? Vi kom ikke frem til et sikkert resultat og måtte konsultere de mere sagkyndige, som heller ikke var enige. Efter hjemkomsten er det konkluderet, at det højst sandsynligt var sortstrubede lommer vi så.

Ungfugle af Sortstrubet lom

Ungfugle af Sortstrubet lom foto©IO17

Lidt senere stod Anne Grethe længere fremme på stranden og vinkede . To små unger af spættet sæl lå på stranden og døsede. Det vakte jubel, for de var meget kære og vi forstod ikke i første omgang, at de var afkræftede. Men historien fik en trist udgang, for næste dag blev ungerne fundet døde på stranden, så moderen har måske været syg.

Efter en lang og varm gåtur tilbage gennem skoven mod bilerne hørtes igen mange fuglestemmer, løvsanger, gransanger, havesanger og gærdesmutten toppede listen i hyppighed. Gråsisken i sangflugt over træerne var nogle heldige at se og andre var endnu mere heldige og så en hvepsevåge, flot fotograferet af Vivi. Tilbage ved bilerne var den officielle tur slut. En gruppe valgte at bade, andre så lidt mere på fugle, og nogle tog hjem for at slappe af og forberede aftensmaden.

Søndag morgen var der fuglestemmetur for de morgenfriske til området ved Louisenlund på øens sydvestlige hjørne. Her er højstammet bøgeskov og ”troldeskov” af gamle ege. Fuglekoret var ikke så overvældende i antal, men det kan være en fordel, når stemmerne skal skilles ud fra hinanden.

Der lyttes til kærsanger

Der lyttes til kærsanger fotoIO17

Vi hørte naturligvis gærdesmutter igen og igen, men også gærdesanger, gransanger, løvsanger, havesanger, tornsanger, gulbug, rødhals og rødstjert. En højlydt kalden ”ki,ki,ki,ki” blev af Inge identificeret til ungekald af stor flagspætte, men yngletræet var i en sump, så vi kunne ikke komme tæt på. Ude af skoven kom vi til at gå mod kysten. En fuglestemme var svær, udelukkelsesmetoden kom i brug, og konklusionen blev kærsanger, som kan efterligne andre fugle. Så gik turen tilbage til pakning på campingpladsen.

Til slut drog vi mod klinten på sydøstkysten for at se tejst, – og det lykkedes. Vi måtte holde os oppe på klinten, for fuglene må ikke forstyrres ved ophold på stranden i yngleperioden. En række teleskoper blev sat op på kanten og vi så i alt 6 tejster på vandet samtidig.

Tejst strækker vingerne. foto©IO17

Digesvalerne fløj i luften over os og solen skinnede. En god afslutning på turen. Vi så ikke mange fugle, fordi det var ynglesæson, men vi kom i alt op på 74 arter på artslisten, som omfatter arter fra de officielle ture, campingpladsen og Endelave by:

Artsliste: Sortstrubet lom, Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Canadagås, Bramgås, Gravand, Gråand, Ederfugl, Toppet skallesluger, Rørhøg, Hvepsevåge, Musvåge , Fasan, Blishøne, Strandskade, Stor præstekrave, Vibe, Islandsk ryle, Rødben, Hættemåge, Sølvmåge, Stormmåge, Svartbag, Fjord-/havterne, Spiltterne, Tejst, Blishøne, Ringdue, Tyrkerdue, Gøg, Mursejler, Stor flagspætte, Sanglærke, Digesvale, Landsvale, Bysvale, Engpiber, Skovpiber, Hvid vipstjert, Gærdesmutte, Jernspurv, Rødhals, Rødstjert, Misteldrossel, Solsort, Havesanger, Munk, Gærdesanger, Tornsanger, Kærsanger, Gulbug, Løvsanger, Skovsanger, Gransanger, Musvit, Blåmejse, Rødrygget tornskade, Husskade, Gråkrage, Sortkrage, Ravn, Allike, Stær, gråspurv, Bogfinke, Tornirisk, Gråsisken, Stillits, Grønirisk, Dompap, Rørspurv, Gulspurv.

Vejlerne og Bulbjerg

Den  7. Maj 2017  kl. 10-17
Af Rikke Rørbech

Artsliste: Inge Olesen

Naturcentret ved Bygholm Vejle er et rigtig godt sted at starte dagens lange fugletur.
Der er et opvarmet toilet inde i naturcentres bygning. Så der blev et rend af damer mellem de ankomne biler og den smukke stråtækte bygning, alt imens en hurtig kop kaffe, og en ostemad røg indenbords.
I det smukkeste solskinsvejr byder turlederen velkommen og forklarer de 16 deltagere, der er mødt op, og af hensyn til genskin fra solen starter vi i Kraptårnet. Herefter går turen videre til Han Vejle og Kærholme skjulet. Så tager vi et vieu udover Glombak og Naturcentret inden vi slutter turen ved Bulbjerg.

”Følg efter mig, jeg kender vejen, ring hvis I bliver væk”, lyder det fra turlederen, der er i rigtig godt fugle humør, trods truende skyer i horisonten, hvor havgusen ligger tungt.

Der lyttes efter gærdesanger ved det levende hegn før Kraptårnet. foto©RR17.

Kvinderne drager et lettelsens suk og pakker sig i bilerne. Vi stopper på den lille p-plads ved det så karakteristiske levende hegn for Vestjylland. Hegnet består af vindblæste hvidtjørn og gamle graner, lidt fyrretræer og enkelte hyldetræer. I sådanne hegn gemmer der sig en del sangfugle og i dag hører flere af os første gang i år, gærdesangeren. Turen igennem hegnet og henover den våde eng, langs sivskoven og op mod fugletårnet, er et dejligt gensyn med egnkabbeleje og masser af friske mælkebøtter.

Tårnet bliver fyldt af damer og kikkerter. Her er ikke meget plads og snart kommer der meldinger fra alle retninger i tårnet.

”Sølvhejre, traner, skeænder, spidsand og så er der brusende brushøns, stor kobbersneppe og rødben, der går lige derovre”, lyder det fra de mange damer.

Indenfor i Kraptårnet. foto©17

”Hvor?  Der da!  Jamen, se nu derover, tredje græstue fra , ja…” Anni P. forsøger sig så godt hun kan, men der er ingen landemærker, som stolper eller træer at gå ud fra.

 

På vej tilbage til bilerne møder vi et selskab på 25 mennesker med kikkerter om halsen. De er på vej op i tårnet og med et står det klart for os, at vi kommer til at trækkes lidt med det selskab i Hanvejle også. Vi skynder os at køre af sted og det passer med tiden til frokost, der indtages midt i sivskoven, ved et af de mange gode siddepladser, der er bygget i Han Vejle.

Gangbroen til Sivskjulet i Han Vejle foto©RR17

Så går jagten ind på sydlig blåhals og skægmejser. Det er her i det uendelige hav af tagrør og med enkelte små grupper med dunpil, som er de perfekte redepladser til rørhøgene. Rørdrummen pauker og vandriksene skriger, som lyden af nyfødte grise. Her hører vi mange sangere, der nu er ankommet og som er i gang med at lokke hunner til, med den perfekte sang. Vi begynder at kratluske efter blåhalsen. Flere af os hørte den lige da vi ankom til p-pladsen, men det lykkes os ikke, at se eller høre den igen.

Anni, Dorte og Inge på jagt efter blåhals. foto©RR17

Vi kører langsomt hen ad den støvede grusvej og standser i svinget. Her kan man gå en kort tur ind ved en lille sø og her er der fuglesang. Her er tidligere set broget fluesnapper, men nej her er godt med gransangere og guldspurve.
Vi kigger mod Kærup Holme skjulet. Her holder rigtig mange biler. Vi venter på at det store selskab kører.
Sortterner og splitterner spottes udover kogleakssøen. Et af de få steder  herhjemme at sortternen yngler. Den får meget få unger på vingerne, selvom den har rede i ly af hættemågekolonien. Men de mange rørhøge og oddere napper dens unger.

”Nej se, der er to par rørhøge der laver luftakrobatik.”, udbryder Jette

Et fantastisk syn udfolder sig i luften lige ud for vinduerne i tårnet, og for de damer, der ikke er så velbevandret i rovfuglene, ja, de kan slet ikke få luft.
Vi kører til p-pladsen ved Bygholm og kigger udover Glombak. Her står skestorkene ofte. Vi ser kun en enkelt. Men mange klyder ligger på de små holme.

Det hele sker så pludseligt, men Annette letter ganske enkelt.

Skestork foto©RR17

”Nej, se deroppe, ja, oppe i himlen, de kommer over mod os” råber Annette meget ophidset.

Hun gir sådan nogle små hop med sin krop, som om hun er ved at lette. Fem flotte skestorke flyver ret tæt henover hovederne på os. Det er stort, for flere af damerne har ikke tidligere set skestorke.

SÅ gør Anni Oppelstrup anskrig. Der ligger fem bjergænder ret tæt på kanalen.  Det er første gang turlederen ser bjergænder her i vejlerne.

De fleste af deltagerne vælger at køre hjem efter denne store oplevelse.
Vi 6 der er tilbage, kører til Bulbjerg hvor riderne har etableret sig med reder på hylderne.

Bulbjerg med riderne foto©RR17

Det var en forrygende fugletur i Vejlerne i et fantastisk dejligt vejr. Og første gang jeg på en fugletur har set Splitterne, Sortterne, Hav –og fjordterne. Vi så

Artsliste 74 arter: Toppet lappedykker, skarv, rørdrum, fiskehejre, sølvhejre, skestork, knopsvane, grågås, bramgås, gravand, gråand, spidsand, taffeland, bjergand, troldand, krikand, skeand, pibeand, rørhøg, musvåge, tårnfalk, vandrikse, blishøne, trane, strandskade, rødben, mudderklire, klyde, hjejle, vibe, stor kobbersneppe, brushane, storspove, hættemåge, sølvmåge, ride, havterne, fjordterne, splitterne, sortterne, ringdue, gøg, sanglærke, landsvale, bysvale, engpiber, skovpiber, hvid vipstjert, gærdesmutte, jernspurv, blåhals, sangdrossel, sjagger, solsort, munk, gærdesanger, tornsanger, sivsanger, rørsanger, løvsanger, gransanger, musvit, skægmejse, husskade, skovskade, gråkrage, stær, gråspurv, bogfinke, grønirisk, tornirisk, lille gråsisken, rørspurv og gulspurv.

Turen gik til Norddjurs

22. April 2017

Af Dorte Faurschou Hertz  Artsliste Lotte Skjærbæk

Fornæs fyr. Dorte forklarer dagens tue. foto©RR17

19 vindstærke kvinder troppede op i blæsevejret ved Fornæs fyr. Godt pakket ind satte vi skoperne op og spejdede ud over vandet. Skarv og Edderfugl blev noget af høsten. Inde mod land sad en Tornirisk og iagttog menageriet.

Lidt længere nord på ved Sangstrup klit vuggede to tejster pænt på vandet og ventede pænt til alle havde fået taget billeder, inden de fløj længere ud over vandet. Dejligt at Sangstrup altid er god for et par Tejster. Her indtog vi frokosten i læ af det gamle fiskehus.

Hyggelig frokost ved fiskehuset. Foto©RR17

Gerrild nordstrand bød på lidt mindre vind og bl.a. Toppet skallesluger. Men en vis trang til is drev flokken videre til Bønnerup, hvor vi dog skulle se fugle før vi kunne nyde. Her var det en fornøjelse at se Mudderklirre, Sortand og splitterner inde der blev indkøbt frisk fisk og spist is. Efterfølgende drog nogle hjem og andre til Lystrup strand hvor der var mere sortand. En dejlig tur hvor blæsten valgte at lægge sig i løbet af dagen. Tak for godt selskab.

Fuglepigerne på Sagstrup klint. foto©RR17

Artsliste: Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Gravand, Gråand, Ederfugl, Sortand, Toppet skallesluger, Musvåge , Tårnfalk, Agerhøne, Strandskade, Stor præstekrave, Vibe, Mudderklire, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Splitterne, Tejst, Ringdue, Sanglærke, Engpiber, Hvid vipstjert, Stenpikker, Solsort, Gransanger, Musvit, Husskade, Råge, Gråkrage, Tornirisk, Gulspurv

På Lystrup Strand desuden:  Gråstrubet lappedykker, Fløjlsand, Rødben

Rømø dæmningen, Ballum Enge og Margrete Kog

25 marts 2017 kl. 10 -16

Af Rikke Rørbech   Artsliste Inge Olesen

En iskold vind fejer henover marsklandskabet og rammer Rømødæmningen, der er mødestedet for lørdagens tur med fuglepigerne fra Østjylland. De fremmødte skutter sig i kulden, men spotter hurtigt en ret stor gruppe mørkbugede knortegæs. Den kolde vind bliver glemt for en kort stund.

Mødested, Rømø dæmningen. foto©RR17

Senere på ruten stødte vores ældste fuglepige til selskabet og sagde promte:

” Som ægte fuglenørd skal man mindst to gange årligt besøge vadehavet. Forår og efterår, mindre kan ikke gøre det”.

Her ved Vadehavet, hvor der er langt mellem træerne men kort mellem byerne, er antallet af fugle i flok så overvældende. Den høje horisont giver de store fugleflokke, det frie rum der løfter dette imponerende syn, så det gør helt ondt i kikkerten.

”Se, se der, en stor flok af de helt små fugle er i luften”, råber Hanne.

Solen klemmer sig igennem skyerne, lige da fuglene vender i luften. Det glimter hvidt mod himlen og så er ingen længere i tvivl om, at den store fugleflok, er almindelig eller eng-ryler. Havde flokken haft et rødligt skær, havde det derimod været islandsk ryle.Ud over de smukke knortegæs, der virker lidt urolige, fouragerer mange storspover, strandskader, gravænder og længere inde mod land, aner vi lidt klyder.

Mørkbuget knortegæs fotoRR17

 

Vi kører videre langs klitplantagen, tværs over øen, mod Lakolk og finder stranden. Her er meldt rødstrubet lom og sortænder, ind på basen. Vi kører henover den imponerende brede sandstrand.
Ude i bølgerne finder vi sortænderne, men ikke lommerne. Det blæser lidt for kraftigt, så vi vælger hurtigt, at gå en tur i plantagen og kratluske. Her er læ for vinden og en større flok bogfinker, en enkel stillist bliver spottet, til de sørgmodige toner fra en fjern misteldrosel.

På vej længere sydpå, langs diget finder vi Ballum Vestende. Byen ligger så højt, at her er åbent ud til havet. En bænk og en vej er tilegnet Jens Rosendal, som stadig bor lige ved kirken. Flere kender hans meget populære sang fra højskolesangbogen ”Forelskelsessangen” og straks starter fuglepigekoret og synges første vers: ”Du kom med alt hvad der var dig”….. og så lige i middagsluren. Vi kigger på de nyrestaurerede huse og landskabet med marsken, der ligger lige uden for døren.

Vi kører videre mod Margrete Kog. Rammer lidt uheldigt ind over den tyske grænse, men vi bliver heldigvis ikke stoppet.

Bramgæs lander i engene foto©RR17

Margrete Kog er en saltvandssø, der opstår da det fremskudte dige bygges i 1981. Her går klyderne og fouragerer. De yngler her i landet og med den appetit der lægges for dagen, må de lige være kommet fra trækstederne, Middelhavet og det Vestlige Afrika. Klyden yngler i kolonier. Vi går op på diget og kigger ud over vadehavet. Her ligger en kæmpeflok ryler, masser af spidsænder, storspover, mørkbugede knortegæs, krikænder, pibeænder o.s.v. Og så opskræmmes alle fuglene, for her flyver havørnen henover de store fugleflokke. WOW hvor ser det flot ud med alle de forskellige fugle i luften.

Havørn sender fuglene i luften foto©RR17

Vi kører langs diget mod Højer og kammerslusen. Og her ser vi vanvittige flokke af bramgæs. Sæler ligger og fisker både foran og bag ved sluseporten. Og de samme vadefugle observeres ude på vaderne. Vi vælger at køre hjem. Vi er kolde og forblæste, så sort forårssol bliver i enighed droppet denne gang.

Alderspræsidenten havde ret, Vadehavet skal besøges mindst to gange årligt.

Artsliste:
Stor skallesluger, lille skallesluger, sølvhejre, fiskehejre, skarv, mørkbuget knortegås, grågås, bramgås, gravand, gråand, krikand, troldand, spidsand, pibeand, sortand, knopsvane, storspove, strandskade, klyde, engryle, stor præstekrave, vibe, stor kobbersneppe, hættemåge, stormmåge, sølvmåge, svartbag, gråkrage, sortkrage, allike, solsort, sangdrossel, misteldrossel, musvit, blåmejse, stillits, bogfinke, sanglærke, engpiber, hvid vipstjert, gærdesmutte, musvåge, havørn, rørhøg. I alt 44 arter.

Gludsted plantage og skovbrynet ved Velling Skov

13. februar 2017 kl. 17 – 21.15

Af Lotte Skjærbæk

Ugle tur

Vi lytter efter perleugle foto©RR17.

Det hele begyndte ved Vrads Kirke, hvor 17 kvinder var mødt ind lidt før solnedgang for at komme på ugletur med Andreas Winding. Heldigvis havde eftermiddagens vind lagt sig, så der skulle være gode chancer for at komme til at høre uglerne synge – som vi lærte, at det hedder.

På vejen gennem Vrads Sande så vi silhuetterne af et par traner mod den smukke aftenhimmel, men vi hastede videre mod første stop i Gludsted plantage. Her gik vi et lille stykke ind ad en skovvej og Andreas fortalte engageret om sine erfaringer med perleuglerne, som har etableret sig her – og om god og dårlig stil i forhold til (f)uglekigning. Desværre har der været flere tilfælde, hvor folk har stresset perleuglerne med bl.a. playback. En rigtigt dårlig ide, fordi fuglene så bruger en masse energi på at forholde sig til en formodet artsfælle og i værste fald bliver skræmt helt væk fra området.img_4609

Lige inden det sidste orange skær forsvandt fra horisonten var det for alvor tid til lytte efter den lille ugle. Aldrig har så mange fuglepiger været så stille i så lang tid. Det var fint og spændende at stå i mørket i skoven, mens stjernebillederne et efter et trådte frem på himlen. En skovsneppe fløj hen over hovederne på os, men desværre var perleuglerne ikke samarbejdsvillige denne aften, så inden vi blev alt for kolde kørte vi videre for at opsøge natugle og stor hornugle.

Efter en længere kortegekørsel ad en masse små veje (indrømmet: referenten mistede overblikket over hvor vi var) parkerede vi de 5 biler i et sving på en smal isbelagt landevej og stillede os atter i lytteposition. Månen lyste ned over det snedækkede landskab. Vinden var begyndt at tage lidt til. Nogle gumlede på resterne af madpakken, de fleste frøs, og alle ventede spændt. Pludselig lød Andreas’ stemme gennem mørket: ”Der er den, natuglen!” 17 par ører stillede skarpt og ganske rigtigt: i det fjerne kunne man (eller i hvert fald de fleste af os) høre natuglens karakteristiske tuden/sang, og smilene bredte sig hos de fleste. Yes, så fik vi alligevel en ugle på artslisten.

Vi forsatte turen med endnu et par stop, bl.a. ved en grusgrav, hvor stor hornugle holder til, men det blev ”kun” til en enkelt natugle mere, inden vi vendte tilbage til Vrads kirke efter en rigtigt spændende og anderledes tur. Ganske vist blev artslisten ikke så lang, men jeg tror, at mange af deltagerne blev inspireret til selv at fortsætte jagten på ugler. Kæmpestor tak til Andreas for at vise os rundt og give os indblik i uglernes verden samt tip til hvor og hvornår man kan finde dem.

Artsliste:

Trane, Musvåge, Natugle, Musvit, Husskade, Skovsneppe

Bygholm Park og Nørrestrand i Horsens

Af Rikke Rørbech
Artsliste Inge Olesen

7.1.2017 kl. 10 – 14

Vandstær

Vandstær kigger efter vårfluelarver? foto©RR17

For enden af Studentervænget, ligger P-pladsen så tæt ved stryget i Bygholm Park, at man fristes til at blive sidende inde i bilen og herfra se, hvordan vandstæren fouragerer. Men sådan gør rigtige feltornitologer ikke, og da slet ikke fuglepigerne.

Det var med ret stor besvær, vi tre fik kroppet os ud af bilen. Vi var alle iført ret mange lag tøj. Gårdsagens vejr var 10 minus grader, men i løbet af natten kom der omslag i vejret og nu små -regnede det, og var 3 plus grader og vindstille.

Gensynsglæden lyste ud af os 8 damer, der var mødt op til årets første fugletur.
”200 m fra banegården og 600 m fra Horsens centrum ligger Bygholm Park. Stryget er en 600 mmlangt omløbsstryg, der sikrer gydeplads for havørred og giver fiskene uhindret opgang til Bygholm Sø og Å- system. Stryget munder ud i Bygholm Å”.
Kilde: Horsens Kommune

vandstaer-i-vand

Vandstæren efter et dyk i det iltede vand. foto©RR17

Her var der gang i vandstærerne. Vi talte fire stk. på denne korte strækning. Og de var ikke særlig sky. De lod sig både filme og fotografere. Inde under broen opdagede vi en redekasse. Inge fortalte at de laver en rede inde i kassen. Den ligner gærdesmuttens kugleformede redebyggeri, bare større. Om der yngler vandstær i denne kasse, var der ingen der viste.

Vi gik ned langs med stryget og ikke langt fra, hvor vandet løber ud i Bygholm Å, ser Anni pludselig en isfugl sidde på en gren. Og der blev den siddende så længe, at alle fik set den.

Næste stop var Vestenden af Nørrestrand. Her var håbet at vi løb på vandrikse. Men nej, sivskoven var slet ikke frosset til, så ingen vandrikse blev tvunget ind mod stien, for at fouragere, der hvor der altid er rindende vand.
Ude i den store våge, stod der et hav af ænder og svaner. Stor skalleslugere lå og sov på iskanten, mens lille lappedykkere havde travlt med at dykke efter føde.

Vi kørte videre til Rønnevej, hvor frokosten blev indtaget på et sjappet bord/ bænkesæt.

Fugletårnet ved Loddentot

Fugletårnet ved Loddentot. Vi glæder os til der kommer et nyt. Det er pil rådden. Foto©RR17

Med skoperne på ryggen, gik vi fra øvre sti mod nedre sti, for at komme videre til fugletårnet ved Lodden Tot. En stor gruppe gråsisken fouragerede i rødel træerne. Koglerne er et hit på denne årstid. I gruppen af fugle fandt vi både kvækerfinke, bogfinke og stillits. Forskellige ænder lå i kanalen og der blev holdt godt øje med, om rørdrummen ville vise sig. Desværre dukkede den ikke op mens vi var der, men en halv time efter vi havde forladt lokaliteten, blev en rørdrum fotograferet i sivkanten, af en lokal feltornitolog.

En rigtig god fugletur, hvor det blev til 42 arter.

Vi kigger efter rørdrum

Vi kigger efter rørdrum. foto©RR17.

Artsliste: Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Gråand, Pibeand, Taffeland, Krikand, Troldand, KnarandStor skallesluger, Lille lappedykker, Skarv, Blishøne, Grønbenet rørhøne, Fiskehejre, Musvåge, Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge, Ringdue, Gråkrage, Allike, Råge, Husskade, Stor Flagspætte, Skovspurv, Solsort, Sjagger, Dompap, Bogfinke, Kvækerfinke, Stillits, Rødhals, Gråsisken, Grønsisken, Blåmejse, Musvit, Spætmejse, Gærdesmutte Vandstær, Isfugl.

Reklamer