Seneste tur 2013

 Giber Å og Glögg i kulthuset

Fuglepigeroj

Fuglepiger fra oj venter tålmodigt i regnen, på de andre.

Tekst og foto af Rikke Rørbech

Silende regn og fuglepiger der løb rundt i Marselis skoven for at nå frem til mødestedet, er nok den bedste beskrivelse af starten på søndagens fugletur.
Hele misæren skyldtes, at guiden kun havde fortalt om vejspærringen ved Moesgård Museum på facebook, og ikke havde sendt en mail rundt. Undskyld!

På trods af regn og dis mødte 10 friske kvinder op til årets sidste fugletur. Traditionen tro gik vi ned langs med Giber-åen, til udløbet ved fiskehuset.

Vvæltet bøgetræ ved Giber Å

Væltet bøgetræ ved Giber Å

Der blev holdt et skabt øje med sten og åbrinker. Hvem fik først øje på vandstæren?Måske fiskede den længere op ad åen, for ingen så den lille let genkendelige fugl.
En spætmejse og et par musvitter skældte ud.
Det var forstemmende at se de mange store træer, der lå væltet langs åen.
De to storme, Allan og Bodil havde tydeligvis hærget skoven voldsomt.
Store rodkager lå nu blottede, mens knækkede grene og stammer lå hulter til

Op over træet

Å..der er langt op

bulter. Det var med en vis munterhed, og med meget stive led, vi forcerede et kæmpe bøgetræ, der lå på tværs over stien.
Efter et kik udover havet, hvor tre edderfugle dykkede, gik vi op mod Kult-huset, for at finde lidt ly for glögg indtagelsen. Astrid tændte op under trangiaen og igen i år fik vi varm glögg og afsang 3 vers af ’I skoven skulle være gilde’.
Det blev ikke til megen fugl, men det var en hyggelig afslutning på året der er gået.

ea gir en opsang

Ea starter på de første trin til kultdansen.

kulthuset ved Moesgård

kulthuset ved Moesgård

Astrid  tænder op under trangiaen

Astrid tænder op under trangiaen

glöggen er klar

glöggen er klar

GOD JUL OG GODT NYTÅR.
VI SES TIL TUR I JANUAR
VED KLOSTER MØLLE
Hilsen fra web-masteren

Sødringholm Strand og Under bakken

Af Rikke Rørbech

”Jamen, er det ikke en tårnfalk?”, lyder det på syngende fynsk.

Dværgfalk i udgået træ ved Sødringholm

Dværgfalk i udgået træ ved Sødringholm Strand.
foto lotte iphone/skope

På denne vidunderlige søndag i november havde Fuglepigerne fra Østjylland, fået besøg helt fra Middelfart.

”Løb Anni, skynd dig at komme, her sidder en dværgfalk”, turlederen er i voldsom affekt. Kan det være rigtigt, at der sidder en dværgfalk og soler sig i en udgået gran? Endnu et kik i skopet. Solen varmede og vinden kom fra det rigtige hjørne, hvor vi alle netop havde pakket skoperne sammen. Vi var parat til at køre mod turens sidste destination; Lystrup Enge ved Hadsundbroen. Op med skoperne igen og få stillet skarp.

”Nej det er vist en vandrefalk, med den grå ryg”. Nu har Anni fået skopet sat for øjet.

”Nej den mangler kinderne, det er en dværgfalk”.

Alle får mulighed for at studere den lille hurtige rovfugl. De mange detaljer i fuglens fjerdragt, kan ses her i november solens rødgule stråler. Og vupti giver den os lidt flyveopvisning. Lynhurtig flyver den lavt henover engen. Et sving og videre op mod en højere gran.

Fuglepigeroj frokost

Frokost ved skydehuset foto©RR2013

Tips og triks udveksles

Tips og triks udveksles mellem kvinder med de store linser. foto©RR2013

Vi

spiser frokost ved skydebanens hus. Under Bakke, hedder lokaliteten, hvor vi opholder os. Vi har set de spættede sæler ligge og sole sig, på de store sten ude i fjorden. En stor flok gravænder, canadagæs, grågæs og mange ænder ligger ude i fjorden og fouragerer. På sandtangen ser vi både hvidklire og lille kobbersneppe. Storspuverne går vandligt rund mellem strandskader og trækker orm op af sandet, med deres lange krumme næb.En stor flok hjejler kommer flyvende og glimter i solen, op mod den blå himmel.

Denne fugletur startede lige før kirketidens begyndelse, ved Sødringholm kirke. Kirketjeneren lokkede os ind, for at vise os de imponerende kalkmalerier. Hun bimlede med den udvendige klokke, og det blev samtidig startskuddet til en smuk og spændende dag på lokalliterne ved Randers Fjords indløb.

Sødringholm kirke

Klokkeren ringer ind til gudstjeneste. foto©RR2013

På en udpint majsmark lå en stor flok sangsvaner. Deres ’sang’ havde vi med os resten af dagen, for lyden fra de 340 svaner høres over et stort område. Vi stoppede og talte. En ældre fuglepige belærte os.

”Vi skal have ungfuglene med, det vil DOF rigtig gerne have, for sangsvanerne er gået ned i antal”.

Vi tæller ungfuglene til 31 stk.

”Yes, det kan kun være en pibesvane, se næbbet og den er heller ikke ret stor, nej der er tre. Kom og se i skopet.” Lotte sætter det ned i lidt lavere højde.

Det var godt fundet imellem de mange sangsvaner. Vi kører videre til Sødringholm Strand ved sommerhusene. Heldigvis er der et par af fuglepigerne, der er rigtig gode ’kratluskere’. I fyrtræerne opdager de en mindre flok, lille korsnæb, der er i fuld gang med at indtage diverse kogler. De røde hanner gør sig flot i lyset. Næbbene bliver grundigt studeret. Den er god nok, det er ikke stor korsnæb, men lille.

Vi gik ned mod vandet og til højre hen ad diget. Der var meget genskin fra fjorden, her ved højvande, så de mange ænder var svære at identificere. To fiskehejre hænger ud på en af pollerne. På vej tilbage mod bilerne kommer der pludselig et rigtig flot eksemplar af en blå kærhøg. En stor han, der svæver forbi os på ret nær hold.

Sødringholm Strand

Fuglekiggeri ved stranden foto©RR 2013

Vi manglede stadig at se de lysbuede knortegæs. Området er et kendt vinterraste område, for den lysbuede knortegås. Gæssene kommer oppe fra ynglepladserne på Svalbard. Vi kørte mod Hadsundbroen og en lille listig grusvej på højre hånd førte os ned på engområdet. Ude i fjorden lå knortegæssene, en større flok pibeænder, og et par store flokke af viber blandede sig med bilstøj fra den travle by.

Artsliste af lotte Skjærbæk: 37 forskellige fuglearter
Skarv, Fiskehejre, Sangsvane (340, heraf 31 ungfugle), Pibesvane (3), Grågås, Canadagås, Knortegås, Gravand, Gråand, Pibeand, Ederfugl, Hvinand, Blå kærhøg, Musvåge , Tårnfalk, Dværgfalk, Strandskade, Hjejle, Vibe, Islandsk ryle, Islandsk rødben, Hvidklire, Lille kobbersneppe, Stor regnspove, Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Engpiber, Sjagger, Blåmejse, Husskade, Gråkrage, Stær, Bogfinke, Grønirisk, Lille korsnæb

Bygholm Enge og Horsens Nørrestrand

af Rikke Rørbech
Artsliste: Pia Vangkilde Pedersen

En lille flok fuglepiger havde trodset det lidt grågrumsede vejr denne lørdag formiddag, og mødtes landevejen. Horsens Kommune har i samarbejde med DN etableret et nyt vådområde. Der er flere steder anlagt stier og broer over Store Hansted Å. I den vestlige ende af engene er der bygget nyt fugletårn, så man nu kan observere de rastende fugle fra to tårne i området. Vi valgte at følge åen ned til pumpestationen.

Pumpehuset i Bygholm enge

Pumpehus

Langs brinkerne står store tidsler med burrer, pilekrat, siv og små områder med dunhamre. Gode betingelser for de småfugle der bliver vinteren over. En lille flok grønsisken fulgte med os. Her findes også rørhøgenes jagtmarker. En stor hun forsvandt i horisonten. Mens vi gik af den knoldede græssti kiggede vi efter spor af odderen, men så heldige var vi alligevel ikke. Ved pumpestationen er der et godt view over vådområdet. Krikænder og flere lille lappedykkere havde travlt med at spise.

bygholm enge

Udsigt fra pumpehuset

Vi gik over mod den østlige ende som støder op til golfbanen. Her var udsigten endnu bedre. En hurtig af søgen med skopet og der på en gren, der ragede frem over vandspejlet, sad der en isfugl og vendte fisken i næbbet, inden den slugte maden og fløj. Vi var tre der fik den store oplevelse. Bang, bang og atter bang, ænderne fløj op og flere fuglepiger kiggede sig lidt utrygt omkring. Der var åbenbart jagt i skoven bag golfbanen. Det betød at ænderne klogelig fløj op men landede hurtigt på vandet. På vej tilbage til bilerne mødte vi en lille flok stillist der gik om bord i tidslerne. Vi fandt alle villavejen, hvor der er P – forhold til Nørrestrand med fugletårnet ved Lodden Tot. Et stort rekreativt ferskvandsområde med sin beliggenhed helt tæt inde ved Horsens by. Man kan stille tiden efter maveuret på en fuglepige. Nøjagtig på slaget 12.00 var madkasserne sat på bord-bænkesættet, og alle spiste med glubende appetit. Vibeke, der er lokal, fortalte hvor der ynglede ugler i fyrretræerne, og jeg fortalte om syngende nattergale og de mange sangere der bor i sivskoven.

Nørrestrand Horsens

Vi går ad øvre sti ned mod fugletårn

Alle er nu trukket væk nu, men vi snakkede om en eftermiddagstur til maj. Der er 4 par ynglende rørhøge i området. Vi så endnu en stor hun, der afsøgte rørskoven for føde. Hans Pinstrup, der er fugletæller i området, har vist mig billeder af Vorsø-havørnen der fisker her ved Nørrestrand. Dagen før vi kom var fiskeørnen observeret. Men ingen af de to ørne kom forbi, mens vi var der. Et stort antal toppede lappedykkere, i forskellige dragter var samlet på vandet, troldænder, grågæs og et hav af blishøns fouragerede.

Fugletårnet ved Lodden Tot

Fugletårnet ved Lodden Tot

Vi endte med at køre ned til slusen der adskiller Horsens fjord med ferskvandsområdet. Her besøger lille skallesluger stedet fra november til marts. Vi sidste fire, valgte at gå helt ned til fjorden og fik et smukt syn udover fjorden. Artsliste: fiskehejre, krikand, gråand, troldand, taffeland, grågæs, hættemåge, stormmåge, allike, gråkrage, råge, toppet lappedykker, lille lappedykker, stær, grønsisken, stillist, jernspurv, blishøne, grønbenet rørhøne, knopsvaner, skarv, isfugl

Nordmandshage og Lille Vildmose – nu med overnatning.

Af Hanne Andersen og Lille Vildmose af Rikke Rørbech

Nordmandshage, fuglepigeroj

Lottes smukke foto©ls, af fuglepiger fra Øst, Syd og Nordjylland ved Nordmandshage

Ved Egense færgehavn mødtes 14 glade damer, den ene med en stor pose duftende ananasæbler til uddeling. Den korte sejltur over til Hals bragte os til Nordmandshage. Lene, der har sommerhus lige syd for fjorden, havde lokalekspertisen. Turen gik først langs fjordens sivbælte, hvorover måger, skarver, og et par edderfugle blev spottet.

Nordmandshage ved Hals

Området undersøges ved  Nordmandshage. Malurt er godt mod møl.  foto©rr

Forskellige vadefugle og en stor flok strandskader gik og fouragerede. På tilbagevejen gik stien langs et grankrat. To rådyr nåede lige at tage flugten herind, da gruppen dukkede op. Lidt småfugle blev set, men lyset og bladene gjorde det svært at få dem bestemt præcist. En grønirisk kendte vi på lyden. Tilbage på parkeringspladsen havde maveuret ringet hos ganske mange, så frokosten blev indtaget ved et bord-bænksæt. Klemmer og æbler og chokoladevafler blev ekspederet indenbords under munter snakken.

Der pakkes om inden vandgang

Det hele skal med over til holmen foto©rr

Øst for Hals , langs med kysten, ligger små græsbevoksede holme. De adskiller Kattegat fra fastlandet og bag disse holme, trækker havet sig tilbage og bliver et eldorado for vadefugle og gæs. Området kaldes for lille Falsterbo på grund af de mange trækkende fugle, der her tanker depoterne op, inden det går videre sydpå til den vestlige del af vadehavet. Lene kendte ruten gennem sivskoven, så af med støvler og strømper og skoperne på nakken. Nogle havde dog viseligt medbragt langskaftede gummistøvler. De undgik dermed selv at lugte underligt, da vi på hjemturen jo skulle ind igennem sivbæltets snaskede dyndlag. Det hjalp dog lidt, at der på stranden var en blå plasticspand, der lynhurtigt blev lavet til fællesfodbad. Men lugten af brakvand forblev mellem tæerne. Ude på

Fødder i slikken ved Nordmandshage

Fødder i brakvand foto©rr

På vej henover 'slikken'.

På vej henover ‘slikken’. foto©rr

sandbanken var det i begyndelsen lidt sparsomt med fugle. Lidt edderfugle og nogle fløjsænder vuggede på havet tæt på sejlrenden. Stranden er fyldt med hvide strandskaller og havet tager farve af dem. Nogle steder bliver vandet helt smagradgrønt. På trods af den stærke blæst blev det til en forfriskende og dejlig dukkert for flere af os. Måske det årets sidste havbad for flere af os. På sydspidsen af holmen var der uhindret udsigt til diverse forbisejlende både, som ikke syntes at påvirke de rastende fugle. To mørkbugede knortegæs og en forbiflyvende fløjlsand var førstegangsoplevelser for adskillige af os. Store flokke af hjejler, ryler og strandskader samles, mens havet så småt overrislede baglandet.

Vi kigger efter fløjsænder ved Limfjordens indsejling

Vi kigger efter fløjsænder ved Limfjordens indsejling foto©ls

Vel inde på land igen viste Ea os de for stedet specielle planter. Lyslilla strandkarse var en af dem. Hele dagen havde vi lettere nervøst spejdet mod skylaget mod vest, for der var meldt regn. Den holdt sig dog væk, vi havde i stedet lunt, lidt diset solskin og en let brise, der slog over i frisk vind. Præcist på det aftalte tidspunkt kunne de to overguider takke lokalguiden Lene for en dejlig tur til et velvalgt område og de andre deltagere for god ro og orden. Så skiltes gruppen, nogle tog direkte hjem, dog med et stop ved Tofte Skov udsigtstårnet, foran hvilket 9 krondyr promenerede forbi i det lyngklædte efterårslandskab. Vi andre 7 tog til Lene og Kajs sommerhus i Egense. En hyggelig aften med god mad og en morsom quiz, hvor Astrid havde lavet sedler til ’Gæt og grimasser’  med fugle. Artsliste: Sølvmåge, svartbag, hættemåge, skarv, strandskade, rødben, lille kobbersneppe, hvidklire, tårnfalk, hjejle, strandhjejle, ryle, sortmejse, landsvale, grønirisk, gransanger, stenpikker, fløjlsand, gravand, edderfugl, mørkbuget knortegås, gråkrage, ringdue, stære.

Lille Vildmose

Næste dag tog vi til Vildmosen og startede ud i fugletårnet ved Tofte sø. En enkelt lille lappedykker og lidt troldænder lå i søen, men hvor var kongeørnene? Ingrid havde fine optegnelser på et letlæseligt kort, og her viste hun fra en tidligere tur, hvor vi måske kunne se traner. Og ganske rigtigt gik der tre traner og græssede, ved siden af en stor flok grågæs. Et kort øjeblik, var vi et par stykker der troede, at kongeørnen sad på græsset og indtog sit måltid, men det var en stor mørk hun, rørhøg. Mens vi kørte videre mod Hegnsvej, stod flere tårnfalke og musede, mens rørhøgene var på jagt over sivskoven. Nu begyndte det så småt at regne. Et større selskab i flere biler parkerede i siden af Hegnsvej, og en stor gruppe med kikkerter, spejdede udover marken. Her hoppede vi også ud af bilerne og fik skoberne sat op. Og ganske rigtigt sad den store gamle kongeørn,  på en hegnspæl. Det disede til og den forsvandt hurtigt i tågedisen.

Fugletårnet i Lille Vildmose

Astrid har gjort maden klar i fugletårnet. foto©rr 

Nu gik turen mod det nærmeste fugletårn, for at spise den medbragte mad i tørvejr. Vi sluttede turen ved Lillesø, hvor flere skeænder var i gang med deres ’frokost’. Artsliste: Lille lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Gråand, Knarand, Skeand, Krikand, Hvinand, Troldand, Taffeland, Kongeørn, Rørhøg, Blå kærhøg, Musvåge, Tårnfalk, Blishøne, Trane, Vibe, Dobbeltbekkasin, Hættemåge, Ringdue, Landsvale, Hvid vipstjert, Råge, Gråkrage, Stær.

 Sneum Digesø og Vadehavet

af Lotte Skjærbæk

“Isfuglepigerne”  på tur til Sneum Selvom overskriften kunne lede tankerne hen på vinterlige tilstande, havde vi det skønneste sensommervejr på denne Fuglepigetur til Vadehavsstrækningen mellem Esbjerg og Ribe. 

Diget ved Ribe

Lokale får modtager os på diget foto©r

10 kvinder var stævnet ud fra det midt- og østjyske og mødtes ved den forholdsvis nyetablerede Sneum Digesø. Søen er blevet til i forbindelse med opgravningen af materiale til forstærkning af digerne, og ved anlæggelsen er der lagt vægt på at sikre fuglene gode betingelser blandt andet i form af små øer ude i søen. Vi havde glædet os til at se de mange skestorke, som huserer her på denne tid af året, og selvom vi de først snød os lidt, lykkedes det os alle at se en stor flok af de fine fugle. En kobbersneppe var med til at sætte gang i de faglige diskussioner: var den stor eller var den lille? Den lignede ikke rigtigt… Heldigvis kunne nogle andre ornitologer opklare sagen: der var tale om en stor kobbersneppe af den islandske model. Så har vi også hilst på sådan én.

Vadehavet med det rige fugleliv

Vadehavet med det rige fugleliv  foto©rr

Herfra drog vi lidt nordpå til Sneum forland, hvor vi indtog madpakkerne siddende på diget med den fineste udsigt bl.a. til en masse hjejler.  Efter en fin køretur mod syd, bl.a. ad den smalle vej langs indersiden af diget, hvor vi også nåede at hilse på diverse rovfugle, kom vi frem til slusen ved Kongeåen. En dejlig plet, og også her var der mange fugle – omend de var svære at bestemme, da de pga. lavvande stod meget langt ude. Ved kammerslusen ud for Ribe var vi nødt til at styrke os med en velfortjent is, inden vi stillede skoperne op ved klæggravene nord for slusen. Her vrimlede det med vadefugle i mange størrelser. Ikke alle ganske lette at bestemme… men selvom fuglene drillede lidt, var stemningen på turen som sædvanlig helt i top.

Isspisning ved Kammerslusen

Isspisning ved Kammerslusen. foto©rr

Desværre nåede vi ikke helt til Gammel Hviding Engsø, men det er jo også dejligt at have noget til gode. Mens man venter, kan man læse mere her. Jo, og efter den officielle tur var vi nogen, der stærkt inspireret af Ea, kørte til Låningsvejen ved Mandø for at plukke kveller (også kaldet salturt), som åbenbart er et stor hit på gourmetrestauranterne for tiden. Artsliste: Skarv, Fiskehejre, Skestork, Knopsvane, Grågås, Gravand, Gråand, Krikand, Rørhøg, Blå kærhøg (?), Hedehøg (?), Spurvehøg, Tårnfalk, Strandskade, Stor præstekrave, Hjejle, Vibe, Almindelig ryle, Kærløber, Mudderklire, Rødben, Hvidklire, Stor kobbersneppe (islandica), Stor regnspove, Dobbeltbekkasin, Brushane, Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Ringdue, Landsvale, Hvid vipstjert, Gul vipstjert, Stær

Filsø

Mange klyder yngler ved Filsø

Klyde med unge foto RR

Af Rikke Rørbech Turguide: Pia Morsing Dof-Vj Lørdag d.15.6 2013 kl. 10-15 Vi var ikke i tvivl om, at vi var landet i Vestjylland, for frisuren fik en helt ny drejning, straks da vi stod ud af bilen på Avlsgårdens p-plads ved Filsø. Det blæste intet mindre end en hel pelikan, og vi vidste, at vi var på lånt tid, inden der ved 14-tiden var varsling om lyn og torden og endda skybrud. Vores vært denne lørdag, Pia Morsing fra DOF-VJ tog veloplagt imod os.

Pia fra Dof-Vj er dagens guide

Pia viser os hvordan dagen er planlagt foto RR

Pia omdelte den nye folder over området, og da der i det samme rullede en stor turistbus ind fyldt med nye Filsø gæster, besluttede Pia at vi startede fra det næste fugletårn et par kilometer væk. Inden vi forlod p-området fortalte hun lidt om det store arbejde der lå bag, inden det blev besluttet, hvordan området skulle rekonstrueres. Pia havde været med til at tilse de 60 fælder, der blev sat op for at fange nogle af de mus, der findes i området. Lever den lille birke-mus i habitaten, skal der tages hensyn til den. De mange øer er blevet ’rævesikret’, så klyder og andre fugle kan ruge i fred. På vej hen til det første fugletårn ved Pedersholm fik flere af os en særlig oplevelse. I lysningen optrådte flere skovpibere. Og elegant viste en lille fyr, hvordan den lod sig falde ned igennem luften, som en ’helikopter’, en særlig teknik med vingerne. Ea er kender af fuglen og fortalte mere om kendetegn og fuglens sang.

Det nye fugletårn ved Pedersholm, Filsø

Det nye fugletårn ved Pedersholm, Filsø foto RR

Den gamle markvej, der går ned igennem området, er hævet flere meter, og efter søen er gendannet er det den gangsti, der fører ned mellem søerne. Vi blev modtaget af klyderne, der forsøgte at jage os væk. Enkelte optrådte med klyde-tricket, at se syg og svækket ud og måske med en brækket vinge. Klyderne var meget præget af de mange mennesker, der sammen med det gode vejr, pludselig valfartede ned igennem området. Flere af os har aldrig været så tæt på klyder, så det var en oplevelse. Ved Langodden gjorde vi holdt, og Pia spottede en lille præstekrave, mens de mange sangere satte fuglekoret. På vej tilbage af grusvejen opdagede Karen havørnen komme flyvende. Der var stor uro blandt mågerne. Vi fulgte den til pladsen i granerne, og derved opdagede vi reden. Her  satte den sig majestætisk i et stort grantræ ovre ved den anden bred. En ældre ørn for hovedet var helt lyst. Men vi skulle komme til at se meget mere til den havørn. På den lange vej ned igennem heden mod Storeholm fugletårn var der pludselig et voldsomt postyr med måger og andefugle ude ved en lille holm ude i søen. To havørne var i fuld gang med at jage en and. Sikke et skue. Anden indtog de senere på den stranden på lille ø.

Den sjældne sandterne holder til ved Filsø

Den sjældne sandterne holder til i Filsø

Og dryp, dryp af sted hen til fugletårnet. Mens havørnene spiste and, fandt vi de to sjældne sandterner der har slået sig ned på en af holmene. Dværgmågerne og de nordiske lappedykkere var ikke at se. Og så kom det, lyn og tordenbrag. Mens regnen piskede ned, trykkede vi os sammen i fugletårnet og bad til, at huset ville holde. Da regnen stilnede lidt af skyndte vi os tilbage til bilerne, og godt gennemblødte vendte vi hjemad. En meget spændende fugletur og fantastisk at se, at de marker, hvor vi for 2 år siden så blå kærhøg og bynkefugl, og hvor rigtig mange gæs gik og fouragerede, er blevet til en kæmpe sø med de mange holme, hvor klyder, sandterner, ænder og havørne i dag lever livet. Tak til Pia for en veltilrettelagt tur.

Fuglepiger fra Østjylland

De seje fuglepiger i Storeholm tårnet. Mætte af kik på havørne og sandterner m.m. foto RR

Lotte Skjærbæk artsliste: Toppet lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Canadagås, Gravand, Skeand, Pibeand, Troldand, Taffeland, Havørn, Blishøne, Strandskade, Klyde, Lille præstekrave, Vibe, Rødben, Hættemåge, Stormmåge, Sandterne, Fjord/havterne, Tamdue, Gøg, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Skovpiber, Hvid vipstjert, Gærdesmutte, Rødstjert, Solsort, Munk, Gærdesanger, Tornsanger, Rørsanger, Gulbug, Løvsanger, Gransanger, , Rødrygget tornskade, Råge, Gråspurv, Bogfinke, Rørspurv, Gulspurv

 Kasted Mose Onsdag den 15. maj kl. 19 -21.30

af Lotte Skjærbæk

Kassted Mose ved Århus

Kort over moseområdet ved Kasted, Århus

Kasted Mose en onsdag aften midt i maj. Fuglepigerne har kaldt ind til nattergaletur og en masse forventningsfulde kvinder – og et par ditto mænd (!) – er mødt op ved vandværket i Kasted. Mændene bliver orienteret om, at fuglepigeturene kun er for kvinder. Det har åbenbart ikke været meldt klart nok ud i turbeskrivelsen i Fugle og Natur. Det giver en lidt træls stemning, men af sted kommer vi, og den ene af mændene vælger at tage turen med os rundt i mosen. Vi lægger ud i gåsegang langs markskellet ned mod Egåen. Mørke skyer hænger over os, og fuglesang er der ikke meget af. Ved åen støder vi på en tornsanger, der skælder ud over forstyrrelsen. Lidt længere fremme bliver kikkerter og skoper stillet ind på fuglene omkring en oversvømmet eng. Der er blishøne på rede og grågæs i flok. Også de gule og hvide vipstjerter bliver studeret flittigt, mens viberne underholder med deres flyveøvelser og sære sang. Men vi må videre, må vi, for længere fremme venter forhåbentlig nattergalene, som er aftenens hovedattraktion. På vejen ned mod selve moseområdet støder et par forsinkede fuglepiger til gruppen. Denne ene kan fortælle, at hun har talt med nogen, der har hørt nattergal denne aften ”i den retning”. Hun peger. Det er lige der, vi er på vej hen.

Der lyttes efter nattergalen

I pilekrattet hvor nattergalene yngler

Vi når frem til den gruppe af træer, hvor turlederen ved, at nattergalen ”plejer” at holde til, men der er helt stille. Vi fortsætter længere ind i krattet med ”ørerne på stilke”. Ingen nattergal. Til gengæld bliver der lejlighed til at træne bogfinke og løvsanger, som sidder tæt på os og på meget pædagogisk vis skiftes til at stemme i med henholdsvis ”det-det-det kan jeg si’ lisså tit, det skal vær’” og ”det-det-det sku’ jeg aldrig ha’ sagt”. Så fik vi dem på plads. Og pludselig da vi næsten har opgivet og er på vej ud af krattet igen, lyder en velkendt trille. Først en, så to, så tre nattergale holder koncert for os, og smilene bliver brede. Der er stadig ikke mange blade på træerne, så af og til kan vi skimte en bevægelse derinde, hvor lyden kommer fra, men selv om vi prøver ihærdigt, er det ikke os alle, der får nattergalen at se.

Nattergalen spottes mens den synger af fuld hals

Torden skydække over mosen mens nattergalen synger i pilekrattet

Mens vi har været optaget af at lytte, er det begyndt at dryppe. Himlen er fantastisk flot (senere har vi erfaret, at der er tale om et fænomen kaldet ”gust front”), og det er tydeligt, at nu trækker det for alvor op til vand. De fleste af deltagerne vælger at skynde sig op til biler og cykler. Vi er en lille gruppe, der fortsætter længere ud i mosen, hvor stien bliver til mudder og siden til den rene sump, men inden vi er nødt til at vende om, har vi set en smuk rørhøg kredse tæt over os. En smuk afslutning på aftenturen i mosen. Artsliste: Fiskehejre, Grågås, Gravand, Gråand, Rørhøg, Fasan, Blishøne, Stor præstekrave, Vibe, Ringdue, Gøg, Landsvale, Hvid vipstjert, Gul vipstjert, Nattergal (er du gal), Solsort, Tornsanger, Løvsanger, Råge, Bogfinke

Vorsø og havørnepar nr. 48

Kl. 9-12 torsdag den 9.maj 2013 Af Rikke Rørbech Fotos: Rikke Rørbech og Lotte Skjærbæk Horsens fjord lå helt rolig foran os med konturerne af Vorsø i den svagt disede horisont. Skrig fra strandskade og storspover blander sig med vores stemmer på p-pladsen i Brigsted denne morgen. Stemningen er spændt blandt de 15 kvinder, der er plads til på denne tur.

På med vaders. Fuglepiger på vej til Vorsø

P-Pladsen ved Brigsted    foto LS

”Jeg smutter i min brors vaders, de er godt nok str. 43, og jeg kan ikke have mine indlæg i støvlerne, men det går nok”, siger Lisbeth, samtidig med at hun trækker de lidt uhandy vaders op over bagdelen. Let ser det ikke ud til at være. Lotte er kommet tidligt og er næsten færdig med at hænge de mange par vaders op på den røde bom, der er opsat foran shelter-området ved frugtplantagen. De mange par er venligst udlånt af Lottes lærerkolleger i Vejlby og Beder og sikrer, at fuglepigerne kan komme tørskoet over til Vorsø. Der er kommet mange nye til, så vi siger lige vores navne, og hvor vi kommer fra. Der er en kvinde, der er kørt helt fra Give. Flere er noget nervøse for turen over til øen, men i sædvanlig fuglepigestil hjælper vi hinanden, og en støttende arm hjælper den, der er lidt usikker på benene.

På vej ad den gamle vadegrund til Vorsø

På vej ad den gamle vadegrund til Vorsø       foto©RR

Efter at have gået den lille kilometer ad vadegrunden kan vi tage de varme gummibukser af. Det er en veloplagt vært, der møder os på stranden. Jens Gregersen bor sammen med sin kæreste, Sus, som de eneste på øen. Han er fugletæller hos DOF og opsynsmand/naturvejleder for Silkeborg Statsskovdistrikt. En fantastisk fugletegner og bogillustrator. Han har boet på øen i 36 år.

Jens fortæller om den forskning der foregår på Vorsø

Jens fortæller om den forskning der foregår på Vorsø. fotoRR

Vi følger traktorsporet ind gennem skoven. Kodrivere står i flor. Storkonval vil snart blomstre og langs vejkanten ligger store træstammer og forvitrer, mens nyt skyder op. En spirende følelse af ro og lykke begynder at tage plads i os, mens vi lytter til Jens fortælling om Vorsøs historie, og forskningen der foregår på øen. Vi fortsætter ad vejen, og det næste der rammer os er en ubeskrivelig lugt af guano, mens skrig og rallen lyder oppe i trækronerne over vore hoveder. Vi står midt i skarvkolonien. Forunderlig oplevelse.

Skarv i reden på Vorsø

Skarv på redekant     fotoRR

”De er gået meget tilbage, her er ikke mere end 400 par tilbage. For bare få år siden var der bare i det store gamle egetræ der, 1000 fugle”, fortæller Jens, mens han peger mod træet. Efter havørnene har slået sig ned, her på Vorsø, er meget forandret. Skarverne er flyttet herover i øst-skoven, fordi vores bolig ligger lige i nærheden, her kommer ørnene ikke”. Vi fortsætter og sætter vores habengut ind i laden. Vi skal gå i gåsegang ind gennem skoven. Her har Jens opstillet sit teleskop, som er rettet mod reden.Der bliver helt stille, mens vi forsigtigt går i skjul af nogle store fyrretræer. Ørnen må helst ikke kunne se os. En efter en kommer vi hen til teleskopet og kigger.

Teleskopet er rettet mod havørnereden

Teleskopet er rettet mod havørnereden

Kø til kik på havørnerede

I kø til at se i teleskopet fotoRR

De to første kvinder er heldige at se ørn ved reden, men så er det slut. Ungen har lagt sig ned i reden og kan ikke ses, og forældrefuglen flyver væk.  Jens ved at den opholder sig i nærheden og passer på, at krager eller ravne ikke kommer for nær og indimellem hører vi havørnekald over trætoppene.  Tilbage til boligen hvor vi sidder i solen og spiser madpakken. Endelig overtaler vi Jens til at vise os de fine skitser og tegninger, han har tegnet af havørnepar nr. 48.

Jens viser billede af havørne

Jens viser tegning af havørneparret. fotoRR

Så er det på med vaders igen, og nu er det blevet højvande. Turen hjem går igennem 60 cm vand og tager derfor lidt længere tid og kræver flere kræfter. Det var en stor oplevelse, hvor alle sanser blev vakt af den smukke varierede natur og den gode formidling, som vores vært leverede. Artsliste: Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Gravand, Gråand, Havørn, Strandskade, Strandhjejle, Hjejle, Hvidklire, Lille kobbersneppe, Stor regnspove, Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Ringdue, Stor flagspætte, Hvid vipstjert, Nattergal, Sangdrossel, Solsort, Havesanger, Munk, Gærdesanger, Gransanger, Musvit, Blåmejse, Sumpmejse, Råge, Gråkrage, Bogfinke, Gulspurv og Tamhøne

Troldeslugten, Hald Sø og Nonbo Mølle/Skytteholmen.

Søndag 7. april kl. 9 – 13 Guide: Jette Lynge Jensen Af Rikke Rørbech + Fotos  Under den skyfrie himmel og med temperaturen omkring frysepunktet tog de lokale fuglepiger fra DOF Nordvestjylland imod os på p-pladsen foran Niels Bugges Kro.

Foran Niels Bugges Kro

Foran Niels Bugges Kro

”Der er hørt lille flagspætte, men ikke set”, lagde Jette ud, og Annie, der havde hørt kræet, var startet med at lytte en time før, vi andre ankom. Jette viste os ruten for denne formiddag og mindede os om, at vi skulle være stille. Lidt svært, for vi kender efterhånden hinanden, og de nye der er kommet til, vil man også gerne lære at kende. Området bag kroen er stærkt kuperet og bevokset med tudsegamle egetræer, høje slanke bøgetræer og ind imellem et par enkelte rødgran. Skoven får lov at gå i forfald, men da det også er et velbesøgt sted, bliver der fældet, hvis der er fare på færde. Store spættehuller ses næsten overalt, hvor der er hendøende grene. ”Mæææ”. Jette farer sammen og går lidt i knæ. Der dukker fritgående geder op i skoven.

Annie og Kirsten Mariei den gamle løvskov

Annie og Kirsten Marie
i den tudse gamle løvskov

Stedet kaldes Troldeslugten og ned langs slugten løber åen, hvor vandstæren og isfuglen ofte ses. Kirsten Marie var sikker på, at der var for megen vand i åen, til at vi fik set vandstæren. Vi passerer bukkebruses bro. Aha, så er det derfor her går geder. ”Ssh, der, der,” hvisker Jette, og ti håndkikkerter sigter op mod de høje træer. Nej, det var stor flagspætte. Videre og pludselig hører vi grønspætten, og lidt efter svarer en anden grønspætte på kaldet. Der er gang i skoven og pardannelsen. På den anden side af vejen ned mod Hald Sø, skulle vi se halemejser. Helle gik op på bakkedraget og råber ophidset, isfugle, isfugle. Jeg smider mit habengut og løber op mod hende. Jeg når lige at se en enkelt isfugl. Stort. Det begynder at blæse op, og skyer trækker op over os. Jette tager en hurtig beslutning, det er for koldt at spise ude. Vi går det lille stykke vej til laden, som hører til Hald gods. Her er der indrettet lidt naturvejledning og to varme toiletter. Vi spiser ved de vakkelvorne bordbænkesæt i opholdsrummet.

Det er duehøgen der klipper fjerene af. Jette viser en mågevinge.

“Det er duehøgen der klipper fjerene af,” Jette viser en mågevinge hun fandt efterladt ved søen.

Men inden ser vi halemejse, træløber, sumpmejser, og en enkel grønirisk. Der er læ, men iskoldt i laden, så maden bliver hurtigt spist, og så af sted. Vi fortsætter i biler til ny P-plads herfra skal vi gå mod Skytteholmen. På turen så og hørte vi en del træløbere, og så gik der rigtig nørd i den. For var det den korttåede træløber, vi hørte, eller var det den almindelige træløber. Enkelte mente, at det kun var den almindelige, der sang. Iphonen kom op, og der blev klikket på app’en. Nu var der træløbersang, men der var også 3 telefoner i gang, og hvem hørte hvad? Jeg har undersøgt sagen og begge træløbere synger. Korttået træløber er kort og siger: ”ty-ty-ti-tyti-ryi-sri”. Almindelig træløber: ’stemme lidt spag, men hurtig og svagt dalende kvidren. Dens sang minder om en speedet løvsanger’. Kilde; Fugleguiden/Gyldendal App. Som et sidste kuriosum ser vi en hvid vipstjert og en bjergvipstjert løbe langs iskanten på Hald Sø, i fuld gang med at vippe med halerne og nappe de små dyr, der åbenbart findes i lidt opskyl på isfladen. Turen ender i god ro og orden, mens en rødhals synger, og gærdesmutter og fuglekonger stemmer i. Foråret er på vej, nu mangler vi bare varmen, og alle glæder sig til kommende fugleoplevelser. Tak til fuglepigerne i Nordvestjylland for en spændende tur. Artsliste: Stor Flagspætte, grønspætte, spætmejse, bogfinke, gærdesmutte, rødhals, sumpmejse, blåmejse, skovspurv, musvit, halemejse, grønsisken, ringdue, solsort, isfugl, alm. træløber, korttået træløber, gråkrave, gråand, skarv, sangsvane, knopsvane, hvid vipstjert, bjergvipstjert, rødhals, grågås, musvåge, hættemåge.

Klostermølle, ørnebakken ved Øm kloster og Mettes hus ved Vædebro.

Turreferat og fotos af Rikke Rørbech Artsliste: Lotte Skjærbæk

En lille flok grønsisken spottes

En lille flok grønsisken spottes

  Bidende koldt på sådan en februar dag og med enkelte snebyer. Men 16 fuglepiger mødte frem på P- pladsen ved Klostermølle. Der var 6 nye kvinder med på denne tur, så velkommen til Jer. Vi gik straks mod tørreladen, og langs kanalen svømmede et par stor skallesluger. Der var ikke meget fugl at se oppe fra tørreladen. Søen var frossen, og kun ved Gudenåens udløb lå ænder og andet fjerkræ på isen eller fouragerede i det frostfrie bælte. ”Var det…? Nej, en fiskehejre fløj over søen. Eller derovre ved sivskoven…? Nej, det var vist bare en musvåge…”. Alle var meget opsatte på at se en havørn.

Er det? nej...

Er det? nej…

Efter stranden gik vi op mod kanalen. Og bag tørreladen landede en 40 stykker grønsisken, der var travlt optaget af at finde føde i rødellens kogler. De små charmerende fugle kvidrede, de bliver også kaldt for nordens kanariefugle. Langs kanalen hørte vi forskellige mejser. Vores mål var vandstæren, som vi ved har standplads, hvor kanalen og Gudenåen skilles. Øv, det eneste vi kunne se var de klatter, den havde efterladt på nogle pæle. Tilbage til den røde lade, hvor vi indtog vores medbragte mad.

Frokost i laden, der er indehaver af DK koldeste bænk

Frokost i laden, der er indehaver af DK koldeste bænk

Her sluttede turen, men vi var flere der kørte mod Øm Kloster og ørnebakken. Vi kiggede spændt ud mod Emborg Odde, sad havørnene i træerne eller…? nej. Sad de og spiste på isen…? Nej. I den isfrie del af søen lå en del troldænder, hvinænder, stor skallesluger, blishøns og lille skallesluger. Vi var nogle få tilbage, der kørte mod Vædebro (Mossøs østende). Her fik vi øje på et hav af troldænder og stor skallesluger og igen så vi lilleskallesluger. Men havørnene, nej de kom ikke forbi. P.S. Da jeg var kommet hjem, kom der kl.15.02 en sms fra Grete: ”hej havørn ved Vædebro NU, Grete”. Ja, så lykkedes det Grete at se havørnen, og hun var også den eneste, der fik set vandstæren. Næste fugletur vil jeg følges med Grete. Artsliste: Skarv, gråand, krikand, hvinand, troldand, stor skallesluger, blishøne, knopsvane, gråkrage, fiskehejre, svartbag, sølvmåge, grønsisken, blåmejse, sumpmejse, musvit, spætmejse, bogfinke, solsort, halemejse, lille skallesluger, sangsvane, musvåge.

Universitetsparken og havnen i Århus

Søen i Vennelystparken

Søen i Vennelystparken

12. Januar 10-13 Af Lotte Skjærbæk Gæstefotograf Anni Oppelstrup ©mågefotos Det var koldt i Vennelystparken, men de fremmødte fuglepiger lyttede interesseret til guidens gennemgang af de mest almindelige måger i Danmark. Både stormmåge, sølvmåge og

En iskoldt måge forelæsning

En iskoldt måge forelæsning

hættemåge var så venlige at være mødt op ved den lille sø. Mens de hjalp ænderne med at spise det brød, som parkens øvrige gæster fodrede med, lod de velvilligt deres ben, næb og hovedtegninger beskue, så damerne kunne indprente sig de enkelte arters særpræg.

2K hættemåge

2K hættemåge

Hættemåge i vinterdragt

Hættemåge i vinterdragt

Hætten er ved at komme frem

Hætten er ved at komme frem

Stormmåge ad i vinterdragt

Stormmåge ad i vinterdragt

Sølvmåge ad i vinterdragt

Sølvmåge ad i vinterdragt

Herefter gik turen til Østhavnen. Ved DLGs bygninger fandt vi som håbet en flok bjergirisker, der holdt til på et tag. Der var mindst et par hundrede fugle, og de blev studeret med begejstring. For flere af turens i alt 11 deltagere var det første møde med de små fugle. Siden tog vi turen rundt i det ubebyggede areal for enden af Østhavnsvej. Ugen inden havde guiderne set både fiskehejre, skærpiber og bjergirisker derude, men på denne frostkolde dag var der ingen fugle at se i området.

Bjergirisker, Oceanvej Århus Østhavn

Bjergirisker, Oceanvej Århus Østhavn

Den lille gåtur gav dog varmen, inden vi i bilerne fortsatte til Århus Ås udløb i havnen, helt præcist over for det nye multimediehus. Her kunne vi repetere mågerne, der forekommer i stort tal hernede. Turen sluttede under en af de store blå kraner for enden af Balticavej, hvor vi fik endnu en mågeart på listen og desuden lejlighed til at nyde en lille flok ederfugle på ret nært hold.  Specielt hannernes flotte fjerdragt fik superlativerne frem. Tak til alle for at bidrage til at det blev en fin tur med den sædvanlige gode fuglepigestemning. Lottes mågeskema:Måger Artsliste: Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Gråand, Franskbrødsand, Grønbenet rørhøne, Blishøne, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Solsort, Blåmejse, Allike, Gråkrage, Stær, Skovspurv, Bjergirisk, Tamduer

Reklamer