-seneste ture i 2014

Giber Å og Moesgård Strand

Lørdag 6.december 2014 kl. 10 -12

Tekst og foto af Rikke Rørbech
Artsliste; Hanne Andersen

“Same procedure as last year, miss Sofie?”
“Yes, my dear James”.

Det ene skop vi alle blev glade for

Der blev hilst på hinanden, inden vi gik igennem skoven. Samtidig ser vi det ene skop som var med på turen. fotoRR14

 

Ser ud over vandet

Nogle så efter grønspætten mens andre så på edderfugle. foto

Og så ikke helt alligevel. I år skinnede solen fra en skyfri himmel og 16 fuglepiger var mødt op på denne smukke dag.

Kulthuset ved Moesgård

Vi samledes i kulthuset ved Moesgård. foto©RR14

Vi gik ned igennem skoven, langs åen og spejdede efter vandstæren.
I et af de mange stop vi gjorde, så vi træløberen og spætmejsen. Mange blåmejser og musvitter havde travlt med at finde insekter og frø.
Men vandstæren så vi ikke. Det er heller ikke så underligt, for da vi startede turen opad formiddagen, var folk, hunde og børn allerede i gang med forskellige aktiviteter.

Ved det gule fiskehus stoppede vi op, og så ud over vandet. Her lå en del edderfugle, lidt skarv og nogle måger. Der var trængsel om det ene teleskop, som én havde gidet slæbe med på turen!

Vi gik op og slog lejr i kulthuset, hvor der blev varmet glögg, skåret en pap-kop til Helle, smagt Trine`s guddommelig brownie-kage. Og Ea´s kokostoppe røg sørme også ned. Fuglemæssigt var det en mager tur, men hyggeligt det var det.

Skjølmøer varmer glögg på det lerklinede gulv. foto©RR14

Skjølmøer varmer glögg på det lerklinede gulv.
foto©RR14

Artsliste: Musvit, blåmejse, spætmejse, gråkrage, bogfinke, træløber, ringdue, rødhals, hættemåge, stormmåge, skarv, edderfugl, halemejse , grønspætte og marsvin.

Sødringholm Strand

Ud af bilen op og med skopet

Ud af bilen op og med skopet. foto©RR14

Søndag den 9. 11 – 2014
Kl.10 – 15
Af Rikke Rørbech
Artsliste, Lotte Skjærbæk

 Øv, øv, døren var låst indtil Sødring kirke. Vi var nogle stykker der var kørt lidt tidligere hjemmefra, for at nå et kort besøg i kirken inden fugleturen begyndte.
Den er kendt for sine mange flotte kalkmalerier. Toilettet var heldigvis åben, og efterhånden ankom flere biler fyldt med fugleinteresserede kvinder. Vi mødtes på p-pladsen foran kirken. På denne tur var vi 16 forventningsfulde kvinder med kikkerter om halsen og skoper på ryggen.

Sødringholm strand

Bag diget var der sikkert at se fugl. foto©RR14

Vi kørte igennem både godset og skoven, før vi opdagede, at vejen var afspærret på grund af jagt. Tilbage igen mod kirken, og nu fandt vi den rigtige vej ned mod stranden. Vi mærkede straks den stride vind, der denne lørdag kom fra syd. Det var lettere overskyet, højvande og modlys. Den vanskeligste situation når vadefugle og ænder skal bestemmes.

”Der sidder en havørn”, kom det promte fra en ny Kirsten. Der blev stillet skarp med det samme og ganske rigtigt sad der en havørn, ude på en af sandbankerne.

Der stilles skarpt på havørnen.

Der stilles skarpt på havørnen. foto©RR14

Fjerdragten var lidt spraglet, hovedet og næb var stadig mørkt, altså en ungfugl.
Rigtig mange storspover gik ude på vaden og trak sandorme op fra dybet. Gravænder og mange gråænder trådte også tydeligt frem. En del strandskader stod på pollerne.
Vi gik nordpå langs stranden og bag diget. Der var advarsler om jagt i skoven, så flere af os var lidt utrygge ved situationen.

Skulle vi eller nej, …men jeg kender det smukke område oppe ved skoven, hvor der plejer at opholde sig en del småfugle, det trak i mig.

”De skyder kun med hagl, og de preller bare af på jakken”, fortalte Trine. Det lød, som om hun havde styr på det. Men hvad med ansigtet, tænkte jeg. Nej, det var ærgerligt, nu vi havde kørt så langt.

Vi spiste frokost ved bilerne. Der blæste forsat en strid vind.
Hov, der fløj min æggemad, og mens jeg forsøgte at børste sandet af, satte Merete sig ind i bilen for at spise. Resten af gruppen satte sig op ad hegnet.

Ned over engen

Ned over den våde eng. foto©RR14

Næste stop hed Under bakken, og her gik vi ned over den våde strandeng mod fjorden. Vi kikkede ud mod pollerne. Der så vi et par knortegæs, der svømmende mellem gråænder.

”Er det ikke, nej, jo”, Lotte er voldsomt i tvivl, ”men er det ikke en vandrefalk, der sidder ude på sandbanken?” Så blev der stille, og alle kikkerter og skoper blev stillet skarpt. Det var en vandrefalk.

Vandet var trukket en del tilbage, så vi

Helle og Dorte studerer Fugle i felten

Helle og Dorte studerer ‘mågeben’. foto©RR14

gik på sandbunden nordpå, hen til pynten. Her er der udsigt til de lavvandede områder, der støder op til digerne ved Overgård Gods.

Diverse vadefugle, storspove, hjejler, islandsk ryle, strandskade og vi kunne skimte en stor gruppe gravænder gik og fouragerede. Men fuglene står meget langt ude her ved indgangen til Randers fjord, så hvis vi ikke havde haft så mange skoper, havde fugleoplevelsen været så som så. Men Lotte fik prøvet den ’mågenøgle’ af, som hun har lavet og flere fik indsigt, så fire mågearter kunne bestemmes.
Lotte fik graveren til at låse kirken op, så inden vi forlod p-pladsen Sødringholm, fik vi set de flotte kalkmalerier.

Artsliste:
Skarv, Fiskehejre, Sangsvane, Knortegås, Gravand, Gråand, Skeand, Edderfugl, Toppet skallesluger, Havørn, Vandrefalk, Strandskade, Strandhjejle, Hjejle, Islandsk ryle, Storspove, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Musvit, Gråkrage, Ravn, Stær, Bogfinke

 

Kongens Mose, Sølsted Mose – og sort sol

Lørdag 12.30 – 19.30 den 4. oktober 2014

Artsliste og ref.    Af Lotte Skjærbæk (video følger senere)

Fuglepigetur i Sønderjylland

Fuglepigetur i Sønderjylland foto©RR2104

Efter ankomst til Kongens Mose blev madpakkerne straks fundet frem. Alle 17 deltagere var helt klar til frokost og vi konstaterede hurtigt, at basis af fugletårnet var som skabt til frokostbord.

Efter at dette vigtige programpunkt var klaret, scannede vi området for fugle. Desværre var tranerne ikke hjemme den dag, men der var da en del krikænder i søen. På en dag, hvor man har en bedre tid kan det anbefales at gå en tur i den nærliggende Draved skov, som udgør det største stykke urørte skov i Danmark.

De tre fra Fyn

+De tre fra Fyn. foto©RR2014

Fordelt i 7 biler fortsatte vi herefter mod Sølsted Mose, der er et af Fugleværnsfondens reservater. Som led i en naturgenopretning har man for nylig ryddet en stor del af vegetationen og hævet vandstanden, hvilket bl.a. vil komme fuglelivet til gode. Området er ubetinget bedre at besøge om foråret, hvor man kan træffe f.eks. blåhals og nattergal, så dagens besøg på lokaliteten skulle blot opfattes som en appetitvækker. Vi gik en lille tur ind til det nærmeste fugletårn, men gulspurv var vist den eneste art, der blev føjet til artslisten her.

Herfra skulle vi videre mod Rickelsbüller Koog/Margrete Kog, hvor vi for alvor regnede med at få fugleabstinenserne dæmpet. På grund af de mange biler, opgav guiden at gennemføre kortegekørsel dertil, men måske var aftalerne om mødested og –tid ikke tilstrækkeligt klare. I hvert fald lykkedes det ikke at samle tropperne, for i et par bilerne valgte man at stoppe for at se fugle et andet sted. Vi der nåede frem til diget, fik imidlertid masser af gode fugle på listen. Noget af det bedre var en flok på over 50 rastende dobbeltbekkasiner og ikke mindre end to vandrefalke.

Diskussion om hvor Aventoft ligger.

Diskussion om hvor Aventoft ligger. Flere blev væk i løbet af turen. Foto©RR2014

Diget ved Aventoft, sort sol

Vi venter på diget ved Aventoft. Kommer stærene? foto©RR2014

Stærenes sengetid nærmede sig, og derfor nærmede vi os det forventede overnatningssted ved Aventoft. Inden da var der tid til både at shoppe og at tilberede et let aftenmåltid på diget, hvor vi efterhånden alle blev samlet igen. Astrid styrede med stort overblik de to medbragte trangier, og i god tid inden stærene for alvor begyndte indflyvningen var alle udstyret med pulversuppe og hjemmebagt bolle.

 

Stærene valgte heldigvis det ”rigtige” sted at gå til ro, så vi havde fint udsyn til de mange tusinde fugle, der trak ind i små, store og kæmpestore skylignende flokke. Fantastisk at se deres koordinerede indflyvning, og imponerende at høre dem snakke sammen efter landing. En enkelt rørhøg sejlede forbi på et tidspunkt, men den fik nu ikke stærene på vingerne, så den helt rigtige sort sol flyvning blev det ikke til på denne aften, men alligevel en dejlig oplevelse.

Artsliste: (med forbehold for at vi ikke så det samme fra alle biler): Skarv, Fiskehejre,  Grågås, Bramgås, Knortegås(mørkbuet), Gravand, Gråand, Pibeand, Krikand, Rørhøg, Rød glente, Musvåge , Vandrefalk, Klyde, Hjejle, Vibe, Almindelig ryle, Krumnæbbet ryle, Sortklire, Storspove, Dobbeltbekkasin, Brushane, Hættemåge, Stormmåge, Svartbag, Ringdue, Landsvale, Engpiber, Husskade, Gråkrage, Stær, Gulspurv, Rørspurv.

Lille Vildmose

Lørdag den 13. august 2014

Af Lotte Skjærbæk

Turen til Lille Vildmose er efterhånden en klassiker på FP-programmet. På denne dejlige efterårssøndag dukkede 19 kvinder, heraf hele 3 FP-debutanter, op på P-pladsen ved Vildmosecentret.

Vildmosecentret, fuglepigeroj

Lotte fortæller om Vildmosen

Da alle havde fået tisset af, fortalte dagens turledere lidt om området og dets fugleliv. Forventningerne var store, for ifølge DOF-basen var der store chancer for mange spændende fugle. Ud over kongeørnene, var næserne sat op efter bl.a. traner, diverse vadere – og vandrikser, som man ofte hører, men sjældent ser.

Hestholmskjulet, lille Vildmose

Høstemarktårnet. Herfra flot kik på svævende juvinil kongeørn. Foto©RR14

Efter at have fordelt os i 5 biler lagde vi fra kaj med kurs mod Høstemarktårnet. På vejen blev et par tårnfalke og stenpikkere studeret. I Høstemarktårnet var der ikke umiddelbart noget fuglsk at se, så kikkerterne blev stillet ind på et par krondyr (mor og unge), der lå og nød livet på engen ud for tårnet. Turlederne kunne imens fortælle om hin mindeværdige snevejrstur til Vildmosen for to et halvt år siden, hvor Høstemarktårnet kun bød på et par måger og en uspecificeret rovfugl. Men heldigvis havde vi bedre fugleheld i dag, og pludselig var fuglene der. Først flokke af hjejler, der gav opvisning, så strøg en spurvehøg forbi. Pludselig råbte Grete: ”Der er store fugle derude!”, og lynhurtigt var alle kvinder, kikkerter og teleskoper på plads i Gretes side af tårnet. Det blev hurtigt klart, at der var tale om ørne, men var det hav- eller kongemodellen? Fuglebøgerne måtte frem. Lyset og vinklen drillede lidt, men endelig så vi dem tydeligt nok til, at en konklusion kunne drages: kongeørn. Stort!

Vegetationen er ved at ta overhånd i Vildmosen. men her kigges efter vadefugle

Vegetationen er ved at ta overhånd i Vildmosen. men her kigges efter vadefugle

Videre gik turen ad Hegnsvej, hvor vi var ude at kigge på flere af de vandfyldte grave. Masser af viber, men ellers ikke det store. De sidste af gravene besluttede vi at gemme til efter frokost, for maverne var begyndt at knurre. Frokosten blev indtaget på p-pladsen før rovfugletårnet. Her blev nogle af deltagerne trænet i disciplinen pælesidning. Selve tårnet bød ikke på mange observationer, men på turen ad plankestien ind til tårnet var der mulighed for at botanisere, og Ea fortalte, hvordan man kan trække en væge ud af lysesivets marv.

Lang tur ud til rovfugletårnet.

Lang tur ad plankestien ud til rovfugletårnet. fotoGRR14

Næste stop var Portlandmosen, hvor man kan gå på plankestier og få en god fornemmelse af højmosens spændende planteliv. Tæt herved fik vi en anden af vores ønskearter på listen, idet et par skestorke pludselig fløj op. På den anden side af Ny Høstemarkvej er der, siden sidst vi var heroppe, blevet etableret et nyt tårn, og det måtte vi naturligvis prøve. Flot udsigt, over mosen. Fuglene var langt væk, men nogle krikænder og grågæs blev dog identificeret.

Nyt fugletårn i Vildmosen

Nyt fugletårn i Vildmosen.

Alle mand ind i bilerne igen – og så tilbage til Hegnsvej, hvor vi lige manglede et af de gode obs-steder. Her blev det til mængder af hjejler og nogle fine, fine dobbeltbekkasiner. På vejen videre til Tofte Sø var nogen så heldige at se tranerne. Ved Tofte Sø var der som altid skarver. Desuden var der tidligere på dagen observeret bjergænder, men efter endnu en gang nærlæsning af ”Fugle i felten” måtte vi erkende, at det ”bare” var forskellige varianter af troldænder, der lå på søen – og altså ikke bjergænder. Men som altid en dejlig FP-tur med højt humør og god stemning.

Artsliste:
Gråstrubet lappedykker, Lille lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Skestork, Traner, Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Gråand, Knarand, Krikand, Troldand, Kongeørn, Rørhøg, Musvåge, Spurvehøg, Tårnfalk, Lærkefalk, Fasan, Hjejle, Vibe, Almindelig ryle, Rødben, Hvidklire, Dobbeltbekkasin, Hættemåge, Ringdue, Landsvale, Engpiber, Hvid vipstjert, Stenpikker, Gransanger, Blåmejse, Halemejse, Husskade, Skovskade, Allike, Råge, Gråkrage, Stær.

 

Bogpeters Hytte ved Stubbe Sø

Lørdag den 23.8 kl. 10-15

Af Rikke Rørbech
Artsliste: Hanne Andersen

Og det er ikke hver dag, man opnår at blive våd tre gange, – og tør igen, fortalte Hanne efter turen til Stubbe Sø.

Vi lagde godt fra ved Dagli’ Brugsen i Tistrup. P-pladsen blev fyldt af kvinder, der var klar til fugletur. Videre i et mindre antal biler, og ind igennem skoven til Bogpeters hytte.

Bogpeters hytte

Flere gik straks i gang med at kikke. foto©LS14

Hytten blev besigtiget, mens lyden af toilettets cisterne hørtes i baggrunden. Vild luksus. Allerede inde i stuen blev kikkerten sat for øjet, og der blev spejdet ned mod søen og henover engen. Lyngen blomstrede så smukt og udgør den pragtfulde udsigt fra stuens panoramavindue.

Turen gik ad tampestien ned over engen til første stop, hvor der blev spejdet efter rødrygget tornskade, der netop yngler her.

Ad trampestien ned mod Stubbe Sø

Ad trampestien ned mod Stubbe Sø. foto©RR14

Videre mod søen hvor hundrede af land- og digesvaler søgte føde over rørskoven.

Skoperne slås op

Skoperne sætte op foto©RR14

Senere dukkede en fouragerende rørhøg op ved den anden bred. Ænder, gæs, blishøns og lappedykkere søgte føde i søen.

Tilbage mod hytten, hvor to stenpikkere rastede.

Frokosten blev indtaget ude på terrassen. Et par musvitter og en sumpmejse søgte føde ved fuglehuset, mens en mus tog rester nede i græsset. Her sad vi i solen og snakken den gik. Sommerfugle som

vi kigger efter fugl

Vi talte om livet før og efter man fik et skop. foto©RR14

Admiral, storplettet perlemorssommerfugl, engvandøje, citronsommerfugl blev artsbestemt og fotograferet. Der er stor biodiversitet på de 26 hektar, som hører til hytten. Kumulusskyerne fortættede og så kom der en byge. Det var et forvarsel om, at de byger, der kom i løbet af eftermiddagen, blev meget værre. Der var vand og senere hagl i dem.

Turen fortsatte godt tre kilometer mod den østlige ende af søen, hvor der er opstillet et fugletårn. Gå-turen med skop på ryggen og andet habengut er forholdsvis hård. Det formildende er de mange naturtyper, man passerer. Endelig kommer man forbi et stykke af savannen i REE park. Et par strudse, fem til seks giraffer og et sløvt næsehorn blev spottet. Endelig nåede vi fugletårnet og der gik ikke lang tid før en vandrikse skreg. Skarverne sad i træerne og fløj af sted for at fiske.

Selvom årstiden ikke var fuglemæssigt optimal for et besøg (mange af sangerne og fluesnapperne er trukket), kom vi alligevel op på 39 arter den lørdag.

regnvejr

På jagt efter den sorte stork, i øsende regnvejr. foto©RR14

På vej tilbage til Århus kørte vi til Hjørret skov for at se den sorte stork, der har trukket flere ornitologer af huse. Vi kæmpede os af sted, hvor haglbygen tog til i styrke. Vi fandt det lille vandhul, hvor den for en tid har slået sig ned, men den eftermiddag havde den besluttet at forlade landet.
Det er ikke alting, der er meningen.

Artsliste: Sølvmåge, hættemåge, landsvale, digesvale, mursejler, musvit, blåmejse, sumpmejse, sortmejse, spætmejse, bogfinke, løvsanger, lille korsnæb, stenpikker, rødstjert, rødhals, hvid vipstjert, fuglekonge, gærdesmutte, stær, rødrygget tornskade (hun), flagspætte, skovskade, rørhøg, musvåge, ravn, gråkrage, ringdue, fiskehejre, skarv, vibe, vandrikse, blishøns, grågæs, gråand, taffeland, troldand, hvinand (hun), knopsvane, toppet lappedykker, struds!

 

 

Stavns fjord på Samsø

Lør- og søndag 14 -15 juni.
Af Rikke Rørbech
Artsliste: Lotte Skjærbæk

På vej langs Stavns fjord. Øen Sværm ses i baggrunden

På vej langs Stavns fjord.
Øen Sværm ses i baggrunden foto©RR14.

Stemningen var hektisk på p-plads området foran færgelejet i Hov.
” Her er fand’me ingen frie pladser, hvor jeg kan parkere”, udbrød turlederen.
Det krævede flere omgange rundt i det ensrettede p-område, før det lykkedes at finde plads til de biler, som ikke skulle med over til Samsø. Vi var de 15 kvinder, der var plads til på denne tur. Lotte havde været ude i en større logistik, før det kom til at passe med så få, men så fyldte biler som muligt. Færgen til Samsø var totalt udsolgt denne solbeskinnede lørdag formiddag, hvor øen første gang fik besøg af fuglepigerne.

Der fortælles om dagens tur

Der pakkes ud og Ella fortæller om dagens tur

En hyggelig time senere kørte vi i land i Sælvig, Hvor vi blev hilst velkommen af Joan og Pia, og ti min. senere ankom vi til Toftebjerg. Ella og Kirsten tog imod os, på den store græsplæne foran huset, mens gulbug, grønirisk, bogfinke og mange andre af sangfuglene sad i træerne og sang. Ella fortalte om tidevandsforholdene i Stavns fjord, hvor der nu var højvande, og derfor skulle vi ikke regne med ret mange vadefugle. Hun foreslog derfor, at vi skulle stå tidligt op næste morgen og tage til fjorden ved Stenskov, hvor vi ville få god udsigt over den del af fjorden, hvor både Hjortholm, Barneknold, skarvkolonierne og mange vadefugle kan ses ved lavvande. Men først skulle vi i gang med dagens program.

Snart var alle klar til afgang, og vi kørte ned til fjorden. Kort efter fandt vi den lille p-plads, hvor Ella guidede os ud i den smukke natur langs fjorden. Vi passerede vadestedet til øen Sværm, hvor der først efter 15. juli, kan vades over, og i øvrigt er den eneste ø i fjorden, man må besøge.

I hjertet af Samsø

I ‘hjertet’ af Samsø, fiskelejet hvor vi spiste frokost. foto©MT14.

Vi så ikke alle 1200 par edderfugle der yngler på Samsø, men vi så rigtig mange hunner med deres unger i snart sagt alle størrelser. Næste dag fandt vi hannerne, der lå ved Besser Rev med en fjerdragt i begyndende fældning. Næste stop var p-pladsen efter byen Stavns. Mange gravænder gik rundt oppe på holmene. Strandskader, fjordterner, sildemåger, stormmåger og svartbag. Pludselig skulle vi igen i gang med måge-nøglen! Vi indtog frokosten i Samsøs ’hjerte’, ved bord-bænkesættene ved det lille fiskeleje.

Dorte med sit nye skop på ryggen.

Dorte med sit nye skop på ryggen.

 

”Remmen skal på de ben med softgummiet”, Lotte hjalp Dorte med at få hendes spritnye Kite-skop, monteret med den indkøbte sele. Op på ryggen med skopet, og så var vi af sted igen. Næste stop var i nærheden af ishuset i Langør. Uhm.
Tilbage til p-pladsen ved Hesselholm Made. Her vil flokke af lille regnspove snart ankomme fra ynglepladserne nordfra. I stedet for at gå over maden gik vi igennem en lille stykke skov, der førte os over Østerhede mod havet. Et ualmindeligt smuk område, hvor de vilde roser netop blomstrede.

Annette sidder fast i det smalle fæhegn

Annette sidder fast i det meget smalle fæ hegn

Trætte vendte vi hjem, hvorefter flere af os tog en frisk dukkert i Samsøs dejlige badevand. Vi hyggede os om aftenen hvor Ea læste en morsom fuglehistorie op, og guiden havde udtænkt en alt for let ’gæt en fugl’ quiz. Frisk udhvilet næste dag, fik vi morgenmad i Ellas renoverede lade. Madpakker blev smurt, og snart var vi af sted mod Stenskov og Barneknold. Nu var det lavvandet og mange rødben gik rundt og fouragerede. Enkelte klyder, strandskader, stor regnspove, hvidklire og gravænder. Endelig kørte vi til Besser rev, hvor vi kunne gå ud på revet, indtil skilte fortalte, at der frem til 15. juli er adgang forbudt på grund af ynglende fugle. Vi så 60 forskellige arter på vores tur rundt om Stavns fjord og ved Ellas hus i Toftebjerg. Stor tak til Ella for turen rundt om Stavns Fjord, husly og forplejning og til Joan i Nordby for husly.

Vi fik vasket lidt op.

Opvasken klares i Ellas hyggelige lade.

Artsliste lørdag: Gråstrubet lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Gravand, Ederfugl, Toppet skallesluger, Musvåge , Tårnfalk, Fasan, Blishøne, Strandskade, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Sildemåge, Svartbag, Fjordterne, Ringdue, Tyrkerdue, Gøg, Mursejler, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Engpiber, Skovpiber, Hvid vipstjert, Gærdesmutte, Solsort, Havesanger, Munk, Gærdesanger, Tornsanger, Rørsanger, Gulbug, Løvsanger, Gransanger, Musvit, Rødrygget tornskade, Skovskade, Gråkrage, Stær, Skovspurv, Bogfinke, Tornirisk, Gråsisken, Stillits, Grønirisk, Gulspurv, Kornværling/Bomlærke.
Søndag: Rørhøg, Klyde, Vibe, Rødben, Hvidklire, Storspove, Stor præstekrave, Rørspurv.

Vejlerne

Traner i luften ved Kraptårnet

Udsigt fra Kraptårnet med traner i luftenVejlerne

Lørdag den 24. maj 10–17 Af Lotte Skjærbæk Foto: Rikke Rørbech

Truttende traner, skønne skægmejser, herlige havørne og solbeskinnede sortterner… Ja, vi har nok alle vores personlige favoritter blandt fuglene, men der var noget for enhver smag på denne solbeskinnede tur til Vejlerne, hvor vi fik hele 61 arter på listen. Vi mødtes som sædvanligt ved naturcentret på Bygholmvejlevej og tog derfra direkte til Kraptårnet. Kort efter ankomsten hertil dukkede et par havørne op og vakte vældig begejstring hos de i alt ti fugledamer. Også tre traner i det fjerne blev studeret med stor interesse.

På vej tilbage fra Kraptårnet

På vej tilbage fra Kraptårnet.

Vi var netop blevet enige om, at de godt måtte komme lidt tættere på, da en større flok traner pludselig kom flyvende direkte hen over fugletårnet fra østlig retning og var så venlige at lande, så vi kunne se dem i ”nærbillede”. Flere småflokke fulgte, og i alt nåede vi vel op på 50-60 traner i alt. Efter den gode begyndelse gik turen videre til Han Vejle, hvor vi kunne høre mange af de fugle, der hører til i rørskoven, bl.a. rørspurv, -sanger og -drum samt skægmejser. Rørspurvene og rørsangerne sad ofte pænt fremme til beskuelse. Små glimt af skægmejserne fik vi også, men til vores fortrydelse ville de ikke sidde stille, så man rigtigt kunne nyde synet.

Sivskjulet ved Han Vejle

Sivskjulet ved Han Vejle

Til gengæld nød vi vores frokost ved bordbænkesættene midt i rørskoven.   Ved Kogleakssøen ud for Kærup Holme skjulet skulle der først og fremmest kigges efter sortterner. De elegante flyvere var heldigvis, hvor de skulle være, og blev også beundret på behørig vis, men kun indtil Ingrid næsten råbte: ”der er skægmejse lige her udenfor”. Dette uskyldige udbrud førte til tumultagtige scener, og fugletårnet var liiiige ved at vælte, for alle for hen til Ingrids ende af tårnet for at nærkigge de små nuttede fugle. (Kun fordi fotografen og referenten lynhurtigt opfattede faren og løb ned i den anden ende af tårnet, undgik vi katastrofen).

Fuglepiger fra Østjylland

Lige inden tårnet vippede, da nogle skægmejser var udenfor vinduet.

Nok en stor oplevelse ventede forude, for næste stop var riderne ved Bulbjerg. Da vi nærmede os kysten, skiftede vejret fra sol til havgus, men det var klart nok til, at vi sagtens kunne nyde synet af de smukke rider ved at gå forbi på stranden under ”fuglefjeldet”. I klitterne blev der også botaniseret lidt. Bl.a. fandt vi blodrød storkenæb, læge-kokleare og alm. mælkurt. For mange var det første bekendtskab med området, og da havgusen efterhånden var lettet, var det oplagt også at tage en tur op på Bulbjerg og nyde den fantastiske udsigt deroppefra.

Bulbjerg

Der tages fotos af de smukke rider

Det gjorde vi så. Efter ”rideturen” var der behov for en kort ispause, inden vi vendte tilbage til udgangspunktet ved Bygholm Vejle. Her fik vi såmænd et par havørne til (eller måske de samme en gang mere). Vi havde også håbet på skestorke, og de mest tålmodige af os nåede da også at se et enkelt par i luften. Det var slutningen på en ualmindeligt dejlig tur i felten. Tak til alle for som altid at bidrage til den gode stemning.

Isspisning

Is-kuglerne var endnu ikke fundet frem, men en pind is gik også an.

Artsliste: Toppet lappedykker, Sorthalset lappedykker, Skarv, Rørdrum, Fiskehejre, Skestork, Knopsvane, Grågås, Bramgås, Gravand, Gråand, Knarand, Spisand, Skeand, Atlingand, Taffeland, Havørn, Rørhøg, Musvåge, Lærkefalk, Vandrikse, Blishøne, Trane, Strandskade, Klyde, Vibe, Mudderklire, Rødben, Hvidklire, Stor kobbersneppe, Brushane, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Ride, Havterne, Sortterne, Ringdue, Gøg, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Engpiber, Hvid vipstjert, Nattergal, Solsort, Tornsanger, Sivsanger, Rørsanger, Løvsanger, Gransanger, Sortmejse, Skægmejse, Husskade, Allike, Gråkrage, Bogfinke, Tornirisk, Rørspurv, Gulspurv.

Geddal Enge, Venø Bugt kanalen og Stubbergård Sø

Fugletårn i Geddal Enge

Kikkert Kirsten og Kikkert Lotte i fugletårnet i Geddal Enge.

Søndag den 27.april Af Astrid Agerholm Artsliste Lotte Vi mødtes 9 friske kvinder kl 10 ved Geddal Enge.

Dofnv -caretaker Susanne Primdahl

Caretaker Susanne Primdahl siger velkommen i Geddal Enge foto©RR2014

Vores gæsteguide Susanne Primdahl (DOF nv-Jylland) havde lovet at vise os noget af sin ”fuglebaghave” og det var lige hvad hun gjorde. Her var fyldt med vadefugle bl.a. klyder, rødben, strandskade, brushøne, ryler og hjejler. Hjejlerne var næsten i fuld pragtdragt og med solen på lignede det små kongekapper de bar. Og præstekraverne nærmest poserede for os, stor og lille præstekrave i samme kikkertfelt, det var meget pædagogisk og vi fik rigtig studeret artsforskelle. Her var også mange ænder: skeand, gravand, gråand, atlingand, pibeand, knarand, krikand. Grågæssene fremviste der små nye unger og rørhøgen fløj rundt over sivene på vinklede vinger på jagt. Dagens drillefugl var helt klart sortkliren, mange gange blev der råbt sortklire, hvorefter fuglen blev bestemt til et rødben, sortkliren på vej i sommerdragt ligner virkelig en rødben.

fuglepiger fra Dofoj på besøg i Geddal enge

Er det sortklire…nej det var rødben. Foto©RR2014

Vi spiste frokost i solskinnet og kørte videre til kanalen ved Venø Bugt, hvor der var chance for rastende havørn. Så heldig var vi ikke, til gengæld så vi både fjordterne og meget overraskende dværgterne. Vi afsluttede ved Stubbergård Sø, hvor vi gik en runde i mosen, et virkeligt dejligt sted, Lotte og Rikke måtte tilbage efter glemt kikkert, så de må have Stubbergård Sø til gode. Fuglene var meget stille her, tror de sov til middag, undtagen misteldroslen der sang for os. Tak til alle for en god tur og tak til Susanne for at hun ville guide os. Artsliste: Toppet lappedykker, Skarv, Rørdrum, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Gravand, Gråand, Knarand, Skeand, Pibeand, Krikand, Atlingand, Troldand, Toppet skallesluger, Rørhøg, Musvåge, Tårnfalk, Fasan, Strandskade, Klyde, Lille præstekrave, Stor præstekrave, Hjejle, Vibe, Krumnæbbet ryle, Rødben, Brushane, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Fjordterne, Dværgterne, Tamdue, Ringdue, Landsvale, Engpiber, Skovpiber, Hvid vipstjert, Gærdesmutte, Jernspurv, Misteldrossel, Solsort, Munk, Gærdesanger, Løvsanger, Gransanger, Musvit, Blåmejse, Husskade, Gråkrage, Stær, Bogfinke, Grønirisk, Rørspurv, Gulspurv (57 arter)

Værnengene ved Ringkjøbing fjord og Nationalpark Skjern Enge

Lørdag den 5. April 10.30 – 17.15

Nordladen ved Værnengene

Godt udsyn fra øverste etage i Nordladen. foto©RR14

Af Rikke Rørbech, Artsliste Lotte Skjærbæk Vi mødtes ved Nordladen, midt på formiddagen, i et gråt og diset vejr. Gensynsglæden er altid stor, når vi mødes. Hvem dukker op, og støder der flere fugleinteresserede til turen? Mens vi hilser og finder kikkertgrejet frem, bliver vi iagttaget af ca. 10.000 bramgæs. De står lige ovre på engen på den modsatte side af den grusvej, der senere vil føre os rundt i terrænet. Hvor vi end vender øjet hen, står der store flokke af bramgæs. Et imponerende syn. Dagen før vi er her, er der talt 23.000 bramgæs, der fouragerer i området (se DOF basen).

Bramgæs ved Nordladen

Bramgæs ved Nordladen

Gæssene trækker snart nordpå til ynglepladserne på Svalbard, Gotland men primært i den nordvestrussiske del af Arktis. Fedtdepoterne skal fyldes op inden den lange tur. Flere skutter sig i det vandkolde vejr, og regnbukser findes frem. ”Så er der oven i købet et rent og opvarmet toilet, jeg skynder mig” siger Lotte. Store smil breder sig hos de fremmødte, sikken en luksus, det hører til sjældenhederne på vore ture. I den øverste del af laden er der information om fuglelivet, landbrugskulturen og områdets historie. Her findes kort og foldere over hele området også Tipperne, som vi ikke kommer ud på. De skal besøges om fredagen mellem kl. 8-14. Skoperne bliver hurtigt sat i stilling. Brushøns og stor kobbersneppe går tæt ved laden og leder efter føde. Ude på engen ligger en større flok krikænder.

Inden i Nordladen

Der stilles skarpt og kigges i Nordladen foto@RR14

Det er svært at komme ned fra laden, der dukker hele tiden nye fugle op gennem disen. Men vi må videre rundt og se mere af området. De kåde viber følger os til bilerne. ”Det er vigtigt at vi bliver inde i bilerne og kigger fugl igennem vinduet, så skræmmer vi dem ikke væk”, fortæller jeg. De mange biler starter konvojkørsel og sætter langsomt af sted. Vi ser hele tiden nye fugle på ruten. På vej mod fugletårnet ligger Værnsande som er en lavvandet sø. Igennem disen kan vi se en gruppe spidsænder ligge på brinken. En stor and med en imponerende fjerdragt. Ærgerligt med disen, der bliver værre og værre. Ved fugletårnet er udsynet nu helt lukket til. Tiden for frokost er overskredet med flere kvarter, så vi kører tilbage til Nordladen, og spiser frokost inden døre. Vi forlader Værnengene og kører mod Nationalpark Skjern Enge. Vi starter ved fugletårnet ved Lønborg. Og her ser vi skestorke, der overflyver tårnet, og opdager en lille flok skestorke, der står ude i engene. Der er tumult i hættemågekolonien. Yngledragten, hætten, står helt skarpt aftegnet på fuglene. De mange forskellige ænder studeres, og en enkelt sorthalset lappedykker svømmer rundt. Den er tydelig at se, med de mange farver og det røde øje. Hestholmtårnet og pumpestation Nord er næste stop og endelig vender vi næsen mod Kong Hans bro over Skjern Å, tæt ved Skænken Sø. Blåhalsen er ankommet, og den er observeret ved sin sang om morgenen. Måske er vi heldige, at de sidder og synger, nu vi nærmer os ved femtiden. Vi går på diget langs Skjern Å og med pilekrat og vådområdet ud mod Skænken Sø. Kirsten er skadet i benet, så hun begynder at gå tilbage mod bilerne. Hun er den heldige, der ser blåhalsen hoppe rundt i pilekrattet. Den synger ikke, og væk er den igen. Vi slutter 17.20 og kører trætte hjem, efter en rigtig god lang fugletur med 45 arter på listen. Artsliste; Toppet lappedykker, Sorthalset lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Skestork, Knopsvane, Kortnæbbet gås, Grågås, Bramgås, Gravand, Gråand, Knarand, Spidsand, Skeand, Pibeand, Krikand, Hvinand, Troldand, Taffeland, Rørhøg, Blå kærhøg, Musvåge, Tårnfalk, Blishøne, Hjejle, Vibe, Almindelig ryle, Rødben, Stor kobbersneppe, Storspove, Brushane, Hættemåge, Sølvmåge, Ringdue, Sanglærke, Hvid vipstjert, Rødhals, Blåhals, Stenpikker, Solsort, Gransanger, Blåmejse, Gråkrage, Bogfinke,

Alrø  og Gyllingnæs/Lerdrup bugt.

Lørdag den 22.2.2014  kl. 12-16 Af Rikke Rørbech Med bilerne proppet med kikkert, udstyr og varme trøjer var 21 fremmødte damer, klar til lørdagens fugletur på Alrø. Lavvande og genskin fra en evt. sol var taget med i planlægningen, så mødetiden var først kl. 12. Bag den lille læskærm ved Alrø Egehoveds borde og bænkesæt, blev frokosten hurtigt indtaget.

fuglepiger frokost

Frokost i det fri. ©LS iphone

Turlederen udbrød begejstret, samtidig med at hun, ved en fejl, tog en bid af sin vante: ” Det forlyder at man forbrænder flere kalorier, hvis man spiser sin mad i frostvejr”. Humøret var godt og Trine sørgede for, at vore halse blev smurt. I den stride vind og lettere diset horisont var havørnen ikke synlig ovre på Vorsø. Måske var den slet ikke hjemme. I stedet lå ederfugle og toppede skalleslugere og fiskede i den oprørte fjord. Strandskaderne gik og søgte føde i den opskyllede blæretang. Pludselig kom en lille gruppe hjejler flyvende henover marken. Var det strandhjejler eller bare hjejler. Vi blev aldrig helt sikre.

strandeng Alrø

Strandengen på vestsiden af Alrø foto©RR2014

Næste stop blev på vestsiden af øen. Vi gik ned ad en lille markvej, som ender ud på strandengen. Her gik storspoverne og stak deres krumme næb ned i sandet, og flere gravænder lyste op med deres knaldrøde næseknop, mens de søgte efter føde i det lave vand. Tilbage til et view over pollerne på østsiden af øen. Her blev skoperne hurtigt sat i stilling og der gik ikke lang tid før Hanne N. udbrød: ”Yes, der sidder en stor havørn på en pæl”. Godt fundet. Var det ørnen fra Vorsø, der sad på en pæl ude på en af pollerne. Dens lyse hoved fortalte os, at det var en ældre fugl. Havørnen havde god tid og lod sig beundre af alle 21 damer, inden den lettede.

Fuglepiger på Alrø

Der stilles skarp på havørnen foto©RR2014

Normalt lyder det lavvandede område omkring pollerne af grågæs, men senere så vi, at de gik og fouragerede på markerne ved Gyllingnæs. Forventningerne var tårnhøje, da vi fortsatte turen mod Gyllingnæs og Lerdrup agerland. Bilerne blev parkeret, og på marken op mod en gruppe træer jagede en stor blå kærhøg (hun) og længere henne over marken var der en til. I alt tre blå kærhøge viste flot jagtteknik. Et imponerende syn. Vi var kommet for at se en af de mange mosehornugler, der de sidste 14 dage har holdt til på stedet. Der har været talt op til 9 ugler. Det er trækgæster fra nordlige Skandinavien, Rusland eller Skotland. Han og hun er næsten ens i størrelse og udseende. Ofte ser man dem sidde i græsset. De lever af gnavere som de jager efter lyden. De må have en ekstrem god hørelse. Vi gik på grusvejen langs diget, der ligger ud mod Lerdrup bugt, men ingen ugler. En stor gruppe blandet gås gik og fouragerede på markerne. Mange grågæs, bramgæs, blisgæs, men vi kunne ikke se nogen sædgæs, som også har været der. Tilbage til bilerne og tak for en rigtig god fugletur. På Dof-basen så jeg, at fem ugler var observeret på stedet mellem kl. 16.30 og 17.30. Lidt øv, for vi kørte hjemad kl. 16, men prøv at køre derned igen, nu ved I hvor I skal kigge. Her en lille lommevideo fra sidste torsdag: http://youtu.be/5wWmPupLnxQ Artsliste af lotte Skjærbæk: Skarv, Sangsvane, Blisgås, Grågås, Bramgås, Gravand, Gråand, Pibeand, Taffeland, Ederfugl, Toppet skallesluger, Havørn, Blå kærhøg, Musvåge , Strandskade, (Strand?)hjejle, Storspove, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Ringdue, Sanglærke, Solsort, Musvit, Blåmejse, Husskade, Allike, Råge, Gråkrage, Stær, Bogfinke

Klostermølle

Søndag 26. januar kl. 10-12 Af Lotte Skjærbæk Én odder, 15 fugledamer og en dejligt masse fjerkræ.

Det var ikke kun fuglene der pustede sig op

Det var ikke kun fuglene der pustede sig op p.g.af kulden. fotoLS iphone

Efter en mørk, våd og på det seneste også temmelig kold januar var der vist en del fuglepiger, der havde fået frisklufts- og fugleabstinenser. I hvert fald var vi hele 15, der trodsede den bidende østenvind og mødte op ved Klostermølle.

Tørreladen Klostermølle

Vandet stod højt på engen ved tørreladen foto LS iphone

Engen foran tørreladen er næsten helt oversvømmet for tiden, men frosten gjorde det alligevel muligt at komme helt ud til søbredden, hvorfra vi kunne spotte de første fugle. Specielt en god håndfuld stor skallesluger fik opmærksomhed. Det blev dog hurtigt for koldt at stå i vinden, og vi satte kursen mod tørreladen. Da alle havde fået tilkæmpet sig en vinduesplads, varede det ikke længe, før en odder var så venlig at klatre op på isen og lade sig beundre, inden den atter dykkede ned. Stor jubel – og kort tid efter var det hele 7 stk. lille lappedykker i den fineste lyse vinterdragt, der vakte begejstring.

fuglepigeroj ved gudenåen

Vandstæren iagttages. fotoLS iphone

En god begyndelse på turen, som herefter fortsatte ned langs klosterkanalen. Straks blev den første vandstær spottet, og kikkerterne blev stillet skarpt. Kræet poserede længe, og der var god tid til at nærkigge både de hvide øjenlåg og de kække knæbøjninger. Der var også masser af fugle i træerne, og vi var heldige med en stor flok halemejser (både sydlig og nordlig race) og siden en gruppe fuglekonger, der – til stor glæde for publikum – søgte føde i de grene, der hang lavt over vandet. Fine små fugle. Senere blev det til endnu en vandstær – og Kirsten var så heldig at se turens eneste isfugl. Madpakkerne og de varme drikke ventede i bilerne, så tilbageturen blev foretaget i rask trav. En hyggelig frokost – samt en enkelt valnøddesnaps – blev indtaget under snak og flittig studeren af diverse fugleapps og – bøger.

Spætmejser og træløber langs kanalen

Spætmejser, fuglekonger og træløber langs kanalen

Her sluttede den officielle tur. Ca. halvdelen af deltagerne valgte at slutte af med en lille afstikker til Salten Langsø, hvor vi håbede at se havørnen. På den smukke tur over den hedeklædte bakke ned mod søen mødte vi én, som lige havde set ørnen jage. Måske har ørnen så siddet et sted og slået mave, men vi var ikke så heldige at se den. Alligevel var der vist ingen, der var skuffede over dagens artsliste, og vi er nogen, der allerede er begyndt at glæde os til den næste tur, den 22. februar til Alrø og Horskær. Artsliste: Lille lappedykker, Fiskehejre, Knopsvane, Sangsvane, Grågås, Gråand, Hvinand, Troldand, Stor skallesluger, Musvåge, Blishøne, Svartbag, Isfugl, Gærdesmutte, Vandstær, Sjagger, Solsort, Fuglekonge, Musvit, Blåmejse, Sumpmejse, Halemejse, Spætmejse, Træløber, Gråkrage, Bogfinke, Kvækerfinke, Grønsisken, Dompap og Odder Ved Salten Langsø desuden: Toppet lappedykker + Skarv.

Reklamer