Seneste ture 2012

Skovmøllen – Giber Å – Moesgård Strand

skovmøllen

Skovmøllen – Vandstæren på den højre sten i åen-:)

Den 8. december 10 – 12

Turreferat Birgitte Locht Andersen.
Fotos og artsliste: Lotte Skjærbæk

Turlederen kom 20 minutter før turstart. Jeg ville prøve at finde vandstæren, inden deltagerne mødte op. Få skridt ud ad stien fra Skovmøllen sad vandstæren. Så da kvinderne mødte op, kunne de starte med at se vandstær. Lotte satte sit skop op, så den kunne studeres nærmere. Så var turattraktionen hjemme, som man siger. På den anden side af den lille sø var hængt foderautomater op, og her flokkedes en del fugle. Den store flagspætte sad på træstammen længe, så de først ankomne nåede at se den. Men ellers var der småfugle som blåmejse, musvit, rødhals, spætmejse og bogfinke.

Vi vandrede langs åen mod havet. Der var meget småt med fugle langs stien. Men sådan er det nogen gange, andre gange kan man være heldig, at der kommer en flok fødesøgende småfugle forbi. Da vi kom ned til vandet satte Lotte sit skop op igen. På den måde kunne vi finde edderfuglene, som lå lidt langt ude. Vi fortsatte hen langs stranden, og vendte tilbage ad samme sti til Skovmøllen. Vandstæren blev betragtet en gang til næsten på samme sted som starten af turen.

Der ligger edderfugle på havet

Der ligger edderfugle på havet

Herefter kørte vi til Moesgaard museums p-plads, og gik ned til bord-bænkesættene. Solen skinnede, og vi fandt nogle bænke, hvor solens stråler stadig kunne nå. Madpakken blev indtaget sammen med glögg, som Astrid varmede på sit trangiasæt. Det var i det hele taget godt vejr. Solen skinnede, og der var ingen vind, og få frostgrader. Det var usædvanlig heldigt, for næste dag var der varslet snestorm. Turen sluttede med, at vi takkede for året, der var gået og ønskede hinanden god jul og på gensyn i det nye år.

Et par stykker af os nåede at se en musvåge ved parkeringspladsen, inden vi satte os ind i bilerne.

Artsliste: Skarv, edderfugl, hættemåge, sølvmåge, gråkrage, solsort, husskade, vandstær, gråand, stor flagspætte, musvit, spætmejse, sumpmejse, blåmejse, gærdesmutte, ringdue, bogfinke

 

Tur til Alrø og Kalsemade

Turreferat og foto Rikke Rørbech, Artsliste Lotte Skjærbæk

Aftenhimmel ved Kalsenakke kl. 16.30 18. November 2012

Vejret artede sig, som man siger. Når man besøger Alrø, som er landfast med en dæmning, kan man vælge mellem at se fugle i stærk genskin fra vandet eller møde over middag, som vi havde valgt. Til gengæld er der så højvande, men Alhale og Pollerne er altid synlige. Det var også der, vi startede med at sætte skoperne op.

En lokal fugleobservatør og -tæller stod allerede med kikkerten for øjnene og cyklen hvilende op ad benet. Dan Blohm hedder han, og da vi kontaktede ham. var han optaget af en fjeldvåge, der svævede over Hjarnø.

Lotte og Inger kigger efter gæs ved Alhale

Lidt over 300 bramgæs græssede på Alhale og en enkel mørkbuget kortegås var i blandt. En flok storspover vendte i luften. Flokke af strandskader stod med næbbet i samme retning og hvilede. Ea fortalte, at der engang havde stået et fugletårn nede i kanten og her kunne man se næsten til Alrø Egehoved. Det kunne være en rigtig god ide at få etableret et fugletårn på samme lokalitet igen. Sikke et scope, hvis det kunne lykkes.

Videre af vejen mod Alrø Egehoved, her et lille stop ved endnu et lavvandet område, hvor et lille dusin toppede skallesluger fouragerede. Og så kom tre sangsvaner flyvende. Så er de også kommet til Alrø.
Hvor vejen ender, er der en lille parkeringsplads. Herfra kan man gå rundt på strandengen og se over mod Vorsø. I ’strædet’ mellem de to øer ligger der ofte mange edderfugle, flere toppede skalleslugere, hvinænder og rigtig mange gråænder finder deres føde her. Ofte ses havørnene flyve på deres vej over til Pollerne efter mad, som så indtages på en af de store sten eller på selve øerne. Vi så ikke havørnene på vores tur denne gang.
En hurtig beslutning og vi droppede Alrø Strevelshoved, for tiden begyndte at blive knap, og denne gang ville vi nå Kalsenakke på Gyllingnæs.

Hanne nyder kaffen.

Da vi kom ned på strandengen lettede to sølvhejrer, ja og en dobbeltbekkasin.Vi spottede siden den ene sølvhejre, der gik og fiskede. Sjovt at se den sammen med fiskehejrerne.

En enkelt sæl iagttog os, mens vi drak kaffe og nød stilheden og så en større flok viber og hjejler der fløj rundt, alt imens solen farvede himlen. Det var en skøn tur i et novembervejr, som man sjældent oplever.

Smuk eftermiddag over strandengen med en flok viber i luften

Artsliste: Toppet lappedykker, Skarv, Sølvhejre, Fiskehejre, Sangsvane, Grågås, Bramgås, Knortegås, Gravand, Gråand, Skeand, Pibeand, Ederfugl, Hvinand, Toppet skallesluger, Fjeldvåge, Musvåge , Tårnfalk, Strandskade, Hjejle, Vibe, Stor regnspove, Dobbeltbekkasin, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Ringdue, Solsort, Musvit, Råge, Gråkrage

Tur til Margrethe kog, Saltvandssøen, Rømødæmningen, Aventoft – og sort sol – 13. oktober 2012

Ingen fugletur uden kaffe
Kaffesøster no.1

Af Lotte Skjærbæk, video og foto Rikke Rørbech
Hanne Nielsen sup. artsliste

Den knitrende sprøde lyd af tusindvis af baskende stærevinger er uforlignelig. Og mageløst er det at se, hvordan stærene nærmest drysser ned i rørskoven, når de endelig har bestemt sig for et sted at overnatte.  Det kunne turens ni deltagere konstatere, da de sammen med alle de mange andre fremmødte kort før solnedgang stod på diget bag ”Sonja og Wolfgang” i Aventoft.

Stærene kom flyvende i pæne flokke og valgte at gå til ro lige ud for det sted, hvor fuglepigerne stod og nød en kop nybrygget varm suppe. Et par gange blev fuglene forstyrret. Den ene gang var fredsforstyrreren en rovfugl, den anden gang en flyvemaskine, som kastede et par faldskærmsudspringere ud! Begge gange måtte alle stærene lige på vingerne, inden de hurtigt faldt ned igen. Imponerende skue, og man kunne næsten mærke hvordan folk på diget holdt vejret. Selvom det på denne aften ikke blev til den helt store formationsflyvning fra stærenes side, var det alligevel en dejlig oplevelse at stå der på diget.

Turen var for alvor begyndt ca. 7 timer tidligere, da vi mødtes på den dansk-tyske grænse helt derude vestpå, hvor man har Margrethe Kog og Saltvandssøen på den danske side og

Vi mødtes på diget og vejret var med os

Rickelsbüller Kog på den tyske side. Klokken var lidt over frokost, så madpakkerne blev flået op og indtaget i en fart. Så skulle der kigges fugl. Vejret var skønt og vi fik mange vadefugle og gæs i kikkerterne. Da vi skulle videre fik Hanne A. problemer med bilens udstødning og hun måtte vente på assistance mens vi andre fortsatte nordpå med stop ved bl.a. Vidåslusen, hvor man nød den medbragte eller indkøbte kaffe. Da vi nåede til Rømødæmningen dukkede Hanne A. op igen. Skaden var udbedret, og hun kunne heldigvis få turens sidste del med.

Ea, Kaffesøster no.2. Vores mest erfarne fuglepige, ved hvad der skal til!

At turen skulle ende i Aventoft var egentlig ikke planlagt hjemmefra, men tidligt på turen mødte referenten en bekendt, som kunne berette at vi næppe ville få stæreflokke at se i Ribe, hvilket vi ellers havde satset på. I stedet fik vi det gode råd at køre til Aventoft, hvor vi altså ikke blev skuffede. Efter at have handlet lidt mandler og andre fornødenheder hos Sonja og Wolfgang tog vi afsked og vendte hjem til det østjyske. Tak til alle deltagere for at bidrage til den sædvanlige gode fugelpigeturstemning.

Artsliste af Lotte Skjærbæk med assistance af Hanne Nielsen:

Strandhjejle, strandskade, alm. ryle, vibe, storspove, rødben, hvidklire, dobbeltbekkasin, pibeand, gråand, taffeland, skeand, spidsand, gravand, bramgås, mørkbuget knortegås, blisgås, grågås, musvåge, rørhøg, skarv, svartbag, hættemåge, blishøne, fiskehejre, stær, hjejle, ringdue, knopsvane

Hornbæk Enge og Vorup Enge
samt årsmøde på Naturcenter Randers

29. september

View over Hornbæk enge foto RR

Turreferat af Hanne Nielsen
foto: Rikke Rørbech

På denne efterårstur til Hornbæk og Vorup Enge var 10 kvinder mødt op ved Naturcenter Randers. Efter omplacering i bilerne, kørte vi først ud til Hornbæk Enge. Her nåede vi bl.a. at se flere forskellige andefugle som knarand og skeand samt en enkelt lille lappedykker, inden vi blev overrasket af et ordentligt regnskyl. Vi blev derfor nødt til at forkorte opholdet på dette sted og kørte

Den nye bro over Gudenåen

tilbage til naturcenteret.

På tilbagevejen aftog regnvejret heldigvis en del, og inden turen kunne fortsætte, benyttede flere sig af at spise en hurtig bid brød på naturcenterets parkeringsplads. Derefter satte vi kurs mod fugletårnet bag Randers Regnskov, hvor vi kunne nyde de mange krikænder, som området er kendt for. Af de mere spændende arter, vi så, kan nævnes to dobbeltbekkasiner, som vi kunne betragte længe i teleskoperne, og enkelte kvinder nåede også at se et stykke fjerkræ, som blev artsbestemt til at være en juvenil islandsk ryle.

Irene og Lotte foran fugletårn

Vandreturen tilbage bød på flere fuglestemmer fra bl.a. vandriks, rødhals og sumpmejse, og nogle af deltagerne observerede også en lille flok gulspurve omkring et bevokset hegn.

Artsliste:

Stær, Fiskehejre, Skeand, Knarand, Lille lappedykker, Gråand, Blishøne, Vibe, Pibeand, Knopsvane, Ringdue, Rørspurv, Skarv, Gransanger, Råge, Allike, Stormmåge, Krikand, Hættemåge, Grågås, Bysvale, Landsvale, Dobbeltbekkasin, Islandsk ryle, Troldand, Husskade, Hvinand, Toppet lappedykker, Sølvmåge, Solsort, Gråkrage, Vandrikse, Rødhals, Gulspurv, Sumpmejse, Blåmejse og Grønirisk.

Da vi var vendt tilbage fra fugletårnet, var det blevet tid til frokost, som vi spiste i et af naturcenterets fine, lyse lokaler. Efterfølgende blev der, blandt de resterende otte deltagere, afholdt årsmøde.

Læs videre under Årsmøde i menuen

Lille Vildmose
25. august

Artsliste Vildmosen

Turreferat og foto Lotte Skjærbæk
artsliste: Hanne Nielsen

Meteorologerne havde lovet spredte byger det meste af dagen, men de tog heldigvis fejl, for først fem minutter før sensommerens fuglepigetur til Lille Vildmose var slut, åbnede himlens sluser sig: og det var helt i orden, for på det tidspunkt stod turdeltagerne trygt og tørt i Tofte Sø tårnet, alle helt ”høje” efter netop at have betragtet en ældre havørn, der sad og poserede i et udgået træ, inden den tog ud på en lille flyvetur. Flyvende dør med smuk hvid hale…

En fin afslutning på en dejlig tur, der var begyndt fem timer tidligere ved Vildmosecentret. Hele 14 kvinder var kørt den lange vej – fra Silkeborg, Skanderborg, Ry og Århus. Før vi drog ud på den planlagte rundtur til Høstemarkstårnet, Hegnsvej, rovfugletårnet, Portlandmosen og Tofte Sø tårnet fortalte Hanne Nielsen den spændende historie om mosens natur.

Allerede lige efter vi var kørt ud på gruset på Møllesøvej, måtte vi kaste bilerne ind til siden for at kigge på to store rovfugle, der fløj et stykke væk. 14 kikkerter blev rettet mod kræene – skulle vi allerede få kongeørnene at se?

Gamle kongeørne kilde Dof

Nogle mente, at vingetegningerne og størrelse passede med kongeørne, andre at halerne var forkerte, så en endelig konklusion blev det ikke til, men en god begyndelse alligevel. På færden videre kunne vi langs vejen videre se Pindstrup Mosebrugs spagnumhøstmaskiner ved siden af store bunker af spagnum, hvor et par stenpikkere hoppede rundt. Tre tårnfalke fløj op og viste deres smukke fjerdragt i solen, og vi passerede en mark fyldt med fouragerende storspover.

Høstemarktårnet gav alle mulighed for at lære rørhøgen at kende, specielt var der mange af de ”brune fugle”, men også en enkelt adult han fik vi at se på turen.

Vi fik desværre ikke den håbede kongeørneopvisning på Hegnsvej, men fugle var der: rigtigt mange viber og desuden fik vi lejlighed til at beundre både lille og gråstrubet lappedykker. Specielt et par juvenile udgaver af sidstnævnte vakte begejstring – i hvert fald hos referenten.
På Hegnsvej mødte vi et par andre fuglefolk, der gav os et tip til, hvor vi kunne finde tranerne, så vi tog en afstikker ned ad Grønvej og fandt på det angivne sted ganske rigtigt 7 flotte traner.

7 traner fangede frøer og småfisk i søen

Næste højdepunkt var frokosten, som blev indtaget under megen snak ved P-pladsen ved rovfugletårnet. I øvrigt bød rovfugletårnet ikke på de store fuglemængder, men vi kunne da på en tavle læse, at man på tårnenes dag havde haft mange arter forbi. Vistnok hele 73!

Ved det følgende stop ved Portlandmosen blev der lejlighed til at studere mosens interessante flora. Bl.a. så flere af deltagerne deres første eksemplar af soldug, en af Danmarks arter af kødædende planter.

Soldug – en kødædende plante der lå og lurede i højmosen

Derfra gik turen til sidste stop ved Tofte Sø tårnet – og altså havørn! Vi var et par stykker der blev hængende til regnen var taget af igen og blev belønnet for vores tålmod, for vi fik dværgternen med på artslisten, og desuden nok et par havørne.

Opløftet af de gode fugleoplevelser og det som altid hyggelige og muntre selskab på disse ture, drog vi herefter hjemad. Jeg glæder mig allerede til gensyn og næste tur den 29. september til Hornbæk Enge og Vorup Enge  – med efterfølgende årsmøde.

Molslaboratoriet Nedre Strandkær,
Mols Bjerge 16. juni 2012

Turreferat og foto af Rikke Rørbech

'Kasse med gammel mad'

Kasse med gammel ‘mad’
gemt til dage med dårligt vejr.

Artsliste: Hanne/Lotte
Tak til DOFOJ for at støtte til turen 

Her i Danmark er det så heldigt, at vejrudsigten ofte ikke holder, hvad den lover, men man kan aldrig vide sig sikker, så rygsækken var pakket med gummistøvler og regnslag, en enkelt uldtrøje, fugle- og rovfuglefeltbøgerne og termokanden. Der var læs på, da vi mødtes i Molslaboratoriets gård lørdag formiddag. Ingen skybrud, men derimod lidt gråt med lyset forude, og lidt senere brød solen frem mellem de mange kumulusskyer i horisonten.
Jeg have lige hilst på Christina Vedel-Smith, cand. scient., kurateringsassistent ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, da en spurvehøg i susende fart kom ind fra siden og angreb en gruppe svaler med det første kuld unger.
Dramaet udspandt sig på helt nær hold.

Christina Vedel med en rede bygget af rødrygget tornskade

Christina Vedel Smith med en rede
bygget af Rødrygget tornskade

Vi mødte 11 op for at høre om det 2-årige forsøg med iagttagelser af den rødryggede tornskade på overdrevene på Molslaboratoriets arealer.
I det smukke landskab kommer rigtigt mange mennesker for at nyde eller studere naturen, men også for at ride, løbe, cykle eller køre tur i bilen på grusvejene. Derfor er det overordnede formål med projektet at få en pejling på, hvor megen støj og færdsel, der skal til, før f.eks. de ynglende tornskader viser tegn på forstyrrelse.

Christina havde taget nogle kasser med fra museet, hvor vi kunne se, hvordan tornskaden spidder sin mad på piggene af en slåenbusk. En drabelig samling af oldenborrer, men også en fugleunge sad spiddet på torne.
Der er indfanget en del voksne fugle og unger, der er blevet ringmærket.
Christina fortalte, at et stort problem for dem var, at tornskaden nappede de kulørte ringe over med næbbet. Det var kun metalringen, der blev siddende, og den var ret svær at spotte i kikkerten. En del voksne fugle er kommet tilbage til ynglepladsen, men ingen unger vender tilbage.

Hvem kommer først?

Ret imponerende at en lille fugl kan flyve ned syd for Sahara og vende tilbage foråret efter og finde den samme busk på overdrevet ved Nedre Strandkær og kalde på en mage.

Vi gik ned på engen og kikkede. Der gik ikke lang tid, før en flot han satte sig i toppen af ’sin’ busk og holdt skarpt øje med territoriet.

Kvinderne i engen

Vi spottede en Rødrygget tornskade, en han, lige med det samme

Christina fortalte mere om fuglenes adfærd og om forsøget, der i år manglede penge. Hun regnede med at de til næste forår ville gå i gang med at ’genere’ fuglene med støj, så hypoteserne kan afprøves.

Da vi stod på engen, kredsede en hvepsevåge ovre ved den modsatte eng. Den blev imidlertid mobbet væk af en tårnfalk. Måske har de fået øje på den samme tudse eller nogle større insekter. Området er kendt for sine mange hvepsevåger.

Inden frokost tog vi afsked med Christina og vi håber på, at vi næste forår kan besøge dem, når de ringmærker tornskaderne.

På vej ad blå rute
lækkert rovfuglevejr!

Efter frokost gik vi ad den blå rute. En tur på 4 km, der fører os rundt i det kuperede terræn og de mange forskellige habitater, som kendetegner ruten. Birgitte tog over, og der blev lyttet til fuglestemmer og bestemt hvilke fugle, der sang, mens vi gik turen rundt.

Vi havde en rigtigt god dag sammen, i noget af landets smukkeste natur og lad os takke Karen Blixens søster for den generøse gave, hun i sin tid overdrog til Naturhistorisk Museum i Århus: Molslaboratoriet i Nedre Strandkær.

P.S. Dagens gyser;  Min bortkomne kikkert lå heldigvis på Lenes kølerhjelm – godt hun opdagede den, inden hun nåede hjem.

Artsliste:
Gråand, Hvepsevåge, Musvåge , Spurvehøg, Tårnfalk, Grønbenet rørhøne, Mursejler, Stor flagspætte, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Hvid vipstjert, Gærdesmutte, Rødhals, Sangdrossel, Solsort, Munk, Gærdesanger, Tornsanger, Gulbug, Gransanger, Musvit, Spætmejse, Rødrygget tornskade, Husskade, Gråkrage, Skovspurv, Bogfinke, Grønirisk, Gulspurv, Uspecificeret måge.

Bjerringbro/Kællinghøl
Den 21.05

Turrefferat af Birgitte Lockt Andersen
artsliste: Marlene, fotos Rikke Rørbech 

9 friske kvinder mødtes på Toves gårdsplads kl. 9.30. Tove bød velkommen og fortalte, hvad planen for dagen var. Tove (og hendes mand) bor på 20 tønder land, hvor der bl.a. er en mindre granplantage og en lille skov.

Tove kalder på en grønspætte
med sin iphone

Gennem skoven løber en bæk, og vand tiltrækker mange arter. Ved granplantagen var 3 piger så heldige at se en grønspætte, der sad i toppen af en gran. Den meget sky fugl fløj, inden alle var kommet indenfor synsvidde. Vi hørte og så de første sangfugle på rundturen på Toves matrikel.

Efter en lille times tid kørte vi til Kjællinghøl. Vejret var desværre ikke så godt. Det blæste en del, og der kom også en smule regn. P.g.a blæsten havde Tove lavet lidt om på ruten, så vi kom til at gå så meget som muligt i læ af træerne. Der blev skåret et stort åbent stykke af ruten. Undervejs lyttede vi til fuglene og forsøgte at finde dem i træerne. Kald af mejser kan være svære at bestemme, og i granskov kan fuglene være svære at få øje på. Alle træer var ikke sprunget ud endnu, så vi kunne som regel finde fuglene ved fælles hjælp.

Her er spor efter grønspætten
Jette og Anni undersøger huller i stien

Frokosten blev indtaget ved Gudenåen. Der stod bord/bænkesæt, hvor vi kunne sidde lidt i læ. Tove fortalte om den smukke bro, der gik over åen. Den var lavet af kraftigt tømmer og var finansieret med bidrag fra lokalbefolkningen såvel som det offentlige. Mens vi indtog frokosten, sad havesangeren og fløjtede i buskene i nærheden. Munken sad også og sang tæt på, så vi kunne høre forskellen på de to fugles sang. Efter frokosten fortsatte vi ad den planlagte rute. Tove lavede en lille

Ingrid føjer endnu en sangfugl på listen

afstikker for at vise en meget gammel eg frem. Nogle af pigerne blev på et tidspunkt optaget af planter og blomster. Referentens viden om planter strækker sig til, hvilken type træer og buske fuglene foretrækker at opholde sig i. Det er rart at vide, hvad man kan forvente af fugle i en bestemt biotop. Ved Voldsted så vi efter rødrygget tornskade. Den var ikke, hvor vi forventede det, men senere mente 2 piger at se en han flyve forbi langs en række buske og træer.

Til gengæld nåede

Voldstedet ved Kjællinghøl
i den smukke Gudenådal

alle at se en rævemor og en unge komme frem fra en rævegrav. De løb væk fra graven, men ungen kom tilbage til hulen og sad og kiggede i retning af os, mens den vrælede.

Det var imponerende, så mange der mødte op i sådan et møgvejr. Men vi var heldige, at det kun regnede meget lidt, mens vi gik turen. Det meget smukke landskab kommer dog mere til sin ret en solskinsdag.

Artsliste: grønspætte, stor flagspætte, løvsanger, gransanger, gulspurv, tornsanger, bogfinke, grønirisk, grønsisken, sumpmejse, sortmejse, munk, ringdue, fasan, husskade, gråkrage, rødhals, topmejse, misteldrossel, skovpiber, fuglekonge, gærdesmutte, musvit, solsort, almindelig træløber, blåmejse, stær, landsvale, bysvale, gærdesanger, tårnfalk, havesanger, måge uspecificeret, gråand, rørspurv, skovskade, agerhøne, sangdrossel, mudderklire, sanglærke, rødrygget tornsanger.

Skjern Enge

Rasteplads ved Lønborg Kirke

Rasteplads ved Lønborg Kirke

Turreferat og fotos af Rikke Rørbech
Artsliste af Lotte Skjærbæk

 Foråret har været koldt i år og denne søndag i Skjern Enge var ingen undtagelse. En kold nordøstenvind fejede henover engene og de 13 fuglepiger der mødes på p-pladsen. Humøret og forventningerne var alligevel høje, da vi startede med at stille skoperne op i Hestholmskjulet. De først ankomne havde store problemer med at komme ind ad døren, for håndtaget var væk. Men med kløgt og snilde lykkedes det. Den kolde vind fik ænderne til at søge dækning bag græstuerne, men tæt ved hættemågekolonien kom to sorthalsede lappedykkere svømmende.

Videre gik det mod fugletårnet tæt ved Lønborggård. Her var der kik over mod Stavsholm og Præstholm. Inden vi nåede tårnet så vi tre atlingænder med måsen i vejret. De havde travlt med at finde føde på det lave vand.

Anni i Skjern enge

Anni i Skjern Enge efter Eas stok

Men hvor var de skestorke, som vi kikkede efter? Flere sorthalsede lappedykkere, og så pludselig var der 4 skestorke i luften. De fløj ret tæt forbi fugletårnet.
Lønborg kirke gav læ og en fantastisk udsigt over den genslyngede Skjern å og de våde enge. Her blev frokosten indtaget. Kirken har tillige et dejligt opvarmet toilet, og et klokkespil der på smukkeste vis spillede. Efter frokost kørte vi mod markerne ved Fahlbækvej og Grønæltevej. Vi var på jagt efter pomeransfuglen. Vi kikkede og kikkede og kikkede og kikkede, men ingen pomeransfugle stod på markerne. Øv, de forrige år har de rastet fra denne dato, men det kolde forår har måske udsat indflyvningen. De opholder sig ca. 14 dage på disse marker, inden de flyver mod nord for at yngle.

Ombord på Blishønen

Ombord på Blishønen

Vi kørte mod pumpestation Nord. Her tog vi færgen Blishønen, over Skjern Å… og tilbage igen. Sikke en oplevelse.

Der trækkes og der trækkes

Der trækkes og der trækkes

De to lokale vestjyske fuglepiger, der var i blandt os, havde tidligt om morgenen været ved Skænken Sø, og her havde de set og hørt blåhalsen.

Vi gik over broen, hvor Kong Hans i 1513 faldt af sin hest og ikke kom sig efter mødet med det kolde vand. Vi gik forsigtigt på diget langs de våde område.
Vi var to, der så en blåhalsehun. Men tidspunktet og vinden var måske årsag til, at hannerne hverken sang eller lod sig beskue denne søndag eftermiddag.

Flere satte sig og ventede på at høre og se blåhalsen

Flere satte sig og ventede på at høre og se blåhalsen

Efter en lille times søgen kørte vi hjemad mod Øst efter en lang kold tur i et spændende område af Danmark.

Artsliste: Toppet lappedykker, sorthalset lappedykker, fiskehejre, skestork, knopsvane, grågås, gravand, gråand, knarand, skeand, pibeand, krikand, troldand, rørhøg, musvåge, tårnfalk, blishøne, strandskade, klyde, hjejle, vibe, hættemåge, sølvmåge, ringdue, sanglærke, landsvale, bysvale, hvid vipstjert, gul vipstjert, gærdesmutte, blåhals, solsort, gærdesanger, løvsanger, gransanger, musvit, blåmejse, husskade, allike, gråkrage, stær, bogfinke, rørspurv, gulspurv

Turreferat Agerø og Agger tange

af Lotte Skjærbæk     foto Rikke Rørbech 

Langs hegnet mod fugletårnet

Langs hegnet mod fugletårnet

”Der er en snegås!.  Og der en stor flok lysbugede knortegæs!” Allerede på dæmningen over til Agerø fik nogle af fuglepigerne de første store oplevelser, og forhåbningerne om, at det – på trods af kold vind og havgus – kunne blive en god fugledag, fik ny næring.

Fra mødestedet ved Fugleværnsfondens P-plads, gik vi turen langs marker og hegn ned til fugleskjulet. Undervejs blev vi underholdt af sanglærkernes triller og bomlærkernes knitrende stemmer. Fuglene var tæt på og vi fik set hvordan kornværlinge, som bomlærken rettelig hedder, fløj fra det levende hegn ned på marken og tilbage til hegnet igen og sang.

Bag Kirken har man et fik udsyn over den østlige del af Agerø

Bag Kirken har man et fik udsyn over den østlige del af Agerø

Fra fugleskjulet kan man se strandengene og det område der kaldes Stenklipperne. Sigtbarheden var stadig ikke god, men fugle var der. Højdepunktet her var ubetinget vandrefalken, en hun, der sad på en dynge tang og pudsede sig.

Da vi planlagde turen, havde vi været i kontakt med en lokalkendt, Eyvind Lyngsie Jakobsen. Han havde anbefalet os at gå ned ad den lille markvej syd for kirken, hvorfra man har fint udsyn over en lille strandsø på østsiden af Agerø. Bl.a. et par smukke klyder der gik og fouragerede og en større gruppe af lysbugede knortegæs blev studeret med interesse.

Agerø stenklipperne i baggrunden

Agerø med strandengene i baggrunden

Herefter var det tid til frokost og varme drikke, som blev indtaget i delvis læ ved et par bordbænkesæt på Mors-siden af dæmningen. Også her blev der gjort fine observationer af bl.a. stillidser, inden vi gik ud på dæmningen for at kigge lidt på fuglelivet her. Desværre var snegåsen draget videre til stor ærgrelse for de der ikke havde set den tidligere på dagen.

Vi fyldte næsten hele færgen

Så fortsatte karavanen via en lille færgetur over Nees Sund videre vestpå mod Agger Tange. Ved første stop på dæmningen skete det, som vi havde ventet på hele dagen: havgusen fordampede og solen fik atter magt. Fra dæmningen kan man se ud over både den store lagunesø og Krik Vig, og begge steder var der masser af fugle. En spidsand med frue fik lyset på deres smukke fjerdragt og lod sig iagttage fra alle sider. Bedst var de lavvandede områder af Krik Vig med mængder af vadefugle, bl.a. lille kobbersneppe og storspover. For mange var det første møde med lille kobbersneppe, og begejstringen var stor. På det sidste stop på Agger Tange fik vi omsider øje på en stor flok hjejler.

Det lavvandede område ved Agger tange

Det lavvandede område ved Agger Tange med store flokke  af lille kobbersneppe

Så vendte vi næsen hjemad. Deltagerne i tre ud af de fire biler vedtog at tage en lille afstikker (igen Eyvinds anbefaling) til Tissinghuse på Mors, hvor der skulle være en god lokalitet. Det viste sig at være en lille perle, hvor vi fik lidt flere arter til artslisten, bl.a. et par gråstrubede lappedykkere i parringsspil.

En god afslutning på en lang og fin tur. Selvom der er langt fra Århus (hvor de fleste af deltagerne kommer fra) til Agerø og Agger Tange, tror jeg alle synes, det var køreturen værd.

Artsliste:
Agerø:
Grågås, strandskade, lysbuget knortegås, snegås, sanglærke, bomlærke/kornværling, gravand, vandrefalk, stor skallesluger, hvinand, stær, toppet skallesluger, klyde, pibeand, krikand, hvid vipstjert, vibe, stillits, gulspurv, knopsvane, gråand, storspove, tornirisk, bogfinke, sølvmåge, hættemåge, stormmåge, solsort, gråkrage, ringdue, grønirisk, fiskehejre og tårnfalk.

Agger Tange: Spidsand, skarv, lille kobbersneppe, rødben, stor præstekrave og hjejle.

Tissinghuse:Taffeland, gråstrubet lappedykker og blishøne.

Turreferat fra Klostermølle ved Mossø 

søndag den 26. februar 2012

Af Jette Lynge Jensen,  foto Rikke Rørbech

Papirladen med fugletårn

Trængsel i papirladen hvor fugletårnet findes

Mange kvinder var lokket ud i det fantastiske vejr og den smukke natur ved Klostermølle Naturcenter ved Mossø. Vejrguderne denne dag var helt oppe på mærkerne. Vejret var simpelthen fantastisk.
Ikke en sky på himlen og ingen vind værd at nævne. De 18 fremmødte blev hilst velkommen af guiderne Birgitte og Jette, hvor efter turen startede med sangen fra korttået træløber i træerne på Klostermølles gårdsplads. På stien til

Mossø var der sumpmejse og flere træløbere, foruden de allesteds nærværende musvitter og blåmejser.

Der lyttes til korttået træløber og flere var heldige at se dem

Den fantastiske sol var lidt af en gene her ved søen, da de glitrende solstråler på vandet gjorde det vanskeligt at se noget som helst mod syd. Men vi gik ikke glip af de altid smukke stor skallesluger, foruden toppet lappedykker, flere slags ænder, knopsvaner og blishøne. En enkelt skarv sad på sandrevlen ved kanalens udløb og tørrede fjerene.
Engene vest for tårnet i den gamle tørrelade var oversvømmet, hvilket jeg aldrig havde oplevet før. Et meget smukt syn med knopsvaner og sangsvaner liggende på den midlertidige engsø.
Fra tårnet i den gamle tørrelade havde vi sat næsen op efter isfugl, men som så mange andre fuglekiggere denne vinter fik vi ikke det mindste lillebitte blå glimt af denne nordens kolibri. Men vi var heldige at få et godt kig i teleskoperne på lille lappedykker liggende på Mossø.

Sortspættens redehul

Ea viser størrelsen på en sort spætte

Langs kanalen fik vi lov at opleve de charmerende halemejser foruden spætmejse, gærdesmutte og grønirisk. Lige før landevejen gik der en flok grågæs på engen mod vest og blandt de græssende gik der også sjaggere og en enkelt vibe.
Så gik jagten ind på vandstær hvor åen stikker af fra kanalen, men den fik vi ikke lov at se i dag. En syngende gærdesmutte var dog anderledes publikumsvenlig og sad fuldt synlig øverst i stor busk. Så megen livsglæde udtrykt i en så lille krop kan kun bringe humøret i vejret, så vi krydsede kanalen og fik alle et godt kig på sortspættens aflange redehul.

Til sammenligning fandt vi også redehullet fra stor flagspætte.

En flok snakkende grønirisk gik hurtigt på vingerne, da vi kom tæt på.

Turen sluttede som den begyndte på P-pladsen ved den røde lade.

Artsliste:ringdue, spætmejse, blåmejse, sumpmejse, halemejse, musvit, bogfinke, korttået træløber, træløber, misteldrossel, hvinand, troldand, gråand, gravand, stor skallesluger, toppet lappedykker, lille lappedykker, sangsvane, knopsvane, grågås, skarv, blishøne, sjagger, vibe, stor flagspætte, gærdesmutte, grønsisken, musvåge, solsort, skovskade.

Efter den officielle tur var der frit slag for at følge med Fuglepigernes guider og planlægningsgruppe til Salten Langsø for at kigge efter havørn.

 Tips til tur til Salten Langsø
Når du alligevel står og venter på et glimt af havørnen, så prøv at kigge ned og se om du kan få øje på en af de sjældne og spændende Mariehøne-edderkopper, som lever på skråningerne omkring Salten Langsø. Du kan læse mere om den fascinerende edderkop på dette link: http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=2051

Lille Vildmose

29.1.2012
af Lotte Skjærbæk  foto Rikke Rørbech

Iskoldt gruppebillede fra den første tur i 2012

Nu er det bevist, at fuglepigerne ikke lader sig slå ud af dårligt vejr. Vejrguderne syntes, at vi skulle have sne og dermed dårligt føre og ditto sigtbarhed, men alligevel mødte hele 11 kvinder op på P-pladsen ved Vildmosecentret for at deltage i januar måneds tur i Lille Vildmose. Herfra begyndte rundturen til tårne og øvrige lokaliteter i mosen.

Eftersom der ikke var nogle fugle at se langs vejen, blev første holdt gjort ved Høstemarktårnet. Skoperne blev stillet op og kikkerterne stillet skarpt, men der var ikke meget fjerkræ at se. Faktisk var der så lidt, at selv par kedelige måger vakte interesse. På et tidspunkt dukkede en rovfugl dog op over trætoppene, og snakken gik livligt: er det en kongeørn – eller bare en musvåge? Desværre var sigtbarheden for dårlig til at en endelig konklusion kunne drages.  Da vi heller ikke langs Hegnsvej havde fugleheldet med os, blev næste stop Rovfugletårnet. Den lille vandretur fra P-pladsen til tårnet gav varmen, og madpakkerne blev indtaget under megen snak og med godt humør – stadig dog uden nævneværdige observationer.

Hanne i det nye flotte rovfugletårn

Frokosten pakkes ud

På vejen videre ned mod Tofte Sø tårnet stoppede vi ved Portlandmosen, hvor man rigtigt får et indtryk af Vildmosens spændende natur, som flere af de deltagende oplevede for første gang. Vi opfordrer til et besøg på en anden årstid, hvor det er en dejlig oplevelse at gå turen rundt ad plankestien og nyde landskab og flora – og evt. fugle.

Da vi kom til Toftesø tårnet, var der diverse ænder og svaner på vandet. Nu skulle der endelig kigges fugl. Endnu bedre blev det, da en større flok sædgæs kom flyvende til, og da vi opdagede en juvenil havørn, der sad i toppen af et træ, ville begejstringen ingen ende tage. Ørnen var endda så venlig at flyve tættere på, så vi kunne se den på nært hold. Senere tog den et par flyveture ud over søen, hvor flokken af sædgæs gik på vingerne under højlydte protester. Noget jagtheld havde ørnen ikke.

Så er der havørn over Toftesø

Sidste stop på turen var laden ved Kongerslev, hvor vi håbede at se stor hornugle. Den var dog ikke ”hjemme”. En lokal, som var ude at tælle ørne, fortalte os, at selvom fuglen stadig er i området, sidder den sjældent i laden mere.

Herfra vendte vi næserne hjemad efter en tur, der ganske vist ikke bød på så mange fugle, men til gengæld på flot natur og hyggeligt selskab. Alle virkede glade og tilfredse, og guiderne ser allerede frem til næste tur, som går til Klostermøllen.

Artsliste: Uspecificeret måge, gråkrage, husskade, solsort, musvit, dompap, ringdue, fiskehejre, sangsvane, hvinand, troldand, gråand, grønbenet rørhøne, Canadagås, sædgås, havørn, gråsisken.

Reklamer