Turen går til

2019

Vejlerne og Bulbjerg

Lørdag den 25. maj

Mødested: Vejlernes Naturcenter, Bygholmdæmningen, Hovedvej A11
Tid: kl. 10 – 16.

Turleder Lotte Skjærbæk 25 77 52 32 og Inge Olesen 61 16 57 76

Lotte ved den nye passage til Lund fjord. foto©RR18.

Turen begynder ved Naturcentret, hvor vi håber på at se stor kobbersneppe, skestork, havørn og traner. Herfra kører vi rundt til nogle af Vejlernes mange fugleskjul- og tårne, hvor der på denne årstid kunne være gode chancer for at se rørhøg, skægmejse, sortterne og måske endda dværgmåge. Vi skal selvfølgelig også et smut til Bulbjerg og hilse på riderne.

Hvis du ønsker samkørsel, så giv besked pr. mail – lotte.skjaerbaek@gmail.com- eller pr. sms/telefon på 25 77 52 32.
Husk som altid at angive hvilken by/bydel du kommer fra, om du ønsker kørelejlighed eller har bil og kan have nogen med – og i så fald hvor mange.

 

Weekend -tur Nationalpark Wattenmeer.

Kattinger Watt og Beltringharder Koog

Lørdag den 22.juni kl ca.11.30 -12.00 

Tilmelding nødvendig til Lotte Skjærbæk på lotte.skjaerbaek@gmail.com

Max. deltagerantal 20 stk. kvindfolk –HUSK PAS
Mødested: Eider Sperrwerk  P-plads syd for Eider Sperrwerk GPS : (54.2633354, 8.8465955)

Turledere: Inge Olesen og Rikke, og Karen og Lotte

Havterne med unge  Eider Sperrwerk foto.©RR16

Turen fører os rundt til nogle af årstidens bedste fuglelokaliteter i det tyske vadehav, hvor vi har fokus på ynglefuglene, bl.a. terner og vadefugle. Turdeltagerne sørger selv for overnatning. Planlægningsgruppen har fundet en ferielejlighed i nærheden af Frederiksstad (der er ikke flere ledige lejligheder på overnatningsstedet), men vi anbefaler, at man finder et sted i nærheden af Frederiksstad, så vi kan spise sammen i byen om aftenen. God ide at bestille snart, da der tilsyneladende ikke er ubegrænsede muligheder.

Ved Eider Sperrwerk spiser vi vores medbragte madpakker.
Vi ser de ynglende terner. Medbring hjelm-:)

Herefter tager vi til Katinger Watt og fortsætter til andre gode fuglelokaliteter i området. Vi aftaler nærmere vedr. fællesspisning om aftenen.

Søndag den 23.juni mødes vi kl. 9.30 ved Beltringharder Koog Gps koordinater oplyses senere. Vi regner med at være i Århus området ved 18-tiden.

havterne klar til angreb. foto©RR16

 

 

 

Reklamer